stanowisko

asystentka (pracowniczka dydaktyczna)

informacje dodatkowe

 • egzaminatorka języka polskiego jako obcego Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • autorka zadań i egzaminatorka Certyfikacji Biegłości Językowej UW
 • kierowniczka Wakacyjnego Kursu Języka Polskiego i Kultury Polskiej w latach 2017-2020

dyscyplina naukowa

językoznawstwo

OCRID 0000-0003-0775-3016

zakres prac badawczych

 • kulturoznawstwo glottodydaktyczne
 • kultura języka polskiego
 • autobiografizm
 • literatura sylwiczna
 • teatr Tadeusza Kantora
 • historia teatru XIX i XX wieku
 • sztuka polska XIX i XX wieku
 • drama w nauczaniu języków obcych

wykształcenie

 • 2010-2013 – Literaturoznawcza Szkoła Doktorska, Uniwersytet Loránda Eötvösa w Budapeszcie
 • 2006 – magister filologii polskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

aktywność zawodowa poza Uniwersytetem Warszawskim

 • Fundacja „Wolność i Demokracja”;
 • Studia Podyplomowe „Master Europei”, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Uczelnia Łazarskiego;
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, kurs „Polish Language and Culture”;
 • Muzeum Warszawy;
 • Fundacja ,,Towarzystwo Projektów Edukacyjnych”;
 • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń;
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
 • Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich w Sulejówku.

aktywność międzynarodowa

 • lektorka języka polskiego na Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie (2008 – 2012);
 • nauczycielka języka polskiego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Budapeszcie (2008 -2010);
 • lektorka języka polskiego na Uniwersytecie „L’Orientale” w Neapolu (kwiecień 2008);
 • prowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli wyjeżdżających na Wschód w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (luty 2008);
 • prowadzenie szkoleń metodycznych dla Fundacji „Wolność i Demokracja” we Lwowie i w Łucku (październik 2015);
 • współpraca z Instytutem Polskim w: Budapeszcie, Tbilisi, Pekinie;
 • współpraca z Polską Macierzą Szkolną w Londynie, prowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli polonijnych w Wielkiej Brytanii (lipiec 2022, Canterbury).

zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2023/2024

 • e-learningowy kurs języka polskiego: A1 i A2
 • lektorat języka polskiego dla stypendystów Programu im. L. Kirklanda
 • lektorat języka polskiego dla studentów Programu Stypendialnego im. K.Kalinowskiego
 • lektorat języka polskiego dla zagranicznych pracowników UW w ramach programu “Excellence Initiative – Research University” (IDUB).

najważniejsze publikacje

* artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach

 1. Csak (semmi) művészet. Hogyan olvassák a lengyelek Esterházy Pétert? (Jak Polacy (nie)czytają Esterházyego), „Barátság” 2012, Nr 5, s. 7284-7287.
 2. Obok i zamiast podręcznika. Teksty kulturowe na jpjo, [w:] Edukacja Międzykulturowa, A. Rabczuk, Warszawa 2012, s. 26-42.
 3. Kultura popularna a sylwa współczesna, [w:] Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek, P. Kajak, Warszawa 2012, s. 93-98.
 4. Made (in) Poland, „Szépirodalmi Figyelő” 2013, Nr 5, s. 53-59.
 5. Tylko (nie)sztuka. Jak Polacy (nie)czytają Pétera Esterházyego, „Wiadomości Literackie” 2013, Nr 7, s. 21-25.
 6. O niewidocznych korzeniach dwóch starych dębów… Z zagadnień dydaktyki kultury na studiach polonistycznych na Węgrzech, [w:] Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, t. 1. red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2013, s. 155-170.
 7. Tatarak w cukrze, czyli do dawniej jadali Polacy, „Kwartalnik Polonicum” 2014, Nr 17, s. 31-34.
 8. Kapryśna pogoda dla polskiego dramatu, „Kwartalnik Polonicum” 2014, Nr 16, s. 9-14.
 9. „Pożar w burdelu” – między paryskim „Le Chat Noir” a warszawskim „Qui Pro Quo”, [w:] Czym kultura polska może uwieść frankofona?, red. A. Zieniewicz i A. Rabczuk, Warszawa 2015, s. 265-278.
 10. Made in Poland. Polskie zjawiska kulturowe jako bariery i pomosty w nauczaniu jpjo, [w:] Bariery i pomosty w nauczaniu jpjo, D. Lech-Kirstein, M. Makuchowska, Opole 2019, s. 131 – 139.
 11. „Autobiografia myląca, ale znacząca”. O strategiach sylwicznych w tekstach Tadeusza Kantora [złożone do druku].
 12. „Przychodzi baba do lekarza…” Nieśmieszne, przebrzmiałe, kłopotliwe żarty językowe na zajęciach języka polskiego jako obcego, [w:] Bezdroża glottodydaktyki polonistycznej. Studia, rozprawy i szkice, red. G. Leszczyński, A. Zieniewicz, Warszawa 2021, s. 65-75.
 13. Polskie dzieła sztuki, które mogą nadszarpnąć nerwy* i dlatego warto o nich mówić (*lub: poruszyć, oburzyć, rozbawić), [w:] Wiele dalekich rejsów. Kultura polska dla cudzoziemców, red. P. Potasińska, Warszawa 2023, s. 108-119.

* podręczniki

 1. współautorka i redaktorka Zanim zadzwoni dzwonek. Podręcznik do nauki języka polskiego dla uczniów polonijnych w Wielkiej Brytanii w klasach V i VI, Warszawa – Londyn 2020;
 2. współautorka Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży na Ukrainie (tom I – Lwów 2015, tom II – Lwów 2016, tom III – Lwów 2017, tom IV – Lwów 2018, tom V – Lwów 2019);
 3. współautorka Zaczynamy. E-book do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi dla poziomu A, Warszawa 2016.

mgr Katarzyna Kołak-Danyi

asystentka (pracowniczka dydaktyczna)

wtorek 11:15-12:00

22 55 21 530

k.kolak@uw.edu.pl