Państwowe egzaminy certyfikatowe

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Opis

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że certyfikaty z sesji lipcowej są już gotowe do odbioru. Zapraszamy do Biura Polonicum (Krakowskie Przedmieście 32) od poniedziałku do czwartku w godzinach 12.00-14.00. Certyfikaty będą wydawane do 15 listopada 2018r. Osoby, które nie odbiorą certyfikatu do 15 listopada będą mogły odebrać certyfikat tylko we wtorki od 12.00 do 14.00.

Nie ma możliwości wysyłki certyfikatów!!!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że certyfikaty z sesji majowej są już gotowe do odbioru. Zapraszamy do Biura Polonicum (Krakowskie Przedmieście 32) od poniedziałku do czwartku w godzinach 12.00-14.00. Certyfikaty będą wydawane do 5 października 2018r. Osoby, które nie odbiorą certyfikatu do 5 października będą mogły odebrać certyfikat tylko we wtorki od 12.00 do 14.00.

 

 

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM zamierza organizować w dniach 17.11 – 18.11. 2018 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2, C1 i C2 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych).

Rejestracja kandydatów: 1.09.2018 r. – 12.10.2018 r. lub do wyczerpania miejsc. Brak wolnych miejsc!!! Rejestracja zakończona

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Pierwszą literę imienia i nazwiska proszę wpisać dużą literą według przykładu: Jan Kowalski

Adres e-mail i telefon kontaktowy:  certyfikatpolski@uw.edu.pl, (22) 55 21 530, (22) 55 21 533

Cena egzaminu:

  • Poziom B1 –  512,57 PLN  (120 euro) – Brak wolnych miejsc!!! Rejestracja zakończona
  • Poziom B2 – 598,00 PLN (140 euro) – Brak wolnych miejsc!!! Rejestracja zakończona
  • Poziom C1 – 683,42 PLN (160 euro) – Brak wolnych miejsc!!! Rejestracja zakończona
  • Poziom C2 –  (180 euro) – Brak wolnych miejsc!!! Rejestracja zakończona
  • Wydanie certyfikatu – 85,43 PLN (20 euro)

* Wpłaty (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w złotych polskich; kurs euro –  4,2714 PLN zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 28.09.2018 r. W treści przelewu należy podać tylko imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu. Przykład: Jan Kowalski, B1

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Bank Millennium

Numer konta: 85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
SWIFT: BIGBPLPWXXX BIC: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
BIC: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, poziom egzaminu, przykład: Jan Kowalski, B1

CENTRUM POLONICUM nie wysyła potwierdzeń dokonanych wpłat

Termin przesyłania opłat:  Osoby, które zarejestrują się powinny dokonać opłaty tego samego dnia.

 

Informacje o egzaminie

Wskazówki dla zdających

Testy przykładowe

Regulamin dla zdających

Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego: Informacja

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach:
Procedury dla osób o specjalnych potrzebach_19.08.2017

Formularz rejestracyjny

Pola oznaczone * są obowiązkowe do uzupełnienia

Imię/Imiona *
ZAPIS ZGODNY ZE WSKAZANYM DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI.

EWENTUALNY BŁĄD SPOWODUJE NIEWŁAŚCIWE WYSTAWIENIE CERTYFIKATU

Nazwisko *
ZAPIS ZGODNY ZE WSKAZANYM DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI.

EWENTUALNY BŁĄD SPOWODUJE NIEWŁAŚCIWE WYSTAWIENIE CERTYFIKATU

Data urodzenia * (dzień-miesiąc-rok):

Miejsce urodzenia *

Dane osobowe

Kraj urodzenia *

Płeć *

Obywatelstwo *

Dokument tożsamości *


Seria i numer *

Data ważności (dzień-miesiąc-rok):

Dane Kontaktowe

Adres email *

Powtórz adres email *

Telefon *

Adres do korespondencji

Miejscowość *

Kod pocztowy *

Ulica *

Numer domu *

Numer mieszkania

Dane egzaminu

Poziom egzaminu *

Język ojczysty (język pierwszy) *

Gdzie uczyła się Pani / uczył się Pan języka polskiego?

Czy wcześniej próbowała Pani / próbował Pan
zdawać egzamin certyfikatowy?

* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zgodnie ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z poźn. zm.). Podanie niewłaściwych danych osobowych może spowodować wstrzymanie wydania certyfikatu.

Akceptacja jest obowiązkowa

 

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ