Zespół Badań nad Językiem Polskim i Kulturą Polską w Azji Wschodniej i Południowej

Cele działania Zespołu

– analiza funkcjonowania polszczyzny w Azji Wschodniej i Południowej,
– określenie specyfiki metodyki nauczania języka polskiego jako obcego w Azji
Wschodniej i Południowej,
– analiza nauczania języka polskiego jako obcego i kultury polskiej w perspektywie
działań dyplomacji publicznej.

Zakres tematyczny badań

– upowszechnianie polskości w Azji Wschodniej i Południowej,
– nauczanie języka polskiego jako obcego w regionie wschodnio- i południowoazjatyckim,
– różnice międzykulturowe w procesie glottodydaktycznym,
– funkcjonowanie polonistyk i studiów polskich w makroregionie Azji i Pacyfiku,
– historia nauczania języka polskiego jako obcego w regionie,
– losy absolwentów polonistyk azjatyckich.

Członkowie

  1. dr Piotr Kajak – kierownik (UW)
  2. prof. dr hab. Elżbieta Sękowska (UW)
  3. dr Karolina Mazurowska (SWPS)
  4. mgr Agnieszka Jasińska (UW)
  5. mgr Tomasz Wegner (UW)
  6. mgr Yufeng Zhang (UW)
  7. mgr Sylwia Pietrzak (UW; SCU w Chengdu)

Monografia „Język polski w Chinach”

Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, redakcja naukowa Agnieszka Jasińska, Piotr Kajak, Tomasz Wegner (Warszawa 2021, Wydawnictwa UW).


Książka jest odpowiedzią na dynamiczny wzrost zainteresowania nauczaniem języka i kultury polskiej w Chinach, wynikający z zacieśniania relacji między krajami. Autorzy to specjaliści mający bogate doświadczenia we współpracy z Chińczykami w Chinach, w Polsce, w nauczaniu języka, nauczaniu międzykulturowym, a także w dyplomacji publicznej.

Spis treści

Wersja elektroniczna

Publikacje członków Zespołu

Notki o członkach Zespołu

prof. dr hab. Elżbieta Sękowska – profesor zwyczajny, językoznawca, emerytowany pracownik Wydziału Polonistyki UW.  Dorobek naukowy prof. E. Sękowskiej obejmuje ok. 200 pozycji: rozdziałów w pracach zbiorowych, artykułów i recenzji z następujących obszarów badawczych: słowotwórstwa współczesnej polszczyzny, metodyki nauczania języka polskiego, lingwistyki kulturowej, języka pisarzy, leksykografii, współczesnego słownictwa społeczno-politycznego. Monografia Język zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych. Zagadnienia leksykalno-słowotwórcze (Warszawa 1994) stała się zwieńczeniem wielu lat badań nad językiem Polonii, a jednocześnie początkiem studiów nad kontaktami językowymi, bilingwizmem i kulturą zbiorowości emigracyjnych. Profesor Sękowska jest autorką 5 monografii; wypromowała 7 doktorów (2 rozprawy dotyczyły glottodydaktyki). Pracowała za granicą: w latach 1978-1980 wykładała w Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie; prowadziła wykłady w Wilnie, Bratysławie, Lipsku, Poczdamie, Ostrawie. W latach 2018-2021 pełniła funkcję visiting professora w Instytucie Polonistyki Guangdong University of Foreign Studies w Kantonie. Obowiązki dydaktyczne oprócz wykładów z językoznawstwa obejmowały sprawowanie opieki nad pracami licencjackimi studentów. Rezultatem współpracy naukowej są trzy artykuły, w tym dwa napisane wspólnie z chińskimi pracownikami: Mao Yinhui i Lin Xinem. Od wielu lat współpracuje naukowo z pracownikami Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum.

dr Piotr Kajak – zastępca dyrektora i adiunkt w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel języka polskiego jako obcego/drugiego/oddziedziczonego; kulturoznawca glottodydaktyczny, slawista, politolog. W latach 2011-2014 profesor wizytujący w Department of Slavic Languages and Literatures, University of Toronto. Wykładał m.in. na uniwersytetach: w Nowym Delhi, w Kalkucie, w Manipalu, w Daegu, Syczuańskim w Chengdu, SISU w Szanghaju, GDUFS w Kantonie i Hankuk w Seulu. Prowadził szkolenia metodyczne m.in. w Instytucie Polskim w Nowym Delhi i Pekinie. Członek zespołu negocjującego umowę o współpracy między UW a Uniwersytetem Syczuańskim w Chengdu (w efekcie powołano wspólne studia Polish+. Kierownik szkół zimowych i letnich UW dla studentów Beijing Normal University w Pekinie. Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (program „Lektorzy Języka Polskiego”). Od 2006 roku egzaminator Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Autor i współautor monografii, podręczników, wielu artykułów naukowych. Promotor prac licencjackich i magisterskich. W swoich badaniach zajmuje się m.in. kulturoznawstwem glottodydaktycznym, polonistyką międzykulturową, dyplomacją publiczną i historią nauczania jpjo.
http://polonicum.uw.edu.pl/pracownik/dr-piotr-kajak-2

dr Karolina Mazurowska – psycholożka międzykulturowa, koordynatorka studiów magisterskich z zakresu psychologii społecznej i międzykulturowej – Global MINDS Erasmus Mundus Joint Degree w Uniwersytecie SWPS. Trenerka z zakresu kompetencji międzykulturowych, pracy ze studentami międzynarodowymi i adaptacji kulturowej studentów zagranicznych w Polsce oraz polskich zagranicą. Doradca kulturowy i szkoleniowiec dla rozmaitych instytucji w zakresie współpracy z kontrahentami z Azji (Grupa Azoty, Huawei Polska, CD Projekt Red i innych). Jako tłumaczka języka chińskiego biznesowego i reprezentantka polskich organizacji poprowadziła wiele misji gospodarczo – edukacyjnych do Chin (2005-2019). Prowadzi badania naukowe dotyczące uczenia się obcej kultury i akulturacji oraz badania nad wsparciem polskich przedsiębiorców na rynkach wschodnich. Gościnna wykładowczyni uczelni chińskich w Hangzhou i Shenzhen. Promotorka licznych prac licencjackich i magisterskich.

mgr Agnieszka Jasińska – lektorka języka polskiego jako obcego. Absolwentka filologii klasycznej i historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła studia podyplomowe w zakresie polonistyki, glottodydaktyki polonistycznej oraz dyplomacji kulturalnej. Od 2018 roku zatrudniona w Centrum Polonicum UW, m.in. jako lektorka i tutorka w programie Polish+ dla chińskich studentów z Uniwersytetu Syczuańskiego w Chengdu (SCU). Prowadziła lektoraty na chińskich polonistykach: w latach 2000-2005 na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych (BFSU), 2014-2018 na Kantońskim Uniwersytecie Spraw Międzynarodowych (GDUFS). Od 2006 do 2010 roku pracowała jako lektorka jpjo we Francji na Uniwersytecie Stendhala, Grenoble III (UGA). Prowadziła szkolenia metodyczne dla Fundacji „Wolność i Demokracja” w Kijowie, Winnicy, Iwano-Frankiwsku i Równem. Brała udział w wielu projektach edukacyjnych skierowanych do imigrantów, organizowanych przez warszawską Fundację Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”. Ekspertka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Egzaminatorka Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół problematyki związanej z  językiem polskim i kulturą polską w Chinach, z kształceniem interkulturowym w glottodydaktyce oraz kulturowymi uwarunkowaniami sukcesu dydaktycznego ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy dalekowschodniej.
http://polonicum.uw.edu.pl/pracownik/mgr-agnieszka-jasinska

mgr Sylwia Pietrzak – absolwentka filologii polskiej oraz orientalistyki-sinologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie glottodydaktyki polonistycznej w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum. W ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+ studiowała na University College London. W 2018 r. została stypendystką Shanghai International Studies University. Od września 2019 r. pracuje jako lektorka języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu.

mgr Tomasz Wegner – asystent w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum. Nauczyciel języka polskiego jako obcego/drugiego/oddziedziczonego. Naukowo zajmuje się kulturą popularną w nauczaniu języka polskiego i kultury polskiej.  W 2017 pełnił funkcję lektora na Uniwersytecie Pedagogicznym w Harbinie. Od roku 2019 współpracuje z Uniwersytetem Syczuańskim w Chengdu w ramach programu Polish+, pełniąc funkcje lektora i tutora dla chińskich studentów.
http://polonicum.uw.edu.pl/pracownik/mgr-tomasz-wegner

mgr Zhang Yufeng – absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Pedagogicznym w Harbinie. Od października 2019 r. prowadzi zajęcia z tłumaczenia chińsko-polskiego w ramach programu Polish+ w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum. Zajmuje się specyfiką nauczania języka polskiego w Chinach i przekładami literatury polskiej na język chiński.