Kursy Trymestralne

Nauka polskiego z Polonicum UW

Informacja dla kandydatów

 1. Kursy są organizowane w systemie trymestralnym (trzymiesięcznym), to znaczy, że zapisy należy ponawiać po każdym trymestrze.
 2. Zapisy odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej (polonicum@uw.edu.pl) lub strony internetowej. Uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy i napisać test kwalifikacyjny.
 3. Pełną opłatę za dany trymestr należy wnieść na konto Polonicum w ciągu 3 dni roboczych od daty rejestracji. Nieuiszczenie opłaty w tym czasie skutkuje usunięciem z listy uczestników kursu. Biuro Polonicum nie przyjmuje wpłat gotówką.
 4. Osoba zapisująca się na kurs zobowiązuje się poinformować o potrzebie wystawienia faktury w dniu dokonania opłaty. Dane do faktury należy wysłać mailem na adres aj.pieszko@uw.edu.pl . Ze względu na regulacje panujące na Uniwersytecie Warszawskim niezastosowanie się do tej wytycznej spowoduje odmowę wystawienia faktury.
 5. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania zwrot opłaty możliwy jest jedynie w udokumentowanych szczególnych wypadkach losowych i jest proporcjonalny do liczby niewykorzystanych lekcji. Centrum Polonicum nie zwraca pieniędzy za lekcje, na których uczestnik był nieobecny.
 6. Gdy zajęcia nie będą mogły się odbyć z winy lektora (choroba lub inne zdarzenie losowe), zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym z grupą.
 7. W przypadku zajęć prowadzonych online liczebność grup wynosi od 8 do 12 osób. W przypadku grup stacjonarnych limit to 14 osób.
 8. Zmiana grupy lektoratowej odbywa się po uzgodnieniu z lektorem i pracownikami biura.
 9. Każdy trymestr kończy się testem sprawdzającym stopień opanowania materiału programowego, uprawniającym do otrzymania certyfikatu.
 10. Po każdym trymestrze studenci wypełniają anonimową ankietę, w której oceniają program kursu i pracę lektora.
 11. Programy wszystkich kursów odpowiadają wymaganiom Państwowej Komisji do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Polonicum przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego.

 

UWAGA! Polonicum nie pośredniczy w uzyskaniu wizy ani nie przyjmuje wpłat za kilka trymestrów z góry.

Terminy i ceny w roku akademickim 2022/2023

I

I Trymestr

3 października – 16 grudnia 2022 r.

Rejestracja rozpocznie się 12 września 2022 r. i potrwa do wyczerpania miejsc!

wszystkie poziomy nauczania

3.10-16.12.2022

21 spotkań × 3 godz. = 63 godz.

1890 zł

II

II Trymestr

9 stycznia – 24 marca 2023 r.

Rejestracja rozpocznie się 12 grudnia 2022 r. i potrwa do wyczerpania miejsc!

wszystkie poziomy nauczania

9.01-24.03.2023

22 spotkania × 3 godz. = 66 godz.

1980 zł

III

III Trymestr

27 marca – 16 czerwca 2023 r.

Rejestracja rozpocznie się 6 marca 2023 r. i potrwa do wyczerpania miejsc!

wszystkie poziomy nauczania

27.03-16.06.2023

20 spotkań × 3 godz. = 60 godz.

1800 zł

 

Plan zajęć w I trymestrze

Plan zajęć w pierwszym trymestrze, 3.10-16.12.2022. Rejestracja na kursy zacznie się 12 września 2022.

polski dla obcokrajowców kursy otwarte Uniwersytet Warszawski open courses Polish as a foreign language University of Warsaw

*godzina lekcyjna = 45 minut. Informacja o godzinach nauki jest orientacyjna. Przed dołączeniem do grupy poprosimy o napisanie naszego testu poziomującego.

Formularz rejestracyjny

Imię i nazwisko: *

Podaj płeć: *

Zaznacz jedną z opcji

Data i Kraj urodzenia: *

Dane kontaktowe: *

Znajomość języka polskiego: *
W mowie: *

Zaznacz jedną z opcji

W piśmie: *

Zaznacz jedną z opcji

Znajomość języków: *
Gdzie i jak długo uczyła się Pani/uczył się Pan języka polskiego? *

Wpisać np. Polonicum - 6 miesięcy

Jakie języki Pani/Pan zna? *

Wpisz języki po polsku

* Pola wymagane