Seminaria glottodydaktyczne

Seminaria glottodydaktyczne

W imieniu Przewodniczącego Rady Naukowej Polonicum, prof. dra hab. Andrzeja Zieniewicza, oraz Dyrektora naszego Centrum, prof. dra hab. Grzegorza Leszczyńskiego, serdecznie zapraszamy na spotkania z cyklu seminariów glottodydaktycznych Polonicum.

Uprzejmie prosimy o mail potwierdzający uczestnictwo na adres p.kajak@uw.edu.pl

 

 

Do tej pory odbyły się następujące spotkania:

22.04.2022 r. – mgr Katarzyna Žák-Caplot, Nauczanie jpjo w przestrzeni muzealnej

mgr Olga Osińska, Afazja a twórczość literacka

25.03.2022 r. – dr hab. Elżbieta Kaczmarska, Lingwistyka korpusowa w glottodydaktyce

25.02.2022 r. – mgr Kamila Dembińska, Kształcenie lektorów jpjo wobec wyzwań współczesności

28.01.2022 r. – dr Beata Jędryka, O metodyce nauczania języka odziedziczonego

23.04.2021 r. – prof. dr hab. Paweł Rodak, Z doświadczeń nauczania literatury i kultury polskiej na Sorbonie (Sorbonne Université) 

26.03.2021 r. – dr Justyna Zych, Współczesna literatura polska jako narzędzie do budowania dialogu międzykulturowego na zajęciach języka polskiego jako obcego

26.02.2021 r. – prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, Badania językowo-kulturowe a kształcenie kompetencji międzykulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego

21.02.2020 r. – mgr Agnieszka Jastrzębska, Mierzenie efektywności gier i zabaw na zajęciach jpjo

10.01.2020 r. – mgr Barbara Łukaszewicz, Wyrażanie emocji negatywnych w polonistycznej praktyce glottodydaktycznej

mgr Małgorzata Malinowska, Pejzaż językowy ulic Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat

24.05.2019 r. – dr Justyna Zych, Literackie wizerunki Inności kulturowej w polskich powieściach
współczesnych

26.04.2019 r. – mgr Agnieszka Jasińska, dr Piotr Kajak oraz goście specjalni, Promocja języka polskiego i kultury polskiej w Chinach.

05.04.2019 r. – dr Anna Rabczuk, Kulturowa (nie)przetłumaczalność emocji w języku.

22.02.2019 r. – dr Marta Skura, Błąd w języku polskim jako ojczystym, obcym i dziedziczonym.

dr Joanna Prędota, Preferencje uczących się JPJO w zakresie stosowanych metod i technik dydaktycznych – prezentacja wyników badań.

11.01.2019 r. – mgr Agnieszka Jastrzębska, Gry i zabawy polisensoryczne w nauczaniu jpjo osób dorosłych.

mgr Maria Kuc Wyrażanie lokalizacji dynamicznej we współczesnej polszczyźnie.

25.05.2018 r. – dr hab. Piotr Garncarek, Modelowanie kulturowo-przestrzenne w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

20.04.2018 r. – dr Piotr Kajak, Język polski jako narzędzie dyplomacji publicznej.

16.03.2018 r. – dr Wojciech Hofmański UAM, Słowiańska komunikatywność międzyjęzykowa – inklinacje glottodydaktyczne.

02.03.2018 r. – mgr Agnieszka Wronowska, Wpływ innowacji technologicznych na zmianę profilu zawodowego nauczyciela języka polskiego jako obcego.