Kursy Trymestralne

Nauka polskiego z Polonicum UW

 

Polonicum University of Warsaw Open Polish Language Courses

Informacja dla kandydatów

 1. Kursy są organizowane w systemie trymestralnym (trzymiesięcznym) Zapisy należy ponawiać po każdym trymestrze.
 2. Zapisy odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej (polonicum@uw.edu.pl) lub strony internetowej. Uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy i napisać test kwalifikacyjny. Uczestnicy bez znajomości języka, którzy chcą rozpocząć kurs w najniższej grupie nie muszą pisać testu.
 3. Pełną opłatę za dany trymestr należy wnieść na konto Polonicum w ciągu 3 dni roboczych od daty rejestracji. Kandydat zostanie wpisany na listę uczestników kursu po dokonaniu opłaty. Biuro Polonicum nie przyjmuje wpłat gotówką.
 4. FAKTURA. Jeżeli potrzebuje Pani/Pan faktury, prosimy przysłać dane do faktury najpóźniej w dniu dokonania wpłaty mailem na adres aj.pieszko@uw.edu.pl. Ze względu na regulacje panujące na Uniwersytecie Warszawskim niezastosowanie się do tej wytycznej spowoduje odmowę wystawienia faktury. Należy też pamiętać, że faktura vat wystawiana jest na dane osoby lub instytucji, która faktycznie dokonała zapłaty. Oznacza to, że np. uczestnik kursu, za którego płaci firma w której pracuje, nie może dokonać płatności z prywatnego konta, jeśli UW ma wystawić fakturę na firmę.
 5. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania zwrot opłaty możliwy jest jedynie w udokumentowanych szczególnych wypadkach losowych i jest proporcjonalny do liczby niewykorzystanych lekcji. Centrum Polonicum nie zwraca pieniędzy za lekcje, na których uczestnik był nieobecny.
 6. Gdy zajęcia nie będą mogły się odbyć z winy lektora (choroba lub inne zdarzenie losowe), zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym z grupą.
 7. W przypadku zajęć prowadzonych online liczebność grup wynosi od 8 do 12 osób. W przypadku grup stacjonarnych limit to 14 osób.
 8. Zmiana grupy lektoratowej odbywa się po uzgodnieniu z lektorem i pracownikami biura.
 9. Każdy trymestr kończy się testem sprawdzającym stopień opanowania materiału programowego, uprawniającym do otrzymania certyfikatu.
 10. Po każdym trymestrze studenci wypełniają anonimową ankietę, w której oceniają program kursu i pracę lektora.
 11. Programy wszystkich kursów odpowiadają wymaganiom Państwowej Komisji do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co oznacza, że są zgodne z wymaganiami dla zdających państwowy egzamin certyfikatowy. Polonicum przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego, a informacje na ten temat można znaleźć tutaj: http://polonicum.uw.edu.pl/certyfikacja#opis. Jednocześnie informujemy, że otwarty kurs trymestralny to nie jest tzw. kurs przygotowawczy do egzaminu, czyli kurs podczas którego rozwiązuje się typowe zadania egzaminacyjne. Przykładowe zadania egzaminacyjne znajdą Państwo na stronie internetowej Państwowej Komisji do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego: https://certyfikatpolski.pl/

UWAGA! Polonicum nie pośredniczy w uzyskaniu wizy ani nie przyjmuje wpłat za kilka trymestrów z góry.

Terminy i ceny w roku akademickim 2023/2024

I

I Trymestr

9 października – 19 grudnia 2023 r.

Rejestracja rozpocznie się 10 września 2023 r. i potrwa do wyczerpania miejsc!

20 spotkań × 3 godz. = 60 godz.

1800 zł

II

II Trymestr

8 stycznia – 21 marca 2024 r.

Rejestracja rozpocznie się 11 grudnia 2023 r. i potrwa do wyczerpania miejsc!

22 spotkania × 3 godz. = 66 godz.

1980 zł

III

III Trymestr

3 kwietnia – 27 czerwca 2024 r.

Rejestracja rozpocznie się 4 marca 2024 r. i potrwa do wyczerpania miejsc!

22 spotkania × 3 godz. = 66 godz.

1980 zł

 

Plan zajęć i informacje o grupach