Rada Centrum Polonicum

Skład Rady Centrum Polonicum w kadencji 2020–2024

prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz, Instytut Literatury Polskiej i Centrum Polonicum, przewodniczący Rady Centrum Polonicum

dr hab. Piotr Garncarek, Centrum Polonicum

dr hab. Iliana Genew-Puhalewa, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

prof. dr hab. Przemysław Gębal, Instytut Polonistyki Stosowanej

dr Piotr Kajak, Wicedyrektor Centrum Polonicum

prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński, Dyrektor Centrum Polonicum

prof. dr hab. Marek Łaziński, Instytut Języka Polskiego

Krystyna Maliszewska, Centrum Polonicum

prof. dr hab. Cyprian Mielczarski, Instytut Filologii Klasycznej

dr Anna Rabczuk, Centrum Polonicum

dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz., Instytut Kultury Polskiej

dr hab. Paweł Rutkowski, prof. ucz., Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki

dr Justyna Zych, Wicedyrektorka Centrum Polonicum

 

Członkowie-goście (spoza Wydziału Polonistyki UW)

dr Barbara Janowska-Wierzchoń, em. pracownica Centrum Polonicum

prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, em. pracownica Instytutu Polonistyki Stosowanej

dr hab. Jakub Zajączkowski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych