Nasza działalność

Program im. Lane'a Kirklanda

Lektoraty języka polskiego dla stypendystów Programu im. Lane’a Kirklanda odbywają się przez dwa semestry. Mają na celu doskonalenie znajomości polszczyzny i wsparcie językowe podczas pisania pracy dyplomowej

Polonistyka+

Celem studiów jest kształcenie chińskich ekspertów z zakresu ekonomii lub stosunków międzynarodowych, którzy biegle posługują się językiem polskim, znają realia i kulturę w zakresie niezbędnym do podjęcia pracy np. w dyplomacji czy biznesie. Program prowadzony jest wspólnie przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum, Wydział Polonistyki, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, a przeznaczony dla studentów Sichuan University w Chengdu.

Opiekę od strony językowej w Polonicum zapewniają studentom tutorzy, którzy prowadzili lektorat języka polskiego jako obcego na chińskich uniwersytetach: Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych, Uniwersytecie Pedagogicznym w Harbinie i Kantońskim Uniwersytecie Spraw Międzynarodowych.

Absolwenci Polonistyki+ po pięcioletnich studiach otrzymają dwa dyplomy licencjackie – jeden z Sichuan University z Polish Language and Literature i drugi z Uniwersytetu Warszawskiego z ekonomii lub stosunków międzynarodowych.

Foundation Year

Foundation Year to program, który Centrum POLONICUM współtworzy od 2016 r. razem ze Szkołą Języków Obcych i Biurem Spraw Studenckich UW. Kurs ten został stworzony dla osób z całego świata, które chcą przyjechać do Polski, by rozpocząć studia na Uniwersytecie Warszawskim i planują wybrać program anglojęzyczny. Foundation Year to dwa semestry, podczas których kandydaci na studentów Uniwersytetu Warszawskiego doskonalą swoją znajomość języka angielskiego oraz, pod okiem lektorów POLONICUM, rozpoczynają swoją przygodę z językiem polskim. Słuchacze mają także możliwość poszerzania swojej wiedzy w dziedzinach, które w przyszłości będą studiować, do ich dyspozycji jest również tzw. „ścieżka kulturowa” wprowadzająca w realia życia w Warszawie, która na kolejne lata ma stać się ich domem.

Seminaria glottodydaktyczne

W imieniu Przewodniczącego Rady Naukowej Polonicum, prof. dra hab. Andrzeja Zieniewicza, oraz Dyrektora naszego Centrum, prof. dra hab. Grzegorza Leszczyńskiego, serdecznie zapraszamy na spotkania z cyklu seminariów glottodydaktycznych Polonicum.

Uprzejmie prosimy o mail potwierdzający uczestnictwo na adres p.kajak@uw.edu.pl

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania (Zoom).

23 IV 2021, godz. 18.00-19.30

prof. dr hab. Paweł Rodak, Z doświadczeń nauczania literatury i kultury polskiej na Sorbonie (Sorbonne Université)

 26 III 2021, godz. 18.00-19.30

dr Justyna Zych, Współczesna literatura polska jako narzędzie do budowania dialogu międzykulturowego na zajęciach języka polskiego jako obcego

26 II 2021, godz. 18.00-19.30

prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, Badania językowo-kulturowe a kształcenie kompetencji międzykulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego

 

Do tej pory odbyły się następujące spotkania:

21.02.2020 r. – mgr Agnieszka Jastrzębska, Mierzenie efektywności gier i zabaw na zajęciach jpjo

10.01.2020 r. – mgr Barbara Łukaszewicz, Wyrażanie emocji negatywnych w polonistycznej praktyce glottodydaktycznej

mgr Małgorzata Malinowska, Pejzaż językowy ulic Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat

24.05.2019 r. – dr Justyna Zych, Literackie wizerunki Inności kulturowej w polskich powieściach
współczesnych

26.04.2019 r. – mgr Agnieszka Jasińska, dr Piotr Kajak oraz goście specjalni, Promocja języka polskiego i kultury polskiej w Chinach.

05.04.2019 r. – dr Anna Rabczuk, Kulturowa (nie)przetłumaczalność emocji w języku.

22.02.2019 r. – dr Marta Skura, Błąd w języku polskim jako ojczystym, obcym i dziedziczonym.

dr Joanna Prędota, Preferencje uczących się JPJO w zakresie stosowanych metod i technik dydaktycznych – prezentacja wyników badań.

11.01.2019 r. – mgr Agnieszka Jastrzębska, Gry i zabawy polisensoryczne w nauczaniu jpjo osób dorosłych.

mgr Maria Kuc Wyrażanie lokalizacji dynamicznej we współczesnej polszczyźnie.

25.05.2018 r. – dr hab. Piotr Garncarek, Modelowanie kulturowo-przestrzenne w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

20.04.2018 r. – dr Piotr Kajak, Język polski jako narzędzie dyplomacji publicznej.

16.03.2018 r. – dr Wojciech Hofmański UAM, Słowiańska komunikatywność międzyjęzykowa – inklinacje glottodydaktyczne.

02.03.2018 r. – mgr Agnieszka Wronowska, Wpływ innowacji technologicznych na zmianę profilu zawodowego nauczyciela języka polskiego jako obcego.

Współpraca z Uniwersytetem Torontońskim

Współpraca Centrum Polonicum UW z Programem Polskim na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim (University of Toronto – UofT) trwa nieprzerwanie od 2011 roku. Jest to największy i najprężniej działający Program Polski spośród wszystkich istniejących na uniwersytetach kanadyjskich. W Toronto oraz w sąsiednim mieście Mississauga mieszka liczna Polonia. Wielu studentów torontońskiej polonistyki to właśnie przedstawiciele kolejnych pokoleń tamtejszej Polonii, ale na lektoraty języka polskiego oraz na wykłady i konwersatoria poświęcone polskiej literaturze i kulturze uczęszcza też wiele osób, które nie mają polskich korzeni, ale bardzo interesują się Polską.

Współpracę z UofT zapoczątkował dr Piotr Kajak, który przebywał w Toronto jako profesor wizytujący przez trzy lata (2011–2014). Współtworzył Program Polski na UofT, przez pewien czas pełniąc funkcję dyrektora Programu. Następnie stanowisko profesor wizytującej objęła dr Justyna Zych (2014–2016), która znacznie rozbudowała ofertę zajęć pozalekcyjnych proponowanych studentom. Kolejną profesor wizytującą była dr Anna Rabczuk, pełniąca funkcję koordynatorki języka polskiego (2016–2018). Obecnie w Toronto przebywa dr Aleksandra Święcka (2018–2021).

W ramach umowy Centrum Polonicum co roku oferuje studentom Programu Polskiego na UofT trzy stypendia, które umożliwiają im udział w intensywnym czterotygodniowym kursie języka polskiego, odbywającym się w sierpniu. Dla studentów z Kanady jest to znakomita możliwość, żeby doskonalić znajomość polszczyzny i poszerzać wiedzę o polskiej kulturze w stolicy Polski i w gronie studentów z całego świata.

 

 

Współpraca z Uniwersytetem Poczdamskim. Projekty niemieckie

Współpraca Centrum Polonicum UW z Zessko (Zentrum für Sprachen und Slusselkompetenzen) i Instytutem Slawistycznym Uniwersytetu Poczdamskiego trwa prawie od początku istnienia tejże uczelni (1991). Wspólne działania naukowe dotyczyły przede wszystkim metodyki nauczania języka polskiego i kultury polskiej, ale także literatury i językoznawstwa. Pracowniczki i pracownicy Polonicum prowadzili w Poczdamie gościnne wykłady, warsztaty i zajęcia zarówno w ramach programu Erasmus, jak i bilateralnej umowy między uczelniami. Na Uniwersytecie Poczdamskim wykładali: Piotr Garncarek, Mirosław Jelonkiewicz, Piotr Kajak, Anna Rabczuk i Marta Skura. Centrum „Polonicum” zaś gościło wielokrotnie z wykładami, warsztatami i inicjatywami badawczo-dydaktycznymi pracowniczkę Zessko dr Małgorzatę Majewską-Meyers. W ramach wspólnych inspiracji i dzielenia się dobrymi praktykami UW odwiedzili pracownicy administracyjni z Poczdamu, a niemiecki uniwersytet nasi pracownicy: Krystyna Maliszewska, Monika Woźniak, Łukasz Rongers i Paweł Smulski.

We współpracy między uczelniami odbywają się także wycieczki naukowe studentów niemieckich do Warszawy. Poszczególne etapy wyjazdów realizowane są przy udziale pracowników Polonicum, np. wykłady w Poczdamie przed wyjazdem do Polski i już na miejscu – spacer szlakiem żydowskim, wizyta w muzeum POLIN, zwiedzanie UW.

Zwillingsprojekt: Universität Potsdam & Universität Warschau

W roku 2013 powołano do życia Twin Project – Projekt Bliźniaczy dotyczący różnych aspektów dydaktyki języka polskiego i kultury polskiej dla cudzoziemców, realizowany i finansowany m.in. w ramach specjalnych grantów przyznawanych na strategiczne partnerstwa naukowe i dydaktyczne Uniwersytetu w Poczdamie. W projekcie tym Uniwersytet w Poczdamie reprezentuje dr Małgorzata Majewska-Meyers, a Uniwersytet Warszawski dr Anna Rabczuk. Na początku projekt obejmował przeprowadzenie badań i wypracowanie narzędzi do wprowadzania na zajęciach elementów kulturowych (Landeskunde). Następnie zaowocował 6 sesjami wykładów i warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka polskiego jako obcego – trzy poprowadziła dr Anna Rabczuk w Niemczech, a kolejne trzy dr Małgorzata Majewska-Meyers w Polsce. W roku 2015 dr Anna Rabczuk przeprowadziła kolejną sesję warsztatów i wykładów metodycznych dla nauczycieli i studentów języków słowiańskich na Uniwersytecie w Poczdamie pod hasłem: Polen & Deutschland so nahe und so fern: „Vermittlung der kulturellen Unterschiede Im Sprachunterricht”, Teil 1. Z kolei w roku 2017 jej warsztaty były poświęcone rozwijaniu kompetencji kulturowej uczących (się) języka polskiego jako obcego „Fenster und Spiegel: Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im Fremdsprachenunterricht, Teil 2. Kolejna część projektu została poświęcona (nie)przekładalności odczuwanych emocji, zwieńczyły ją warsztaty dr Anny Rabczuk w 2018 na Uniwersytecie w Poczdamie zatytułowane: Kühl oder emotional? Wie bringen Deutsche und Polen ihre Gefühle zum Ausdruck und warum kann man nicht “Hassliebe” ins Polnische übersetzen, Teil 3. Obecnie realizowana jest czwarta, tym razem audiowizualna, część projektu, zatytułowana: Niemcy mówią po polsku o Niemcach i Niemczech.

Współpraca z Ośrodkiem Kultury Polskiej na Sorbonie

Od kilku lat Centrum Polonicum współpracuje z Centre de civilisation polonaise na Sorbonne Université, czyli z Ośrodkiem Kultury Polskiej na Sorbonie. Placówka ta, podobnie jak Centrum Polonicum, zajmuje się nauczaniem oraz promocją języka polskiego i kultury polskiej.

Istotnym aspektem naszej współpracy jest wspólna organizacja cyklu konferencji glottodydaktycznych. Pierwsza konferencja, zatytułowana Enseigner le polonais langue étrangère. Méthodes, contenus, pratiques [Nauczanie języka polskiego jako obcego. Metody, treści, praktyki] odbyła się w czerwcu 2013 r. w Paryżu. Kolejna, pod tytyłem Czym kultura polska może dzisiaj uwieść frankofona?, miała miejsce w maju 2014 r. w Warszawie. Trzecia, pod hasłem Enseigner et apprendre une langue slave. Le polonais – le russe – le tchèque [Uczyć i uczyć się języka słowiańskiego. Polski – rosyjski – czeski] została zorganizowana w czerwcu 2015 r. w Paryżu. Referaty zaprezentowane na tych sesjach ukazały się drukiem w trzech kolejnych książkach pokonferencyjnych noszących takie same tytuły jak poszczególne konferencje. Ostatnim dotąd spotkaniem naukowym z naszymi koleżankami i kolegami z Sorbony było jednodniowe sympozjum Journée d’études: polonais langue étrangère [Język polski jako obcy] zorganizowane w marcu 2018 r. w Paryżu.

Nasza współpraca polega także na przygotowaniu Ośrodka Kultury Polskiej na Sorbonie do organizacji i prowadzenia państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Pracownicy Centrum Polonicum jako doświadczeni egzaminatorzy przeprowadzili kilka szkoleń i warsztatów dotyczących certyfikacji dla kadry tej instytucji, zarówno w Warszawie, jak i w Paryżu.

 

Współpraca z Instytutem Polskim w Petersburgu

Od 2017 roku  Centrum współpracuje z Instytutem Polskim w Petersburgu. Dwa razy do roku na zaproszenie Instytutu nasi wykładowcy prowadzą wykłady i szkolenia z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, metodyki i kulturoznawstwa dla nauczycieli polonijnych, studentów uniwersytetu oraz sympatyków języka polskiego i kultury polskiej.

Współpraca ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Od roku 2003 Centrum Polonicum wspiera Studium Europy Wschodniej UW w realizacji rządowego „Programu Stypendialnego dla Młodych Naukowców” adresowanego

do kandydatówz Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, państw Azji Centralnej i Kaukazu. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie Kursów Adaptacyjno-Językowych dla Młodych Naukowców ze Wschodu.

Oprócz codziennych zajęć językowych (lektoratów, warsztatów językowych, wykładów oraz indywidualnych konsultacji) realizowany jest program wzbogacający wiedzę o Polsce np.:


* zwiedzanie zabytkowych miejsc na terenie Uniwersytetu Warszawskiego
* wizyta w Muzeum Warszawy
* wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”
* całodniowa wycieczka autokarowa do któregoś z polskich miast
* zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie
* zwiedzanie pałacu i parku w Wilanowie…

Współpraca z Fundacją "Wolność i Demokracja"

Od 2015 roku Centrum intensywnie współpracuje z Fundacją „Wolność i Demokracja”. Nasi pracownicy na prośbę Fundacji prowadzą szkolenia i wykłady oraz lekcje pokazowe dla nauczycieli uczących języka polskiego na Ukrainie.

W latach 2016-2019 powstał wspólny projekt, dzięki któremu został przygotowany podręcznik wraz z materiałami dodatkowymi do nauczania języka polskiego dla dzieci i młodzieży ukraińskiej pt. „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty”.

W 2019 roku na zaproszenie Fundacji, Szkoły Podstawowej w Irpieniu oraz Kuratorium Oświaty Obwodu Kijowskiego zostały przeprowadzone warsztaty metodyczne dla nauczycieli obwodu kijowskiego.

W 2020 roku w ramach współpracy powstał podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci w Niemczech „Z innej bajki”. Zwieńczeniem tego projektu były warsztaty i lekcje pokazowe dla nauczycieli pracujących w Niemczech.

 

 

Współpraca z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”

W 2014 roku Centrum Polonicum podjęło współpracę z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Od tego czasu realizowane są Letnie Kursy Metodyczne (warsztaty doskonalenia językowego) dla nauczycieli języka polskiego (jako odziedziczonego/obcego/drugiego) pracujących w środowiskach polskich i polonijnych na Białorusi, Ukrainie ale też w Gruzji, Kazachstanie, Litwie i Federacji Rosyjskiej. W trakcie trwających trzy tygodnie spotkań realizowane są poniższe cele:
1. Podnoszenie wiedzy i sprawności metodycznej w zakresie nauczania języka polskiego, historii i kultury obszaru polskojęzycznego.
2. Nabywanie kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej w obrębie współczesnego języka polskiego, w jego odmianach: literackiej i potocznej.
3. Poznanie programów nauczania w szkołach polskich z uwzględnieniem różnych grup wiekowych uczniów.
4. Wypracowanie mechanizmów samokształcenia i docierania do źródeł wiedzy i informacji o metodach kształcenia, zakresach i programach edukacyjnych, literatury przedmiotowej podmiotowej.
5. Kształtowanie i poszerzanie świadomości językowej i kulturowej słuchaczy.

Współpraca z życie-na-kreskę - Prace Marty Zabłockiej

Marta Zabłocka / życie-na-kreskę
Na co dzień prowadzi stronę rysunkową życie-na-kreskę, ilustruje oraz składa publikacje. Bardzo ważną częścią jej życia jest zaangażowanie w sprawy społeczne. Współpracując z nią w pośredni sposób wspierasz działania antydyskryminacyjne, edukacyjne oraz akcje na rzecz Zwierząt i przyrody.

Polonicum zajmuje ważne miejsce na mapie jej działań zawodowych. Od dawna utwierdza ją w przekonaniu, że można tworzyć projekty edukacyjne, które łączą tradycję z nowoczesnością, wzbudzają ciekawość świata i są pełne szacunku.

Współpraca z Nowym Kinem Wisła w ramach PFFF: Polish Films for Foreigners

Cykl Polish Films for Foreigners (PFFF) od kilku lat jest organizowany przez Nove Kino Wisła i cieszy się popularnością wśród cudzoziemców mieszkających w Warszawie. Od października 2019 roku projekt jest wspierany przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowcy Polonicum Małgorzata Malinowska i Tomasz Wegner na co dzień prowadzą wykłady oraz kursy języka polskiego i kultury polskiej dla zagranicznych studentów UW, otwarte kursy dla wszystkich cudzoziemców zainteresowanych polszczyzną i kulturą polską, a także zajmują się pracą badawczą z zakresu glottodydaktyki polonistycznej.

PFFF to cykl projekcji poprzedzonych wprowadzeniem (w języku angielskim) polskich filmów z angielskimi napisami. Prezentowane produkcje filmowe mają zapoznać obcokrajowców ze współczesną kinematografią polską i pogłębić ich wiedzę o naszej kulturze. Klucz do repertuaru prezentowanego przez Nowe Kino Wisła stanowią pozytywne recenzje uznanych polskich i zagranicznych krytyków filmowych, nagrody zdobyte na festiwalach czy status „filmu kultowego” w oczach Polaków.

Po każdym z pokazów zachęcamy widzów do wzięcia udziału w dyskusji.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie kina oraz na Facebooku Polonicum Uniwersytet Warszawski i Nove Kino Wisła.

http://www.novekino.pl/kina/wisla/pfff-polish-films-for-foreigners.php

https://www.facebook.com/polonicum

https://www.facebook.com/KinoWisla

Cena biletu: 18 zł

Karta lojalnościowa (piąty seans za darmo)