Państwowe egzaminy certyfikatowe

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Opis

Ważne!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nieodebrane certyfikaty z kwietniowej i czerwcowej sesji egzaminacyjnej
zostały wysłane na adresy, podane przez Państwa w formularzach zgłoszeniowych.


Miejsce egzaminu: Poziom B1 i B2: 18.11.2017 (Budynek Nowej Biblioteki; zbiórka 9.30 na parterze) – ul. Dobra 56/66

Miejsce egzaminu: Poziom C1 i C2: 18.11.2017 (Pałac Tyszkiewiczów Potockich; zbiórka 9.30 w holu na parterze) – ul. Krakowskie Przedmieście 32

Egzamin ustny odbędzie się 19.11.2017 w niedzielę. Wszystkie informacje dotyczące egzaminu ustnego dostaną Państwo w sobotę na egzaminie pisemnym.

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM organizuje w dniach 18.11 – 19.11. 2017 państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2, C1 i C2 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych).

Rejestracja kandydatów: Rejestracja została zakończona!!!

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Formularz zgłoszeniowy: www.polonicum.uw.edu.pl

Pierwszą literę imienia i nazwiska proszę wpisać dużą literą według przykładu: Jan Kowalski

Adres e-mail i telefon kontaktowy:  certyfikatpolski@uw.edu.pl, (22) 55 21 530, (22) 55 21 533

Cena egzaminu:

  • Poziom B1 –  511,42 zł (120 euro)*
  • Poziom B2 –  596,65 zł (140 euro)*
  • Poziom C1 –  681,89 zł (160 euro)*
  • Poziom C2 –  767,12 zł (180 euro)*
  • Wydanie certyfikatu –  85,24 zł (20 euro)*

* Wpłatę (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w złotych polskich; kurs euro –  4,2618 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31.08.2017. W treści przelewu należy podać tylko i wyłącznie imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu. Przykład: Jan Kowalski, B1

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Bank Millennium

Numer konta: 85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
SWIFT: BIGBPLPWXXX BIC: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
BIC: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, poziom egzaminu, przykład: Jan Kowalski, B1

 

Termin przesyłania opłat: 3 dni od dnia rejestracji. Osoby, które zarejestrują się we wrześniu powinny dokonać natychmiastowej opłaty.

 

Miejsce egzaminu: Poziom B1 i B2: 18.11.2017 (Budynek Nowej Biblioteki; zbiórka 9.30 na parterze) – ul. Dobra 56/66

Miejsce egzaminu: Poziom C1 i C2: 18.11.2017 (Pałac Tyszkiewiczów Potockich; zbiórka 9.30 w holu na parterze) – ul. Krakowskie Przedmieście 32

Egzamin ustny odbędzie się 19.11.2017 w niedzielę. Wszystkie informacje dotyczące egzaminu ustnego dostaną Państwo w sobotę na egzaminie pisemnym.

Informacje o egzaminie

Wskazówki dla zdających

Testy przykładowe

Regulamin dla zdających

Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego: Zainteresowanych prosimy o kontakt: certyfikatpolski@uw.edu.pl

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach:
Procedury dla osób o specjalnych potrzebach_19.08.2017

Formularz rejestracyjny

Pola oznaczone * są obowiązkowe do uzupełnienia

Imię/Imiona *
ZAPIS ZGODNY ZE WSKAZANYM DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI

Nazwisko *
ZAPIS ZGODNY ZE WSKAZANYM DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI

Data urodzenia * (dzień-miesiąc-rok):

Miejsce urodzenia *

Dane osobowe

Kraj urodzenia *

Płeć *

Obywatelstwo *

Dokument tożsamości *


Seria i numer *

Data ważności (dzień-miesiąc-rok):

Dane Kontaktowe

Adres email *

Powtórz adres email *

Telefon *

Adres do korespondencji

Miejscowość *

Kod pocztowy *

Ulica *

Numer domu *

Numer mieszkania

Dane egzaminu

Poziom egzaminu *

Język ojczysty (język pierwszy) *

Gdzie uczyła się Pani / uczył się Pan języka polskiego?

Czy wcześniej próbowała Pani / próbował Pan
zdawać egzamin certyfikatowy?

* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zgodnie ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z poźn. zm.). Podanie niewłaściwych danych osobowych może spowodować wstrzymanie wydania certyfikatu.

Akceptacja jest obowiązkowa

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ