Nagroda Polonicum

O Nagrodzie

Nagroda Polonicum

Nagroda Polonicum, której inicjatorem był ówczesny dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego prof. Ryszard Kulesza, jest przyznawana badaczom zagranicznym za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii na świecie. Celem Nagrody jest promowanie kultury polskiej w dziedzinie języka, literatury, kultury, historii i sztuki za granicą.

Nagroda przyznawana jest raz do roku. W myśl regulaminu laureat otrzymuje statuetkę wykonaną z brązu oraz pamiątkowy dyplom. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się  w listopadzie podczas obchodów Święta Uniwersytetu Warszawskiego.

O wyborze laureata decyduje Kapituła Nagrody Polonicum w składzie:

  • Rektor Uniwersytetu Warszawskiego lub jego przedstawiciel,
  • Marszałek Senatu lub jego przedstawiciel,
  • Minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jego przedstawiciel,
  • Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego lub jego przedstawiciel,
  • Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” lub jego przedstawiciel,
  • Dyrektor Biblioteki Narodowej lub jego przedstawiciel,
  • Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Przewodniczący Rady Naukowej Centrum „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Dyrektor Centrum „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat nad Nagrodą objęli Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Marszałek Senatu RP i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Profil kandydata

Kandydaci do Nagrody Polonicum to ci, którzy swoją postawą i działalnością szerzą dobre imię Polski w świecie, wyróżniają się imponującym dorobkiem naukowym, niesłabnącym entuzjazmem, talentem pedagogicznym i organizatorskim, a nade wszystko fascynacją językiem polskim i kultura polską. Kandydat do nagrody wykazuje się zasługami popularyzatorskimi wykraczającymi poza realizację obowiązków służbowych.

Zasady składania wniosków

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Polonicum 2018. Zachęcamy zarazem do składnia wniosków jak najlepiej udokumentowanych.

Wymagane dokumenty:

  • zgłoszenie
  • cv kandydata
  • charakterystyka dorobku kandydata
  • bibliografia kandydata
  • rekomendacje osób prywatnych lub instytucji popierające zgłoszenie
  • w miarę możliwości odbitki artykułów, pierwszych stron książek itp.

Dokumenty należy składać do 31 maja 2018 roku pod adresem:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

z dopiskiem Nagroda Polonicum 2018.

Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe zgłoszenia i rekomendacje do Nagrody Polonicum.

Laureaci

2006

Prof. Cheng Byung Kwon, Hankus University of Foreign Studies, Korea Płd.

Wyróżnienia:

Prof. Tamara Trojanowska, Department od Slavic Language ang Literatures , University of Toronto, Kanada

2007

Prof. Oskar Swan, Uniwersytet w Pittsburgu, USA

Wyróżnienia:

Zakład Języka Polskiego i Literatury Polskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Complutense, Madryt, Hiszpania

2008

Prof. Yi Lijun, Beijing University of Foreign Studies, Pekin, Chiny

Wyróżnienia:

Katedra Języka Polskiego i Literatury Polskiej, Zagrzeb, Chorwacja

Desiderio Nawarro Perez, dyrektor Centrum Teoretyczno-Kulturalnego „Criterios”, Hawana, Kuba

2009

Prof. Zuzanna Topolińska, Uniwersytet im. Cyryla i Metodego, Skopje, Macedonia

Wyróżnienia:

Dr Dorota Walczak-Delanois, Universite Libre de Bruxelles, Belgia

Prof. Wiktoria Liczkiewicz, Uniwersytet Państwowy, Kamieniec Podolski, Ukraina

2010

Prof. Luca Bernardini, Instytut Badań Językoznawczych, Filologicznych Literackich, Uniwersytet Mediolański, Włochy

Wyróżnienia:

Prof. Ałła Kożynowa, Sekcja Języka Polskiego Katedry Językoznawstwa Teoretycznego i Słowiańskiego Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, Mińsk, Białoruś

Paivi Paloposki, tłumaczka, Finlandia

2011

Katedra Języków i Kultur Słowiańskich Wydziału Języków Obcych i Regionoznawstwa Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa

Wyróżnienia:

Wydział Języków i Literatur Słowiańskich (Department of Slavic Languages and Literature, University of Wisconsin-Madison), Uniwersytet Wisconsin, Madison, USA

Prof. Uniwersytetu Wiedeńskiego, Alois Woldan

2012

Katedra Slawistyki Zachodniej na Uniwersytecie Lipskim

Philologische Fakultet, Instytut fuer Slavistik

Wyróżnienia:

Prof. Angel Enrique Díaz-Pintado Hilario z Hiszpanii

Prof. Panayot Karagyozov z Bułgarii.

2013

Prof. Constantin Geambaşu z Rumunii

Prof. dr hab. Maria Sobotkova z Czech

Dr Liliana Madelska z Austrii.

2014

Prof. dr hab. Algis Kalėda, Litwa

prof. Yang Deyou z Chin

mgr Helena Rajca-Suchocka, Indie

2015

Prof. Ałła Krawczuk, kierownik Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki

Prof. Theodor Kanitzer, prezes Towarzystwa Austriacko-Polskiego, Międzynarodowego Towarzystwa Chopinowskiego w Wiedniu i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich

Dr Olaf Kühl, wybitny tłumacz literatury polskiej w Niemczech, badacz twórczości Witolda Gombrowicza

2016

Prof. dr hab. Janusz Bańczerowski – kierownik Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Eotvosa Loranda (ELTE) w Budapeszcie

Wyróżnienia:

Prof. dr hab. Marta Pančíková – Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego w Republice Czeskiej

Dr Małgorzata Majewska-Meyers – Uniwersytet w Poczdamie

2017

Biblioteka Polska w Paryżu,  Profesor Marek Tomaszewski odebrał Nagrodę w imieniu Biblioteki 

dr David Kolbaia (Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego),

Polish Studies Center, Indiana University w Bloomington – Profesor Joanna Niżyńska odebrała Nagrodę w Imieniu Polisch Studies Center

2018

Katedra Studiów Rosyjskich i Slawistycznych przy Uniwersytecie Trinity College Dublin w Irlandii, dr Sarah Smyth odebrała Nagrodę w imieniu Katedry, towarzyszyła jej dr Joanna Rzepa

Wyróżnienia:

prof. dr hab. Margreta Grigorowa,  Uniwersytet im.  św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria), Katedra Slawistyki

Astrit Beqiraj, Ambasada Polska w Albanii

2019 

Profesor Swietłana Musijenko z Białorusi

Profesor Gabriel Moked z Izraela

 

Galeria

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ