Linki

Wydział Polonistyki UW www.polon.uw.edu.pl

Polonistyka na świecie www.polonia.uw.edu.pl

Biuro Współpracy z Zagranicą UW www.bwz.uw.edu.pl

Biuro ds. Rekrutacji UW www.rekrutacja.uw.edu.pl

Biuro Spraw Studenckich UW www.bss.uw.edu.pl

Biuro Promocji UW www.promocja.uw.edu.pl

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej www.buwiwm.edu.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl

Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/index.html

Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl

Mazowiecki Urząd Wojewódzki www.mazowsze.uw.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl

LLP Erasmus www.erasmus.org.pl

Socrates II www.socrates.org.pl

Polska  www.polska.pl

Warszawa www.warszawa.pl

Sztuka czy rzemiosło 1 www.sjikp.us.edu.pl

Sztuka i rzemiosło 2 www.sjikp.us.edu.pl

Tęczowa gramatyka 1 (Deklinacja) www.sjikp.us.edu.pl

Morfologia współczesnego języka polskiego. Fleksja www.sjikp.us.edu.pl

Polityka językowa a certyfikacja www.sjikp.us.edu.pl

Frazpol www.sjikp.us.edu.pl

Grampol www.sjikp.us.edu.pl

Różne materiały dydaktyczne www.sjikp.us.edu.pl

Wymowa polska www.wymowapolska.pl

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ