Początek rekrutacji na studia podyplomowe w Centrum Polonicum

1 czerwca br. zaczyna się rekrutacja na studia podyplomowe Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego w Centrum Polonicum.
Serdecznie zapraszamy!