Nagroda Polonicum

O nagrodzie

Nagroda Polonicum, której inicjatorem był ówczesny dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego prof. Ryszard Kulesza, jest przyznawana badaczom zagranicznym za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii na świecie. Celem Nagrody jest promowanie kultury polskiej w dziedzinie języka, literatury, kultury, historii i sztuki za granicą.

Nagroda przyznawana jest raz do roku. W myśl regulaminu laureat otrzymuje statuetkę wykonaną z brązu oraz pamiątkowy dyplom. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się w listopadzie podczas obchodów Święta Uniwersytetu Warszawskiego.

O wyborze laureata decyduje Kapituła Nagrody Polonicum w składzie:

– Rektor Uniwersytetu Warszawskiego lub jego przedstawiciel,
– Marszałek Senatu lub jego przedstawiciel,
– Minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego lub jego przedstawiciel,
– Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego lub jego przedstawiciel,
– Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” lub jego przedstawiciel,
– Dyrektor Biblioteki Narodowej lub jego przedstawiciel,
– Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
– Przewodniczący Rady Centrum Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego,
– Dyrektor Centrum Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat nad Nagrodą objęli Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Marszałek Senatu RP i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Zasady składania wniosków

Kandydaci do Nagrody Polonicum to ci, którzy swoją postawą i działalnością szerzą dobre imię Polski w świecie, wyróżniają się imponującym dorobkiem naukowym, niesłabnącym entuzjazmem, talentem pedagogicznym i organizatorskim, a nade wszystko fascynacją językiem polskim i kultura polską. Kandydatka/kandydat do nagrody wykazuje się zasługami popularyzatorskimi wykraczającymi poza realizację obowiązków służbowych.

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatek i kandydatów do Nagrody Polonicum 2024 wraz dokumentacją działalności.

Wymagane dokumenty:

– zgłoszenie – CV kandydatki/kandydata
– charakterystyka dorobku kandydatki/kandydata
– bibliografia kandydatki/kandydata
– rekomendacje osób prywatnych lub instytucji popierające zgłoszenie
– w miarę możliwości odbitki artykułów, pierwszych stron książek itp.

Dokumenty należy składać do 10 czerwca 2024 roku pod adresem:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

z dopiskiem Nagroda Polonicum 2024.

Lub poprzez e-mail: nagrodapolonicum@uw.edu.pl

Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe zgłoszenia i rekomendacje do Nagrody Polonicum.

Laureaci

2006

 

Prof. Cheong Byung Kwon, Hankuk University of Foreign Studies, Korea Płd.

 

Prof. Tamara Trojanowska, Department od Slavic Languages and Literatures, University of Toronto, Kanada

Zakład Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego, Czechy

2007

 

Prof. Oskar Swan, University of Pittsburgh, USA

 

Zakład Języka i Literatury Polskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Complutense, Madryt, Hiszpania

Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus Universiteto Lenku Filologijos Centras), Litwa

2008

 

Prof. Yi Lijun, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych, Pekin, Chiny

 

Desiderio Nawarro Perez, Centrum Teoretyczno-Kulturalne „Criterios”, Hawana, Kuba

Katedra Języka Polskiego i Literatury Polskiej Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja

 

2009

 

Prof. Zuzanna Topolińska, Uniwersytet im. św. Cyryla i Metodego, Skopje, Macedonia

 

Dr Dorota Walczak-Delanois, Wolny Uniwersytet w Brukseli, Belgia

Prof. Wiktoria Liczkiewicz, Uniwersytet Państwowy w Kamieńcu Podolskim, Ukraina

2010

 

Prof. Luca Bernardini, Instytut Badań Językoznawczych, Filologicznych i Literackich, Uniwersytet Mediolański, Włochy

 

Prof. Ałła Kożynowa, Sekcja Języka Polskiego Katedry Językoznawstwa Teoretycznego i Słowiańskiego Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, Mińsk, Białoruś

Paivi Paloposki, tłumaczka, popularyzatorka języka polskiego, Finlandia

2011

 

Katedra Języków i Kultur Słowiańskich Wydziału Języków Obcych i Regionoznawstwa Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa, Rosja

 

Prof. Alois Woldan, Uniwersytet Wiedeński, Austria

Department of Slavic Languages and Literatures, University of Wisconsin-Madison, USA

 

2012

 

Katedra Slawistyki Zachodniej Uniwersytetu Lipskiego, Niemcy

 

Prof. Angel Enrique Díaz-Pintado Hilario, Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania

Prof. Panayot Karagyozov, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Bułgaria

2013

 

Prof. Constantin Geambaşu z Rumunii, Uniwersytet Bukareszteński, Rumunia

 

Prof. Marie Sobotková, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy

Dr Liliana Madelska, Uniwersytet Wiedeński, Austria

2014

 

Prof. Algis Kalėda, Uniwersytet Wileński, Litwa

 

Prof. Yang Deyou z Chin, Foreign Language and Literature School, Shanxi University, Chiny

Mgr Helena Rajca-Suchocka, Banaras Hindu University, Varanasi, Indie

2015

 

Prof. Ałła Krawczuk, Katedra Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, Ukraina

 

Prof. Theodor Kanitzer, Towarzystwo Austriacko-Polskie, Międzynarodowe Towarzystwo Chopinowskie w Wiedniu i Międzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich, Austria

Dr Olaf Kühl, tłumacz literatury polskiej, Niemcy

2016

 

Prof. Janusz Bańczerowski, Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Eotvosa Loranda (ELTE) w Budapeszcie, Węgry

 

Prof. Marta Pančíková, Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego, Czechy

Dr Małgorzata Majewska-Meyers, Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy

 

2017

 

Biblioteka Polska w Paryżu, Francja

 

Dr David Kolbaia, Gruzja (Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego)

Polish Studies Center, Indiana University w Bloomington, USA

2018

 

Katedra Studiów Rosyjskich i Slawistycznych przy Uniwersytecie Trinity College Dublin, Irlandia

 

Prof. Margreta Grigorowa,  Katedra Slawistyki Uniwersytetu im. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria

Astrit Beqiraj, tłumacz literatury polskiej, Albania

2019

 

Prof. Swietłana Musijenko, Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu Grodzieńskiego, Białoruś

Prof. Gabriel Moked, Uniwersytet Ben Guriona w Beer Szewie, Izrael

2020

Nagroda nie została przyznana ze względu na epidemię spowodowaną wirusem SARS-CoV-2.

2021

ex æquo

Polonistyka na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (TUFS), Japonia

i

Polonistyka na Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych Hankuk (HUFS), Seul, Korea Południowa

 

Prof. Kristina Rutkowska, Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Litwa

2022

Instytut Polonistyki na Kantońskim Uniwersytecie Spraw Międzynarodowych

(Guangdong University of Foreign Studies) w Chinach

 

 

prof. Grzegorz Bąk, Uniwersytet Complutense w Madrycie

Renata Gröger-Kania, Biblioteka Instytutu Georga Eckerta w Brunszwiku

 

2023

Profesor Władysław T. Miodunka, Uniwersytet Jagielloński, Polska

 

Profesor Krystyna Kardyni-Pelikánová, Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy)

Profesor Bogdan Piotrowski, Uniwersytet La Sabana w Bogocie (Kolumbia)

Katedra Filologii Słowiańskiej, Chmielnicki Uniwersytet Narodowy (Ukraina)