Państwowe egzaminy certyfikatowe

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Opis

Odbiór certyfikatów z sesji listopadowej, sesji styczniowej oraz sesji marcowej możliwy jest w Biurze Polonicum (Krakowskie Przedmieście 32, kl. A; pater) w następujące dni:
03.09.2020  (11.00 – 14.00)
7.09.2020  (11.00 – 14.00)
8.09.2020  (11.00 – 14.00)
9.09.2020  (11.00 – 14.00)
10.09.2020  (11.00 – 14.00)
16.09.2020 (11.00 – 14.00)
17.09.2020 (11.00 – 14.00)
Istnieje tylko możliwość odbioru osobistego certyfikatu. Nie ma możliwości wysyłki certyfikatu. Ze względu na obostrzenia oraz w celu zachowania maksimum bezpieczeństwa, każda osoba musi posiadać maskę oraz rękawiczki oraz własny długopis.

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM zamierza organizować w dniach 17.10 – 18.10. 2020 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 oraz C1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych).

Rejestracja kandydatów przez formularz rejestracyjny od 24.08.2020r. od godziny 8.00  do 11.09.2020 (Prosimy o nierejestrowanie się we wcześniejszym terminie. Wszystkie zgłoszenia wysłane przed tą godziną będą usuwane). Każda osoba, która zostanie przyjęta na egzamin otrzyma potwierdzenie mailowe wraz ze szczegółowymi informacjami o egzaminie najpóźniej następnego dnia roboczego po rejestracji kandydata. Nieotrzymanie potwierdzenia w ciągu 2 dni oznacza nieprzyjęcie na egzamin.

Miejsce Egzaminu: Wydział Neofilologii (ul. Dobra 55)

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport

Pierwszą literę imienia i nazwiska proszę wpisać dużą literą według przykładu: Jan Kowalski

Adres e-mail i telefon kontaktowy:  certyfikatpolski@uw.edu.pl, (22) 55 21 530, (22) 55 21 533

Termin przesyłania opłat:  Osoby, które zarejestrują się powinny dokonać opłaty do 3 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia na egzamin. Osoby, które zarejestrują się po 06.09.2020 muszą dokonać natychmiastowej opłaty.

Cena egzaminu:

  • Poziom B1 – 749,22 zł (opłata egzaminacyjna wraz certyfikatem) BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!
  • Poziom C1 – 881,44 zł (opłata egzaminacyjna wraz certyfikatem)BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!

* Wpłatę (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w polskich złotych; w treści przelewu należy podać tylko imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu. Przykład: Jan Kowalski, B1.

kurs euro –  4,4072 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31.07.2020 r.

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Bank Millennium

Numer konta: 85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
SWIFT: BIGBPLPWXXX BIC: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
BIC: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, poziom egzaminu, przykład: Jan Kowalski, B1

CENTRUM POLONICUM nie wysyła potwierdzeń dokonanych wpłat

Informacje o egzaminie

Wskazówki dla zdających

Testy przykładowe

Regulamin dla zdających

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach:
Procedury dla osób o specjalnych potrzebach_19.08.2017

Harmonogram egzaminów na 2021 r.

  • 30-31 stycznia 2021 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 27-28 marca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
  • 19-20 czerwca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
  • 20-21 listopada 2021 r.: poziomy B1, B2 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Formularz rejestracyjny

Pola oznaczone * są obowiązkowe do uzupełnienia

Imię/Imiona *
ZAPIS ZGODNY ZE WSKAZANYM DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI.

EWENTUALNY BŁĄD SPOWODUJE NIEWŁAŚCIWE WYSTAWIENIE CERTYFIKATU

Nazwisko *
ZAPIS ZGODNY ZE WSKAZANYM DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI.

EWENTUALNY BŁĄD SPOWODUJE NIEWŁAŚCIWE WYSTAWIENIE CERTYFIKATU

Data urodzenia * (dzień-miesiąc-rok):

Miejsce urodzenia *

Dane osobowe

Kraj urodzenia *

Płeć *

Obywatelstwo *

Dokument tożsamości *


Seria i numer *

Data ważności (dzień-miesiąc-rok):

Dane Kontaktowe

Adres email *

Powtórz adres email *

Telefon *

Adres do korespondencji

Miejscowość *

Kod pocztowy *

Ulica *

Numer domu *

Numer mieszkania

Dane egzaminu

Poziom egzaminu *

Język ojczysty (język pierwszy) *

Gdzie uczyła się Pani / uczył się Pan języka polskiego?

Czy wcześniej próbowała Pani / próbował Pan
zdawać egzamin certyfikatowy?

* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zgodnie ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z poźn. zm.) oraz akceptuję i zobowiązuję się przestrzegać regulaminu dla zdających. Podanie niewłaściwych danych osobowych może spowodować wstrzymanie wydania certyfikatu.

Akceptacja jest obowiązkowa

 

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ