Państwowe egzaminy certyfikatowe

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Opis

Certyfikaty z sesji czerwcowej będą do odbioru od 2.09.2019 r. i będzie je można odbierać do 30.09.2019 r. w Biurze Polonicum przy ulicy Krakowskie Przedmieście 32 w godzinach 12.00-14.00 (poniedziałek-czwartek). Certyfikaty można odbierać osobiście lub przez osoby upoważnione (nie prowadzimy wysyłki dokumentów). Po tym terminie po odbiór zaświadczeń zapraszamy we wtorki w godzinach pracy sekretariatu (9.00-15.00).

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM zamierza organizować w dniach 23.11 – 24.11. 2019 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2, C1 i C2  (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych).

Rejestracja kandydatów przez formularz rejestracyjny od: 1.09.2019 r. (od północy – godz. 00.00) – 30.09.2019 r. lub do wyczerpania miejsc (Prosimy o nierejestrowanie się we wcześniejszym terminie). Każda osoba, która wypełni i wyśle formularz rejestracyjny otrzyma potwierdzenie mailowe wraz ze szczegółowymi informacjami o egzaminie najpóźniej następnego dnia roboczego po rejestracji kandydata.

Miejsce Egzaminu: 23.11.2019 – Egzamin pisemny: Warszawa, Dobra 55, Budynek Neofilologii (Główny Hol). Egzamin rozpoczyna się o godzinie 10.00. Prosimy o przybycie na miejsce o godzinie 9.30.

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Pierwszą literę imienia i nazwiska proszę wpisać dużą literą według przykładu: Jan Kowalski

Adres e-mail i telefon kontaktowy:  certyfikatpolski@uw.edu.pl, (22) 55 21 530, (22) 55 21 533

Termin przesyłania opłat:  Osoby, które zarejestrują się powinny dokonać opłaty do 3 dni od otrzymania potwierdzenia. Osoby, które zarejestrują się po 26.09 muszą dokonać natychmiastowej opłaty.

Cena egzaminu:

  • Poziom B1 – 657,66zł – 150 Euro – Brak wolnych miejsc!!! Proszę się nie rejestrować!!!
  • Poziom B2 – 657,66zł – 150 Euro – Brak wolnych miejsc!!! Proszę się nie rejestrować!!!
  • Poziom C1 – 789,19zł – 180 Euro – Brak wolnych miejsc!!! Proszę się nie rejestrować!!!
  • Poziom C2 – 789,19zł – 180 Euro – Brak wolnych miejsc!!! Proszę się nie rejestrować!!!
  • Wydanie certyfikatu – 87,69zł – 20 Euro

* Wpłaty (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w złotych polskich; kurs euro – 4,3844zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 30.08.2019 r. W treści przelewu należy podać tylko imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu. Przykład: Jan Kowalski, B1

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Bank Millennium

Numer konta: 85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
SWIFT: BIGBPLPWXXX BIC: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
BIC: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, poziom egzaminu, przykład: Jan Kowalski, B1

CENTRUM POLONICUM nie wysyła potwierdzeń dokonanych wpłat

Informacje o egzaminie

Wskazówki dla zdających

Testy przykładowe

Regulamin dla zdających

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach:
Procedury dla osób o specjalnych potrzebach_19.08.2017

 

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Formularz rejestracyjny

Pola oznaczone * są obowiązkowe do uzupełnienia

Imię/Imiona *
ZAPIS ZGODNY ZE WSKAZANYM DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI.

EWENTUALNY BŁĄD SPOWODUJE NIEWŁAŚCIWE WYSTAWIENIE CERTYFIKATU

Nazwisko *
ZAPIS ZGODNY ZE WSKAZANYM DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI.

EWENTUALNY BŁĄD SPOWODUJE NIEWŁAŚCIWE WYSTAWIENIE CERTYFIKATU

Data urodzenia * (dzień-miesiąc-rok):

Miejsce urodzenia *

Dane osobowe

Kraj urodzenia *

Płeć *

Obywatelstwo *

Dokument tożsamości *


Seria i numer *

Data ważności (dzień-miesiąc-rok):

Dane Kontaktowe

Adres email *

Powtórz adres email *

Telefon *

Adres do korespondencji

Miejscowość *

Kod pocztowy *

Ulica *

Numer domu *

Numer mieszkania

Dane egzaminu

Poziom egzaminu *

Język ojczysty (język pierwszy) *

Gdzie uczyła się Pani / uczył się Pan języka polskiego?

Czy wcześniej próbowała Pani / próbował Pan
zdawać egzamin certyfikatowy?

* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zgodnie ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z poźn. zm.) oraz akceptuję i zobowiązuję się przestrzegać regulaminu dla zdających. Podanie niewłaściwych danych osobowych może spowodować wstrzymanie wydania certyfikatu.

Akceptacja jest obowiązkowa

 

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ