Kursy w roku akademickim

Lektoraty języka polskiego

Centrum POLONICUM prowadzi lektoraty języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania: od poziomów A1 do C2.

Studenci grup regularnych uczestniczą w zajęciach 60 godzin w semestrze (stacjonarnie albo online). Zajęcia kończą się testem zaliczeniowym. Student może zdobyć 4 ECTS.

Rejestracja znajduje się tutaj:

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=3004-2021Z-LEK-POL&group=3004-L-POLISH

 

 

 

Wykłady i konwersatoria

Test kwalifikacyjny

Przed zarejestrowaniem się na kurs z języka polskiego wszyscy studenci powinni wykonać test poziomujący online.

Test online dostępny jest na platformie:

https://kampus.come.uw.edu.pl/enrol/index.php?id=591

Klucz dostępu: polon

 

Test kwalifikacyjny pomoże Ci ocenić poziom znajomości języka polskiego i dopasować Cię do właściwej grupy lektoratowej.

Zrób test bez używania słownika i innych pomocy.

Możesz tylko jeden raz rozwiązać test!

Instrukcja do testu

  1. Maksymalny czas na rozwiązanie całego testu to 90 minut. W każdej chwili możesz zobaczyć, ile czasu Ci zostało po lewej stronie ekranu.
  2. Jeśli będziesz poproszony o wstawienie polskich znaków, kliknij ikonkę klawiatury, która pojawi się po prawej stronie luki w pytaniu. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji „Polish letters / Wpisywanie polskich znaków”, którą przeczytaj przed testem.
  3. Kiedy odpowiesz na wszystkie pytania, kliknij „Next”, żeby zobaczyć podsumowanie podejścia. Kiedy chcesz ostatecznie zakończyć podejście, kliknij „Submit all and finish”.
  4. Pytania są ułożone od najłatwiejszych do najtrudniejszych.Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Zakończ test, kiedy zdecydujesz, że kolejne pytania są za trudne.
  5. Po zakończeniu możesz zarejestrować się do odpowiedniej grupy – idź do zakładki REJESTRACJA DLA STUDENTÓW.

Wynik twojego testu będzie widoczny dla lektorów Centrum POLONICUM – nie zapisuj się do grupy na innym poziomie!

Instrukcja do rejestracji żetonowej w USOS

Zapisy na wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się przez internetowy system rejestracji studentów USOS http://rejestracja.usos.uw.edu.pl w terminach wyznaczonych przez Uniwersytet Warszawski.

Rejestracja rozpoczęła się 15 czerwca 2021!

Rejestracja jest otwarta do 11 października 2021 do g. 12.00.

 

Seminarium licencjackie

tekst

Seminarium magisterskie

Współczesna literatura polska w perspektywie glottodydaktycznej

Glottodydaktyczne seminarium magisterskie dla studentek i studentów I roku studiów II stopnia zainteresowanych nauczaniem cudzoziemców współczesnej literatury polskiej.

Seminarium prowadzi dr Justyna Zych.

Seminarium odbywa się w środy w godz. 15.00–16.30 w czytelni im. prof. Kulczyckiej-Saloni w Centrum Polonicum (Pałac Tyszkiewiczów-Potockich).

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 seminarium odbędzie się online ze względu na pandemię koronawirusa.

 

Seminarium doktoranckie

tekst

Intensywny kurs dla studentów Erasmus

Od prawie dwudziestu lat Centrum Polonicum we współpracy z Biurem Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego organizuje dwutygodniowy intensywny kurs języka polskiego dla studentów programu Erasmus.

Kurs odbywa się zawsze w drugiej połowie września. Ma on umożliwić zagranicznym studentom UW skuteczne porozumiewanie się po polsku w codziennych sytuacjach, np. w restauracji czy podczas zakupów, dlatego gramatyka jest ograniczona na zajęciach do niezbędnego minimum, a lektorzy skupiają się na przydatnym słownictwie oraz na użytecznych zwrotach i wyrażeniach.

Uczestnicy kursu uczą się w kilkunastu kilkuosobowych grupach. Mają okazję poznać koleżanki i kolegów z innych krajów, którzy także postanowili odbyć część studiów na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu Erasmus. Większość stanowią grupy początkujące, ale przewidziane są również grupy dla studentów, którzy uczyli się już języka polskiego.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–12.30 na terenie głównego kampusu UW. Łącznie program obejmuje 40 godz. lektoratu.

Studenci, którzy będą regularnie uczęszczać na zajęcia i zdadzą test końcowy, otrzymają 2 punkty ETSC za udział w kursie.

W roku akademickim 2020/2021 kurs wyjątkowo odbywa się online z powodu pandemii koronawirusa.

Rekrutacją na kurs języka polskiego dla studentów programu Erasmus zajmuje się Biuro Współpracy z Zagranicą UW: http://bwz.uw.edu.pl/