Kursy Wakacyjne

Informacja dla kandydatów

69th Summer Course Of Polish Language and Culture Polonicum UW

Organizowany nieprzerwanie od ponad 60 lat wakacyjny kurs języka polskiego, od którego zaczęła się historia POLONICUM, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko osób młodych i studentów, ale także ludzi dojrzałych, różnych profesji i narodowości. Kurs organizowany jest w sierpniu, trwa 4 tygodnie i bierze w nim udział nawet do 200 osób z całego świata. Lektoraty odbywają się codziennie (oprócz sobót i niedziel). Studenci uczą się w kilkunastu grupach na wszystkich poziomach znajomości polszczyzny: od początkującego do zaawansowanego. Dla każdego z poziomów przygotowany jest autorski program nauczania, a słuchacze mają do dyspozycji dwóch lektorów. Na studentów czeka także program kulturowy: wykłady i konwersatoria na temat historii Polski, polskiej kultury i literatury, realiów i społeczeństwa.  Dodatkowo studenci mogą brać udział w warsztatach: językowych, literackich, tekstowych i innych. W programie przewidziane są też między innymi: projekcje najnowszych polskich filmów, koncerty fortepianowe muzyki Chopina w Łazienkach, spacery po ciekawych miejscach stolicy, zwiedzanie warszawskich muzeów, gra miejska i inne formy nauki języka i kultury. Co roku na wszystkich czeka mnóstwo wrażeń, emocji i atrakcji. Jedną z nich jest nauka poloneza pod okiem choreografa. Pokaz poloneza na zakończenie kursu jest zwieńczeniem trudu i przygody z językiem polskim i kulturą polską.

Zwiastun programu

69. Wakacyjny Kurs Języka Polskiego i Kultury Polskiej

Termin kursu: 5 – 30 sierpnia 2024 r.
Termin składania zgłoszeń: do 10 lipca 2024 r.
Lokalizacja: Warszawa

Codziennie co najmniej 4 h zajęć z języka polskiego jako obcego

Zajęcia dodatkowe (wliczone w cenę kursu):

 • Warsztaty językowe,
 • Wykłady o historii i kulturze Polski po polsku,
 • Projekcje filmów,
 • Wyjścia do muzeów,
 • Spacery po Warszawie,
 • Warsztaty taneczne,
 • Imprezy integracyjne,
 • Pomagamy w organizacji noclegów w akademiku UW.

Zajęcia z lektorem będą odbywały się od poniedziałku do piątku od 9.30-12:45 (CET), a warsztaty i wykłady – kilka razy w tygodniu, popołudniami.

 • Grupy na wszystkich poziomach znajomości języka.
 • Zajęcia prowadzone przez wykładowców Centrum Polonicum, wykwalifikowanych lektorów języka polskiego jako obcego, doświadczonych w nauczaniu cudzoziemców za pomocą najlepszych metod.
 • Nowoczesne metody edukacji.
 • Na kurs są przyjmowane wyłącznie osoby pełnoletnie.

Dla studentów: 4 punkty ECTS

Cena: 3500 PLN

69. Wakacyjny Kurs Języka Polskiego Jako Obcego – opis podstawowy

Warunki uczestnictwa

W kursie mogą uczestniczyć:

1. Osoby, które zostały skierowane na kurs przez zagraniczne uniwersytety lub inne placówki badawcze posiadające umowy o bezpośredniej współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Informacji o warunkach uczestnictwa cudzoziemców przyjeżdżających w ramach umów uniwersyteckich udziela Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego: http://bwz.uw.edu.pl/pracownicy-biura/

2. Wszyscy chętni, na zasadach komercyjnych. Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie za odpłatnością. Opłatę za kurs należy uiścić w ciągu 10 dni od momentu otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na kurs.

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

SWIFT/BIC: BIGBPLPWXXX

Numer konta: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683

Tytuł przelewu: imię i nazwisko

3. Osoba zapisująca się na kurs zobowiązuje się poinformować o potrzebie wystawienia faktury w dniu dokonania opłaty. Dane do faktury należy wysłać mailem na adres aj.pieszko@uw.edu.pl. Ze względu na regulacje panujące na Uniwersytecie Warszawskim niezastosowanie się do tej wytycznej spowoduje odmowę wystawienia faktury.

4. Wszelkich informacji udziela biuro POLONICUM: tel. (0048 22) 55 21 533, e-mail: polonicum@uw.edu.pl

Termin składania zgłoszeń upływa 10 lipca 2024 roku.

Formularz rejestracyjny będzie dostępny od 7 maja.


Krakowskie Przedmieście 26/28 00–927 Warszawa
Tel. (0048 22) 55 21 533
E-mail: polonicum@uw.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy

69. KURS WAKACYJNY
JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ
5.08.2024 – 30.08.2024

Imię i nazwisko: *

Podaj płeć: *

Zaznacz jedną z opcji

Seria i nr paszportu lub dowodu osobistego: *

Data i Kraj urodzenia: *

Dane do korespondecji: *

Znajomość języka polskiego: *
W mowie: *

Zaznacz jedną z opcji

W piśmie: *

Zaznacz jedną z opcji

Warunki uczestnictwa: *

Zaznacz jedną z opcji

Osoba do kontaktu w Polsce w nagłym wypadku:

Osoba do kontaktu w Pani/Pana kraju w nagłym wypadku:

* Pola wymagane

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie przez Uniwersytet Warszawski – Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa – moich danych osobowych w postaci wizerunku (zdjęć) zarejestrowanych podczas 64. Kursu Wakacyjnego Języka Polskiego i Kultury Polskiej organizowanego w dniach 1- 20 sierpnia 2019 r. przez Centrum „Polonicum”.
Na fanpage’u w serwisie Facebook prowadzonym przez: Centrum „Polonicum” Uniwersytet Warszawski
Na stronach internetowych jednostki: www.polonicum.uw.edu.pl, www.uw.edu.pl
Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę i wykorzystanie wykonanych zdjęć bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgodę można w każdej chwili wycofać, poprawić lub zmienić. Wycofanie zgody nie będzie miało skutków w stosunku do danych przetwarzanych przed jej wycofaniem.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE L.2016.119.1) – „RODO”.