Kursy Trymestralne

Informacja dla kandydatów

 1. Kursy są organizowane w systemie trymestralnym (trzymiesięcznym), to znaczy, że zapisy należy ponawiać po każdym
 2. Z powodu pandemii COVID-19 zajęcia będą do odwołania prowadzone online.
 3. Zapisy odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej (polonicum@uw.edu.pl) lub strony internetowej. Uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy i napisać test kwalifikacyjny.
 4. Pełną opłatę za dany trymestr należy wnieść na konto Polonicum w ciągu 3 dni roboczych od daty rejestracji. Nieuiszczenie opłaty w tym czasie skutkuje usunięciem z listy uczestników kursu. Biuro Polonicum nie przyjmuje wpłat gotówką.
 5. Osoba zapisująca się na kurs zobowiązuje się poinformować o potrzebie wystawienia faktury w dniu dokonania opłaty. Dane do faktury należy wysłać mailem na adres lukasz.rongers@uw.edu.pl. Ze względu na regulacje panujące na Uniwersytecie Warszawskim niezastosowanie się do tej wytycznej spowoduje odmowę wystawienia faktury.
 6. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania zwrot opłaty możliwy jest jedynie w udokumentowanych szczególnych wypadkach losowych i jest proporcjonalny do liczby niewykorzystanych lekcji. Centrum Polonicum nie zwraca pieniędzy za lekcje, na których uczestnik był nieobecny.
 7. Gdy zajęcia nie będą mogły się odbyć z winy lektora (choroba lub inne zdarzenie losowe), zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym z grupą.
 8. W przypadku zajęć prowadzonych online liczebność grup wynosi od 6 do 10 osób.
 9. Zmiana grupy lektoratowej odbywa się po uzgodnieniu z lektorem i pracownikami biura.
 10. Każdy trymestr kończy się testem sprawdzającym stopień opanowania materiału programowego, uprawniającym do otrzymania certyfikatu.
 11. Po każdym trymestrze studenci wypełniają anonimową ankietę, w której oceniają program kursu i pracę lektora.
 12. Programy wszystkich kursów odpowiadają wymaganiom Państwowej Komisji do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Polonicum przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego.

 

UWAGA! Polonicum nie pośredniczy w uzyskaniu wizy ani nie przyjmuje wpłat za kilka trymestrów z góry.

Terminy i ceny w roku akademickim 2020/2021

I

I Trymestr

5 października – 18 grudnia 2020 r.

Rejestracja rozpocznie się 14 września 2020 r. i potrwa do wyczerpania miejsc!

kurs online

wszystkie poziomy nauczania

poniedziałek, środa (5.10.2020 – 16.12.2020)

wtorek, czwartek (6.10.2020 – 15.12.2020)

21 spotkań × 3 godz. = 63 godz.

1.701 zł

II

II Trymestr

11 stycznia – 26 marca 2021 r.

Rejestracja rozpocznie się 14 grudnia 2020 r. i potrwa do wyczerpania miejsc!

wszystkie poziomy nauczania

poniedziałek, środa (11.01.2021 – 24.03.2021)

wtorek, czwartek (12.01.2021 – 25.03.2021)

22 spotkania × 3 godz. = 66 godz.

1.782 zł

III

III Trymestr

29 marca – 18 czerwca 2021 r.

Rejestracja rozpocznie się 8 marca 2021 r. i potrwa do wyczerpania miejsc!

wszystkie poziomy nauczania

poniedziałek, środa (29.03.2021 – 16.06.2021)

wtorek, czwartek (30.03.2021 – 17.06.2021)

22 spotkania × 3 godz. = 66 godz.

1.782 zł

 

Plan zajęć w I trymestrze

A1.1 wtorek, czwartek 17:30-20:00
A2.1 wtorek, czwartek 17:30-20:00
B1.1 wtorek, czwartek 17:30-20:00
C2.1 poniedziałek, środa 17:30-20:00

Plan zajęć w II trymestrze

A1.1 wtorek, czwartek 17:30-20:00
A1.2 wtorek, czwartek 17:30-20:00
A2.2 wtorek, czwartek 17:30-20:00
B1.2 wtorek, czwartek 17:30-20:00
B2.2 poniedziałek, środa 17:30-20:00
C2.2 poniedziałek, środa 17:30-20:00

Plan zajęć w III trymestrze

A1.1 poniedziałek, środa 17:30-20:00
A1.2 wtorek, czwartek 17:30-20:00
A1.3 wtorek, czwartek 17:30-20:00
A2.3 wtorek, czwartek 17:30-20:00
B1.3 wtorek, czwartek 17:30-20:00
B2.3 poniedziałek, środa 17:30-20:00
C2.3 poniedziałek, środa 17:30-20:00

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko: *

Podaj płeć: *

Zaznacz jedną z opcji

Kraj urodzenia: *

Dane kontaktowe: *

Znajomość języka polskiego: *
W mowie: *

Zaznacz jedną z opcji

W piśmie: *

Zaznacz jedną z opcji

Znajomość języków: *
Gdzie i jak długo uczyła się Pani/uczył się Pan języka polskiego? *

Wpisać np. Polonicum - 6 miesięcy

Jakie języki Pani/Pan zna? *

Wpisz języki po polsku

* Pola wymagane