Państwowe egzaminy certyfikatowe

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Opis

Szanowni Państwo,

certyfikaty są już gotowe do odbioru dla osób, które zdawały egzamin 18-19 listopada 2017r. Certyfikaty można odbierać do 16 marca 2018r. od poniedziałku do czwartku w godzinach 12.00-14.00 w siedzibie Polonicum (Krakowskie Przedmieście 32).

 

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM organizuje w dniach 19.05 – 20.05. 2018 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2 i C1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych).

Rejestracja kandydatów: 1.03.2018 r. – 31.03.2018 r.

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Formularz zgłoszeniowy: www.polonicum.uw.edu.pl

Pierwszą literę imienia i nazwiska proszę wpisać dużą literą według przykładu: Jan Kowalski

Adres e-mail i telefon kontaktowy:  certyfikatpolski@uw.edu.pl, (22) 55 21 530, (22) 55 21 533

Cena egzaminu:

  • Poziom B1 – 501,35zł (120 euro)*
  • Poziom B2 – 584,91zł (140 euro)*
  • Poziom C1 –  668,46zł (160 euro)*
  • Wydanie certyfikatu – 83,56zł (20 euro)*

* Wpłaty (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w złotych polskich; kurs euro –  4,1779zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 28.02.2018 r. W treści przelewu należy podać tylko imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu. Przykład: Jan Kowalski, B1

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Bank Millennium

Numer konta: 85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
SWIFT: BIGBPLPWXXX BIC: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
BIC: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, poziom egzaminu, przykład: Jan Kowalski, B1

 

Termin przesyłania opłat: 3 dni od dnia rejestracji. Osoby, które zarejestrują się między 29-31.03.2018 r. powinny dokonać opłaty tego samego dnia.

 

Informacje o egzaminie

Wskazówki dla zdających

Testy przykładowe

Regulamin dla zdających

Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego: Informacja

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach:
Procedury dla osób o specjalnych potrzebach_19.08.2017

Formularz rejestracyjny

Pola oznaczone * są obowiązkowe do uzupełnienia

Imię/Imiona *
ZAPIS ZGODNY ZE WSKAZANYM DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI.

EWENTUALNY BŁĄD SPOWODUJE NIEWŁAŚCIWE WYSTAWIENIE CERTYFIKATU

Nazwisko *
ZAPIS ZGODNY ZE WSKAZANYM DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI.

EWENTUALNY BŁĄD SPOWODUJE NIEWŁAŚCIWE WYSTAWIENIE CERTYFIKATU

Data urodzenia * (dzień-miesiąc-rok):

Miejsce urodzenia *

Dane osobowe

Kraj urodzenia *

Płeć *

Obywatelstwo *

Dokument tożsamości *


Seria i numer *

Data ważności (dzień-miesiąc-rok):

Dane Kontaktowe

Adres email *

Powtórz adres email *

Telefon *

Adres do korespondencji

Miejscowość *

Kod pocztowy *

Ulica *

Numer domu *

Numer mieszkania

Dane egzaminu

Poziom egzaminu *

Język ojczysty (język pierwszy) *

Gdzie uczyła się Pani / uczył się Pan języka polskiego?

Czy wcześniej próbowała Pani / próbował Pan
zdawać egzamin certyfikatowy?

* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zgodnie ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z poźn. zm.). Podanie niewłaściwych danych osobowych może spowodować wstrzymanie wydania certyfikatu.

Akceptacja jest obowiązkowa

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ