Kursy Wakacyjne

Informacja dla kandydatów

Organizowany nieprzerwanie od ponad 60 lat wakacyjny kurs języka polskiego, od którego zaczęła się historia POLONICUM, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko osób młodych i studentów, ale także ludzi dojrzałych, różnych profesji i narodowości. Kurs organizowany jest w sierpniu, trwa 4 tygodnie i bierze w nim udział nawet do 200 osób z całego świata. Lektoraty odbywają się codziennie (oprócz sobót i niedziel). Studenci uczą się w kilkunastu grupach na wszystkich poziomach znajomości polszczyzny: od początkującego do zaawansowanego. Dla każdego z poziomów przygotowany jest autorski program nauczania, a słuchacze mają do dyspozycji dwóch lektorów. Na studentów czeka także program kulturowy: wykłady i konwersatoria na temat historii Polski, polskiej kultury i literatury, realiów i społeczeństwa.  Dodatkowo studenci mogą brać udział w warsztatach: językowych, literackich, tekstowych i innych. W programie przewidziane są też między innymi: projekcje najnowszych polskich filmów, koncerty fortepianowe muzyki Chopina w Łazienkach, spacery po ciekawych miejscach stolicy, zwiedzanie warszawskich muzeów, gra miejska i inne formy nauki języka i kultury. Co roku na wszystkich czeka mnóstwo wrażeń, emocji i atrakcji. Jedną z nich jest nauka poloneza pod okiem choreografa z uniwersyteckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Warszawianka”. Pokaz poloneza na zakończenie kursu jest zwieńczeniem trudu i przygody z językiem polskim i kulturą polską.

Zwiastun programu

68. Wakacyjny Kurs Języka Polskiego i Kultury Polskiej (stacjonarny)

Termin kursu: 31 lipca – 25 sierpnia 2023 r.
Termin składania zgłoszeń: do 10 lipca 2023 r.

76 godzin zajęć językowych

Zajęcia dodatkowe (wliczone w cenę kursu):

 • Warsztaty językowe.
 • Wykłady o historii i kulturze Polski po polsku.
 • Projekcje filmów,
 • Wyjścia do muzeów,
 • Spacery po Warszawie,
 • Warsztaty taneczne,
 • Imprezy integracyjne,
 • Pomagamy w organizacji noclegów w akademiku UW.

Zajęcia z lektorem będą odbywały się od poniedziałku do piątku od 9.00 do 12.15 (CET), a warsztaty i wykłady – kilka razy w tygodniu, popołudniami.

 • Grupy na wszystkich poziomach znajomości języka.
 • Zajęcia prowadzone przez wykładowców Centrum Polonicum, wykwalifikowanych lektorów języka polskiego jako obcego, doświadczonych w nauczaniu cudzoziemców za pomocą najlepszych metod.
 • Nowoczesne metody edukacji.
 • Na kurs są przyjmowane wyłącznie osoby pełnoletnie.

Dla studentów: 4 punkty ECTS

Cena 3200 PLN

 

 

Warunki uczestnictwa

W kursie mogą uczestniczyć:

 1. Osoby, które uzyskały stypendia w ramach umów kulturalnych Rzeczpospolitej Polskiej z innymi krajami. Podania o takie stypendia należy składać we własnym kraju do odpowiednich władz, które decydują o ich przyznawaniu. Zgłoszenia z prośbą o przyznanie tego typu stypendium przesyłane bezpośrednio do POLONICUM nie będą rozpatrywane.
 2. Osoby, które zostały skierowane na kurs przez zagraniczne uniwersytety lub inne placówki badawcze posiadające umowy o bezpośredniej współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Informacji o warunkach uczestnictwa cudzoziemców przyjeżdżających w ramach umów uniwersyteckich udziela Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego: http://bwz.uw.edu.pl/pracownicy-biura/
 3. Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie za odpłatnością. Opłatę za kurs należy uiścić w ciągu 10 dni od momentu otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na kurs.

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

SWIFT/BIC: BIGBPLPWXXX

Numer konta: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683

Tytuł przelewu: imię i nazwisko

4. Osoba zapisująca się na kurs zobowiązuje się poinformować o potrzebie wystawienia faktury w dniu dokonania opłaty. Dane do faktury należy wysłać mailem na adres aj.pieszko@uw.edu.pl. Ze względu na regulacje panujące na Uniwersytecie Warszawskim niezastosowanie się do tej wytycznej spowoduje odmowę wystawienia faktury.

5. Wszelkich informacji udziela biuro POLONICUM: tel. (0048 22) 55 21 533, e-mail: polonicum@uw.edu.pl

Termin składania zgłoszeń upływa 16 lipca 2022 roku.

Formularze prosimy przesyłać drogą mailową lub pocztą tradycyjną na adres:
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28 00–927 Warszawa
Tel. (0048 22) 55 21 533
E-mail: polonicum@uw.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy

68. KURS WAKACYJNY
JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ
31.07.2023 – 25.08.2023

Imię i nazwisko: *

Podaj płeć: *

Zaznacz jedną z opcji

Seria i nr paszportu lub dowodu osobistego: *

Data i Kraj urodzenia: *

Dane do korespondecji: *

Znajomość języka polskiego: *
W mowie: *

Zaznacz jedną z opcji

W piśmie: *

Zaznacz jedną z opcji

Warunki uczestnictwa: *

Zaznacz jedną z opcji

Osoba do kontaktu w Polsce w nagłym wypadku:

Osoba do kontaktu w Pani/Pana kraju w nagłym wypadku:

* Pola wymagane

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie przez Uniwersytet Warszawski – Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa – moich danych osobowych w postaci wizerunku (zdjęć) zarejestrowanych podczas 64. Kursu Wakacyjnego Języka Polskiego i Kultury Polskiej organizowanego w dniach 1- 20 sierpnia 2019 r. przez Centrum „Polonicum”.
Na fanpage’u w serwisie Facebook prowadzonym przez: Centrum „Polonicum” Uniwersytet Warszawski
Na stronach internetowych jednostki: www.polonicum.uw.edu.pl, www.uw.edu.pl
Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę i wykorzystanie wykonanych zdjęć bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgodę można w każdej chwili wycofać, poprawić lub zmienić. Wycofanie zgody nie będzie miało skutków w stosunku do danych przetwarzanych przed jej wycofaniem.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE L.2016.119.1) – „RODO”.