stanowisko

profesor

pracownik badawczy

informacje dodatkowe

* dyrektor Centrum Polonicum

* redaktor naukowy serii Wielka wojna – codzienność niecodzienności

* redaktor naukowy serii Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia

* członek Rady Wydziału Polonistyki UW

* członek Krajowej Rady Bibliotecznej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dyscyplina naukowa

literaturoznawstwo

zakres prac badawczych

* literatura dla dzieci i młodzieży

* literatura popularna

* literatura polska 2 połowy XIX i początku XX w.

wykształcenie

* 2018 – profesor

* 2006 – doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

* 1989 – doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

* 1979 – magister, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

aktywność zawodowa poza UW

* Telewizja Polska SA (1996-2001)

* Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza (1992-1996)

aktywność międzynarodowa

* wykłady w USA, Rosji i na Ukrainie

zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/21

* seminarium magisterskie na kierunku filologia polska r. I i II

* seminarium doktoranckie

członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych

* International Board on Books for Young People

* Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

* Towarzystwo Naukowe Warszawskie

* Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (członek honorowy)

nagrody

* Pierścień Mocy w kategorii Mistrz (2014, Nagroda Studentów Wydziału Polonistyki UW)

* Mały Pegaz (2013)

* nominacja do Nagrody Ikara (2013)

najważniejsze publikacje

* monografie książkowe

 1. Daję słowo. Wędrówki po języku i literaturze, Warszawa 2016.
 2. Wielkie małe książki. Lektury dzieci. I nie tylko, Poznań 2015.
 3. Książka i młody czytelnik. Zbliżenia, oddalenia, dialogi, Warszawa 2013, s. 288 [współautor: Michał Zając].
 4. Książki pierwsze. Książki ostatnie? Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności, Warszawa 2012, s. 180.
 5. Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa 2010, s. 270.
 6. Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku, Warszawa 2007, s. 208.
 7. Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX wieku. Wybrane problemy, Warszawa 2006, s. 520.
 8. Literatura i książka dziecięca. Słowo – obiegi – konteksty, Warszawa 2002, s. 226.
 9. Elementarz literacki. Leksykon młodego czytelnika, Warszawa 2001, s. 252.
 10. Młodopolska lekcja fantazji. O przełomie antypozytywistycznym w literaturze fantastycznej dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1990, s. 88.

* artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach

 1. Tyle smutków… A woda spojrzysta”. Leśmian i Malczewski: spotkania, w: Żywioły w literaturze dziecięcej. Woda, A. Czabanowska-Wróbel, K. Zabawa, Kraków 2018.
 2. Książka jako aktor w teatrze pamięci, w: [Od]pamiętywanie przeszłości. Gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Dudek, Katowice 2018.
 3. Sztuka dla dziecka. Dziecko dla sztuki. Alternatywy i koniunkcje, w: Obcowanie małego dziecka ze sztuką. Wokół literatury, teatru, muzyki i tańca, red. A. Ungeheuer-Gołąb, Rzeszów.
 4. Na początku był dom. Na początku była podłoga.” Literacka mapa miejsc nieistniejących, w:Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, red. W. Kostecka, M. Skowera, Warszawa 2016.
 5. Zwierzęta pełne wolności drzemią spokojnie tej nocy”, w: Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, Warszawa 2016.
 6. Kto ty jesteś?” Literatura XXI wieku w poszukiwaniu tożsamości młodego pokolenia, w: O tym, co Alicja odkryła… W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci, red. A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak, M. Rogoż, Kraków 2015, s. 166–184.
 7. Kraszewskis schlaflose nächte [w:] Kraszewski – Museum Dresden, Dresden 2014, s. 77–93.
 8. Muzyka i literatura dla dzieci: od kołysanki do obłędu [w:] Muzyczne związki w sztuce dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2014, s. 239–259.
 9. W Nieparyżu i gdzie indziej” – paradoksy książki wewnętrznej [w:] Zapomniane/zapamiętane. Dziecięce lektury czytane po latach. Studia przypadków, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2014, s. 33–58.
 10. Język w sztuce: przestrzenie obcości, przestrzenie tożsamości [w:] Słowo na terytorium sztuki dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2013, s. 91–116.

* redakcja naukowa tomów zbiorowych

 1. Muzyczne związki w sztuce dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2015, s. 280.
 2. Słowo na terytorium sztuki dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2013, s. 290.
 3. Sztuka dla dziecka. Tradycja we współczesności, red. G. Leszczyński, Poznań 2011, s. 300.
 4. Ocalone królestwo. Twórczość dla dzieci – perspektywy badawcze – problemy animacji, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2009, s. 400.
 5. Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej, red. G. Leszczyński, t. 1, Poznań 2009, s. 296.
 6. Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2008, s. 210.
 7. Dziecko i teatr w przestrzeni kultury, t. 1: Teatr w świecie, red. M. Karasińska, G. Leszczyński, Poznań 2007, s. 236.
 8. Dziecko i teatr w przestrzeni kultury, t. 2: Świat w teatrze, red. M. Karasińska, G. Leszczyński, Poznań 2007, s. 226.
 9. Literatura i książka dziecięca 1990–2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, red. D. Świerczyńska-Jelonek, G. Leszczyński, M. Zając, Warszawa 2006, s. 226.
 10. Kulturowe konteksty baśni, t. 2: W poszukiwaniu straconego królestwa, red. G. Leszczyński, Poznań 2006, s. 298.

* podręczniki

 1. Przyjaciel na zawsze. Język polski. Podręcznik dla klasy IV, współautorzy: E. Stadtmüller, A. Tynelska, E. Zechenter-Spławińska, Warszawa 2001, cz. 1 s. 188, cz. 2 s. 188.
 2. Przyjaciel na zawsze. Język polski. Podręcznik dla klasy V, Warszawa 2002, cz. 1 s. 196, cz. 2 s. 200.
 3. Przyjaciel na zawsze. Język polski. Podręcznik dla klasy VI, Warszawa 2002, cz. 1 s. 196, cz. 2 s. 200.
 4. Przyjaciel na zawsze. Program nauczania języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej, współautor: A. Tynelska, Warszawa 2001, s. 40.

prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

profesor

22 552-15-30

gmleszcz@uw.edu.pl