Państwowe egzaminy certyfikatowe

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Opis

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że certyfikaty z sesji majowej są już gotowe do odbioru. Zapraszamy do Biura Polonicum (Krakowskie Przedmieście 32) od poniedziałku do czwartku w godzinach 12.00-14.00. Certyfikaty będą wydawane do 5 października 2018r.

 

 

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM zamierza organizować w dniach 17.11 – 18.11. 2018 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2, C1 i C2 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych).

Rejestracja kandydatów: 1.09.2018 r. – 30.09.2018 r. lub do wyczerpania miejsc. Brak wolnych miejsc na poziomie B1 i B2!!!!!

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Pierwszą literę imienia i nazwiska proszę wpisać dużą literą według przykładu: Jan Kowalski

Adres e-mail i telefon kontaktowy:  certyfikatpolski@uw.edu.pl, (22) 55 21 530, (22) 55 21 533

Cena egzaminu:

  • Poziom B1 –  515,44 PLN  (120 euro) – Brak wolnych miejsc, proszę się nie rejestrować!!!
  • Poziom B2 – 601,34 PLN (140 euro) – Brak wolnych miejsc, proszę się nie rejestrować!!!
  • Poziom C1 – 687,25 PLN (160 euro) – Ostatnie 5 miejsc!!!
  • Poziom C2 – 773,15 PLN (180 euro) – Ostatnie 4 miejsca!!!
  • Wydanie certyfikatu – 85,91 PLN (20 euro)

* Wpłaty (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w złotych polskich; kurs euro –  4,2953 PLN zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31.08.2018 r. W treści przelewu należy podać tylko imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu. Przykład: Jan Kowalski, B1

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Bank Millennium

Numer konta: 85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
SWIFT: BIGBPLPWXXX BIC: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
BIC: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, poziom egzaminu, przykład: Jan Kowalski, B1

CENTRUM POLONICUM nie wysyła potwierdzeń dokonanych wpłat

Termin przesyłania opłat: 3 dni od dnia rejestracji. Osoby, które zarejestrują się między 24-30.09.2018 r. powinny dokonać opłaty tego samego dnia.

 

Informacje o egzaminie

Wskazówki dla zdających

Testy przykładowe

Regulamin dla zdających

Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego: Informacja

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach:
Procedury dla osób o specjalnych potrzebach_19.08.2017

Formularz rejestracyjny

Pola oznaczone * są obowiązkowe do uzupełnienia

Imię/Imiona *
ZAPIS ZGODNY ZE WSKAZANYM DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI.

EWENTUALNY BŁĄD SPOWODUJE NIEWŁAŚCIWE WYSTAWIENIE CERTYFIKATU

Nazwisko *
ZAPIS ZGODNY ZE WSKAZANYM DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI.

EWENTUALNY BŁĄD SPOWODUJE NIEWŁAŚCIWE WYSTAWIENIE CERTYFIKATU

Data urodzenia * (dzień-miesiąc-rok):

Miejsce urodzenia *

Dane osobowe

Kraj urodzenia *

Płeć *

Obywatelstwo *

Dokument tożsamości *


Seria i numer *

Data ważności (dzień-miesiąc-rok):

Dane Kontaktowe

Adres email *

Powtórz adres email *

Telefon *

Adres do korespondencji

Miejscowość *

Kod pocztowy *

Ulica *

Numer domu *

Numer mieszkania

Dane egzaminu

Poziom egzaminu *

Język ojczysty (język pierwszy) *

Gdzie uczyła się Pani / uczył się Pan języka polskiego?

Czy wcześniej próbowała Pani / próbował Pan
zdawać egzamin certyfikatowy?

* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zgodnie ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z poźn. zm.). Podanie niewłaściwych danych osobowych może spowodować wstrzymanie wydania certyfikatu.

Akceptacja jest obowiązkowa

 

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ