O centrum

Działalność

POLONICUM – centrum wielu kultur

20150319_113618Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” zajmuje się nauczaniem języka polskiego i kultury polskiej cudzoziemców, zarówno studentów, jak również osób prywatne zainteresowanych poznaniem naszego kraju i języka.

Centrum organizuje liczne kursy na zlecenie współpracujących z nim instytucji, na prośbę różnych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, a także z własnej inicjatywy. Niektóre kursy wpisały się w coroczny ramowy program działalności POLONICUM, inne – jak choćby kurs dla grupy studentów z Afganistanu, Iraku, studentów amerykańskich, stypendystów Programu im. Lane’a Kirklanda czy stypendystów Specjalistycznych Studiów Wschodnich – przygotowywane są okazjonalnie.

Poza tradycyjną formą zajęć językowych, POLONICUM proponuje obcokrajowcom projekcje filmowe, programy multimedialne przybliżające polską historię, kulturę, tradycje, spotkania-warsztaty etnograficzne, organizowane we współpracy z Muzeum Etnograficznym, poświęcone obyczajom związanym np. z Andrzejkami, Świętami Bożego Narodzenia czy Wielkanocą. Nową propozycją są wykłady w języku polskim i angielskim  z cyklu Polish Studies, poświęcone polskiej kulturze, cywilizacji, historii, literaturze polskiej. Organizujemy również spotkania z ludźmi świata nauki zatytułowane Spotkania Naukowe Polonicum. Są to otwarte wykłady wybitnych profesorów z Polski i zagranicy, reprezentujących różne specjalności skierowane do całej społeczności akademickiej.

O wiele mniej jest zajęć o profilu filologicznym, a coraz więcej praktycznej nauki polszczyzny, informacji o współczesnej Polsce i życiu codziennym Polaków. Przybliżając cudzoziemcom polską kulturę, Centrum nie zapomina o podobieństwach i różnicach między kulturą naszą a innymi kulturami. W  POLONICUM można spotkać dyskutujących (po polsku!) młodych ludzi z zagranicy, nierzadko ze zwaśnionych państw. W POLONICUM nawiązują się przyjaźnie wielonarodowe – czymś naturalnym są bowiem wielokulturowe grupy studenckie. Wszystko to odbywa się przy okazji nauki języka Mickiewicza i Kochanowskiego. Najważniejszym bowiem zadaniem POLONICUM jest przekonywanie, że warto zajmować się Polską zawodowo i naukowo. Wielu studentów związało z naszym krajem swój los. W POLONICUM pogłębiali swą wiedzę ludzie, którzy są tłumaczami, dyplomatami, politykami oraz  naukowcami.

Warto też wspomnieć, iż POLONICUM – realizując projekty uniwersyteckie i ministerialne – przygotowuje także wielu kandydatów do zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego. Od kilku lat prowadzimy nabór na specjalizację zawodową „Glottodydaktyka polonistyczna” (przeznaczoną dla studentów Wydziału Polonistyki UW) oraz organizujemy Studium Podyplomowe „Glottodydaktyka polonistyczna” dla humanistów zainteresowanych zawodem nauczyciela języka polskiego jako obcego.

Historia

Historia Polonicum w zarysie

Tradycje Polonicum sięgają 1956 roku. Jest to data ważna, bo właśnie wtedy zaczęto kształcić cudzoziemców po drugiej wojnie światowej, kiedy to została podjęta inicjatywa zorganizowania wakacyjnego kursu dla polonistów i slawistów zagranicznych. Pierwszy kurs odbył się w Polonicum we wrześniu 1956 roku. Wzięło w nim udział 39 uczestników z 15 krajów, w tym 38 pracowników naukowych i jedna studentka. Istnieje jednak jeszcze inna data – rok 1931 – kiedy to po raz pierwszy w XX wieku zorganizowano miesięczny kurs wakacyjny języka i kultury polskiej dla cudzoziemców w ten sposób, że jego inauguracja i część pierwsza odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim, a pozostałe dwa tygodnie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tak więc od wielu lat Polonicum kontynuuje swą  działalność. Nazwa Polonicum pojawiła się w 1960 roku. Początkowo było to Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, od roku 1976 – Instytut podlegający Wydziałowi Polonistyki, od roku 2005 – Centrum.

Nasi słuchacze

Wśród naszych słuchaczy są cudzoziemcy odbywający regularne studia na Uniwersytecie Warszawskim lub innych warszawskich uczelniach wyższych, studenci przybywający z Europy w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus czy różnych stypendiów lub grantów na roczne lub kilkumiesięczne staże naukowe, stypendyści Rządu Polskiego oraz wielu  zainteresowanych językiem polskim i kulturą. W naszych kursach biorą udział pracownicy firm i instytucji międzynarodowych, dyplomaci, członkowie ich rodzin, małżonkowie Polaków, pełnoletnie dzieci Polonii – cudzoziemcy nie związani formalnie z uniwersytetem.

Najlepszą rekomendacją działalności „Polonicum” są opinie naszych studentów:

Kurs w „Polonicum” był fantastyczny. Chociaż nadal nie mówię dobrze po polsku, to dowiedziałam się wiele o waszej kulturze. Bardzo często słyszę pytanie, dlaczego nie wybrałam innego państwa, innej szkoły. A ja nie żałuję, bo tutaj jest wspaniale. Warszawa jest piękna, ludzie bardzo otwarci i przyjaźni. Masami Hiroi, Japonia (kurs wakacyjny 2004 r.)

„Polonicum” to idealne miejsce dla cudzoziemców, którzy chcą się zbliżyć do języka polskiego i polskiej kultury. Zajęcia są bardzo interesujące i prowadzone przez kompetentnych nauczycieli. Klasy składają się ze studentów z całego świata, więc jesteśmy zmuszeni, aby używać języka polskiego. Jest wiele zajęć pozalekcyjnych a  młodzi i sympatyczni pracownicy są zawsze gotowi do pomocy. Emanuele Liaci, Włochy (lektorat 2006 r.)

Myślę, że w „Polonicum” można się dużo nauczyć. Warto chodzić tu na lekcje. Dla  mnie ciekawe jest to, że zajęcia mamy z różnymi nauczycielami. W ten sposób możemy zobaczyć różnice między nimi. Josep Antoni Clement, Hiszpania (lektorat 2006 r.)

Polonicum” jest bardzo popularne wśród cudzoziemców. Dużo słyszałem o nim w swoim kraju. Lektorzy są bardzo uprzejmi. Kiedy uczę się w „Polonicum” czuję się tak, jakbym studiował na uniwersytecie w Korei. Czoj Czolman, Korea Północna (lektorat 2006 r.)

Jestem bardzo szczęśliwa, że mam okazję uczyć się języka polskiego w „Polonicum”. Oprócz nauki języka można dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy o innych krajach i kulturach, bo na kursach są ludzie z prawie całego świata. Margarita Zhelizakova, Bułgaria (lektorat 2006 r.)

Zajęcia w „Polonicum” Focus on the New Poland były najlepsze z wszystkich wykładów na które uczęszczałam na UW. Wybór filmów był ciekawy. Wszystkie odzwierciedlały polską rzeczywistość tak, jak ją osobiście odczuwam.  Podobał mi się też cykl Polish Culture and History, bo wykłady były połączone z filmami. Żałuję, że nie mogę uczestniczyć w drugiej części. Agnes Skutella, Niemcy (wykłady 2005 r.)

W „Polonicum” wszystko jest dobrze zorganizowane. Wykłady są ciekawe. Ministerstwo i „Polonicum” dają  nam świetną możliwość, żeby uczyć się języka polskiego. Pierwszy raz przyjechałem na kurs cztery lata temu i odtąd co roku wracam tu z wielkim entuzjazmem. Oprócz tego uwielbiam Warszawę, dlatego chciałbym tu mieszkać i pracować. Daniele Gianetto, Włochy (kurs romański 2006 r.)

Chciałabym podziękować za stypendium i możliwość uczestniczenia w wakacyjnym kursie języka polskiego i kultury polskiej w sierpniu. Program był bardzo interesujący, a wiedza o języku i Polsce przekazana profesjonalnie i z wielka życzliwością. Pracownicy „Polonicum” byli zawsze w zasięgu ręki i służyli nam wszelką pomocą. Kurs sprawił, że nabrałam przekonania, aby dalej uczyć się polskiego i zgłębiać wiedzę o historii i kulturze narodu polskiego. Dorothy Cooper, Wielka Brytania (kurs wakacyjny 2005 r.)

Dyrekcja

Dyrektor – dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW

 

Wicedyrektor – dr Piotr Kajak

Dyżury:

 • Czwartek – 13.00-14.30

e-mail: p.kajak@uw.edu.pl

telefon: 022 55-21-530, 022 55-21-533

Rada Naukowa

Przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz, Wydział Polonistyki UW

Skład Rady:

  • dr hab. Piotr Garncarek, Polonicum

 

  • prof. dr hab. Romuald Huszcza, KJOiB

 

  • mgr Mirosław Jelonkiewicz, Polonicum

 

  • dr Piotr Kajak, Polonicum

 

  • prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior, Koordynator ds. międzynarodowych programów kształcenia

 

  • prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, IKP

 

  • dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW, Polonicum

 

  •  dr hab. Marek Łaziński, Prof. UW, IJP

 

  • Krystyna Maliszewska, Polonicum, przedstawiciel administracji

 

  • dr hab. Cyprian Mielczarski, Prof. UW, IFK

 

  • dr hab. Jolanta Mindak-Zawadzka, Prof. UW,ISZiP

 

  • prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, IPS

 

  • dr Magdalena Stasieczek-Górna, Polonicum

 

  prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, IPS

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ