Smutna wiadomość

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Profesora Sante Graciottiego

 

polonisty, slawisty, franciszkanina,

profesora Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie,

doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego,

 

wiernego Przyjaciela Polonicum.

 

Dyrekcja i pracownicy

Centrum Polonicum

Uniwersytetu Warszawskiego