Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej im. Profesora Andrzeja Zieniewicza

Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej im. Profesora Andrzeja Zieniewicza

Strona w przygotowaniu

Członkinie i członkowie Pracowni

dr Piotr Kajak (Uniwersytet Warszawski) – kierownik Pracowni

dr Paulina Potasińska (Uniwersytet Warszawski) – sekretarzyni Pracowni

dr hab. Anna Żurek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr Wojciech Hofmański (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

dr Anna Rabczuk (Uniwersytet Warszawski)

dr Mao Rui (Szanghajski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych – 上海外国语大学)

dr Aneta Stępień (Maynooth University)

mgr Mirosław Jelonkiewicz (Uniwersytet Warszawski) – członek honorowy

Notki o członkiniach i członkach Pracowni

Strona w przygotowaniu