Program stypendialny PAN dla cudzoziemców

Polska Akademia Nauk zaprasza naukowców z całego świata z tytułem doktora do składania wniosków w konkursie PASIFIC na podoktorski pobyt badawczy w instytutach Polskiej Akademii Nauk.
Szczegóły pod tym linkiem: https://pasific.pan.pl/