Dyrekcja

Dyrektor - prof. dr hab. Grzegorz Leszczynski

Dyżury: Wtorek 13.30 – 15.00

grzegorz.leszczynski@uw.edu.pl

Wicedyrektor - dr Piotr Kajak

Dyżury: Czwartek 9.45 – 11.15

p.kajak@uw.edu.pl

Wicedyrektorka - dr Justyna Zych

Dyżur: poniedziałki, godz. 11.30–13.00

Adres mejlowy: j.zych@uw.edu.pl