O Centrum Polonicum

Działalność

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum jest nowoczesnym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz młody zespół prowadzi prace badawcze, kształci lektorów języka polskiego jako obcego, popularyzuje język polski i kulturę polską poza granicami kraju, przeprowadza egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego, organizuje i prowadzi studia podyplomowe poświęcone glottodydaktyce polonistycznej.

Podstawową formą naszej działalności jest nauczanie cudzoziemców języka polskiego oraz wiedzy o kulturze polskiej. Na prowadzone przez nasz ośrodek kursy, lektoraty, wykłady i szkolenia zapraszamy zarówno studentów Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni, jak również osoby prywatne, zainteresowanych poznaniem naszego kraju, kultury i języka.

Największym zainteresowaniem cieszą się lektoraty języka polskiego, ale nie ograniczamy do nich swojej oferty: proponujemy udział w warsztatach, kursach online, konwersatoriach, wykładach o polskiej kulturze współczesnej, życiu codziennym w Polsce, spotkaniach i wzajemnych wpływach różnych kultur, o podobieństwach i różnicach między kulturą naszą a innymi kulturami, o tym, jak wiele kultura polska zawdzięcza inspiracjom bliższych i dalszych przyjaciół. Niektóre wykłady prowadzimy w języku angielskim.

Poza tradycyjną formą zajęć proponujemy obcokrajowcom projekcje filmowe połączone z dyskusjami i prelekcjami, programy multimedialne przybliżające polską historię, kulturę, tradycje. Od wielu lat, we współpracy z Muzeum Etnograficznym, organizujemy warsztaty poświęcone polskim ludowym obyczajom związanym z Andrzejkami, Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Bardzo ważną formą zajęć są letnie kursy języka polskiego i kultury polskiej, na które od 1956 roku, rok w rok, zapraszamy wszystkich zainteresowanych – stypendystów rządu polskiego, studentów, osoby prywatne. Otwarty dla wszystkich kurs odbywa się w sierpniu i obejmuje, oprócz codziennych lektoratów językowych, wykłady, projekcje filmowe, wycieczki, spotkania towarzyskie, a także naukę poloneza – tradycyjnego polskiego tańca.

Polonicum przygotowuje także wielu kandydatów do zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego. Od wielu lat prowadzimy Studia Podyplomowe „Glottodydaktyka polonistyczna” dla humanistów zainteresowanych zawodem nauczyciela języka polskiego jako obcego.

Wielu naszych studentów i absolwentów związało z naszym krajem swój los – zamieszkali  w Polsce lub prowadzą z Polską współpracę gospodarczą, kulturalną, są tłumaczami, dyplomatami, politykami, naukowcami.

Polonicum jest miejscem wyjątkowym. Można tu spotkać młodych ludzi z zagranicy, nierzadko ze zwaśnionych państw, dyskutujących ze sobą we wszystkich językach świata, bardzo często polsku. Niekiedy trudno oprzeć się wrażeniu, że Polonicum to współczesna Wieża Babel. Czymś naturalnym są wielokulturowe grupy studenckie, w których obok gości z Azji i Ameryki Południowej znajdują miejsce Europejczycy i Afrykańczycy. Wszystko to odbywa się przy okazji nauki języka Adama Mickiewicza i Jana Kochanowskiego. Cieszymy się, że polszczyzna może łączyć, a nawet bratać ludzi. Przyjacielskie związki, które połączyły studentów w Polonicum i z Polonicum, trwają niekiedy nawet kilka dziesięcioleci. Nasz najbardziej wytrwały student przyjeżdżał na letni kurs języka polskiego i kultury polskiej przez dwadzieścia pięć lat.

Zapraszamy do nas wszystkich zainteresowanych nauką języka polskiego i poznawaniem polskiej kultury. Nasza siedziba mieści się w samym centrum starej Warszawy, przy Krakowskim Przedmieściu, w pięknym historycznym Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

Historia

Nasze Centrum ma historię długą i barwną, która rozpoczęła się w 1956 roku: właśnie wtedy odbył się na Uniwersytecie Warszawskim pierwszy powojenny wakacyjny kurs języka polskiego. Uczestnikami kursu byli zagraniczni poloniści i slawiści z 15 krajów. Uniwersytet nawiązał w ten sposób do wydarzeń, które miały miejsce ćwierć wieku wcześniej, w 1931 roku, kiedy to po raz pierwszy w odrodzonej Rzeczpospolitej, na Uniwersytecie Jagiellońskim, zorganizowano kilkutygodniowy kurs wakacyjny języka polskiego i kultury polskiej dla cudzoziemców. Kolejne edycje kursów odbywały się na Uniwersytecie Warszawskim, także we współpracy z  Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Poznańskim.

Nazwa Polonicum funkcjonuje na Uniwersytecie Warszawskim od przełomu lat 50. i 60. XX wieku. Warto o tym pamiętać, gdyż ten wyjątkowy latynizm, w celach komercyjnych, wykorzystują także inne podmioty. Nasz ośrodek realizuje swoją misję od wielu dziesięcioleci, niezależnie od strukturalnych zmian, przez które przechodził nasz Uniwersytet. Niezależnie od tego, czy stanowiliśmy „studium”, „instytut” czy „centrum”, zawsze pracowaliśmy na rzecz przybywających ze świata miłośników polszczyzny i polskości – zawsze jako Polonicum.

Nasi słuchacze

Wśród naszych słuchaczy są cudzoziemcy odbywający studia na Uniwersytecie Warszawskim i w innych warszawskich uczelniach wyższych, studenci przybywający do Polski w ramach programu Erasmus+, stypendyści, beneficjenci grantów, osoby odbywające roczne lub kilkumiesięczne staże naukowe, stypendyści Rządu Polskiego, przedstawiciele Polonii, oraz wielu innych zainteresowanych językiem polskim i kulturą naszego kraju. W kursach Polonicum biorą udział również  cudzoziemcy niezwiązani formalnie z wyższymi uczelniami: pracownicy firm i instytucji międzynarodowych, dyplomaci, członkowie ich rodzin, małżonkowie Polaków, pełnoletnie dzieci Polonii, osoby ubiegające się o prawo pobytu w Polsce lub o polskie obywatelstwo.