Zespoły badawcze

Zespół Badań nad Językiem Polskim i Kulturą Polską w Azji Wschodniej i Południowej

Zespół Badań nad Literaturą w Glottodydaktyce Polonistycznej

Zespół Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego w Krajach Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego

Zespół Badań nad Nauczaniem Kultury Polskiej jako Obcej