Państwowe egzaminy certyfikatowe

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Opis

Certyfikat za egzamin, który odbył się w dniach 19 i 20 listopada, będzie gotowy do odbioru w dniach od 23 stycznia do 24 lutego 2017 r. i będzie go można odebrać osobiście w Centrum POLONICUM (Krakowskie Przedmieście 32). Po tym terminie certyfikaty będą wysyłane na adres podany w zgłoszeniu. Certyfikaty będzie można odbierać od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-15.00

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM organizuje w dniach 01.04 – 02.04. 2017 państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2 i C1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych).

Rejestracja kandydatów: 16.01.2017 – 31.01.2017 lub do wyczerpania miejsc!!!

Brak wolnych miejsc na egzamin certyfikatowy!!!

W ciągu 24 godzin od rejestracji otrzymają Państwo drogą mailową potwierdzenie rejestracji, wszelkie informacje potrzebne do dokonania opłat oraz informacje na temat egzaminu.

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Formularz zgłoszeniowy: www.polonicum.uw.edu.pl

Adres e-mail i telefon kontaktowy:  certyfikatpolski@uw.edu.pl, (22) 55 21 530, (22) 55 21 533

Cena egzaminu:

  • Poziom B1 – 530,88 zł (120 euro)*
  • Poziom B2 – 619,36 zł (140 euro)*
  • Poziom C1 – 707,84 zł (160 euro)*
  • Wydanie certyfikatu – 88,48 zł (20 euro)*

* Wpłatę (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w złotych polskich; kurs euro –  4,4240 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 30.12.2016. W treści przelewu należy podać tylko i wyłącznie imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu. Przykład: Jan Kowalski, B1

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Bank Milenium

Numer konta: 85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
SWIFT: BIGBPLPWXXX BIC: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
BIC: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, poziom egzaminu, przykład: Jan Kowalski, B1

 

Termin przesyłania opłat: 3 dni od dnia rejestracji (osoby, które zarejestrują się w dn. 27-31.01.2017, powinny dokonać natychmiastowej opłaty). Wpłata dokonana po 31 stycznia nie będzie akceptowana i nie upoważnia do uczestnictwa w egzaminie.

Miejsce egzaminu:

  • dnia 1 kwietnia na Wydziale Neofilologii (ul. Dobra 55) – egzamin pisemny. Czas trwania egzaminu ok 6 godzin;
  • dnia 2 kwietnia w budynku Centrum Polonicum (ul. Krakowskie Przedmieście  32) – egzamin ustny. Godziny egzaminu zostaną podane 1 kwietnia.

Informacje o egzaminie:
http://www.certyfikatpolski.pl/pl/oegzaminie

Jak przygotować się do egzaminu ?
http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/jak-sie-przygotowac-do-egzaminu

Testy przykładowe:
http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/jak-sie-przygotowac-do-egzaminu/przykladowe-testy

Regulamin dla zdających:
http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/regulamin-dla-zdajacych

Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego: Zainteresowanych prosimy o kontakt: certyfikatpolski@uw.edu.pl

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach:
Pobierz w PDF

Certyfikat za egzamin, który odbył się w dniach 19 i 20 listopada, będzie gotowy do odbioru w dniach od 23 stycznia do 24 lutego 2017 r. i będzie go można odebrać osobiście w Centrum POLONICUM (Krakowskie Przedmieście 32). Po tym terminie certyfikaty będą wysyłane na adres podany w zgłoszeniu. Certyfikaty będzie można odbierać od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-15.00

Formularz rejestracyjny

Pola oznaczone * są obowiązkowe do uzupełnienia

Imię/Imiona *

Nazwisko *

Data urodzenia * (dzień-miesiąc-rok):

Miejsce urodzenia *

Dane osobowe

Kraj urodzenia *

Płeć *

Obywatelstwo *

Dokument tożsamości *


Seria i numer *

Data ważności (dzień-miesiąc-rok):

Dane Kontaktowe

Adres email *

Powtórz adres email *

Telefon *

Adres do korespondencji

Miejscowość *

Kod pocztowy *

Ulica *

Numer domu *

Numer mieszkania

Dane egzaminu

Poziom egzaminu *

Język ojczysty (język pierwszy) *

Gdzie uczyła się Pani / uczył się Pan języka polskiego?

Czy wcześniej próbowała Pani / próbował Pan
zdawać egzamin certyfikowany?

* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zgodnie ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z poźn. zm.).

Akceptacja jest obowiązkowa

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ