Żegnamy prof. Jana Slaskiego

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dra hab. Jana Slaskiego

wybitnego historyka literatury, profesora Uniwersytetu Warszawskiego oraz uniwersytetów na Węgrzech i we Włoszech.

Ze środowiskiem warszawskich glottodydaktyków polonistycznych był związany od połowy XX w., w latach 1963-1971 był pracownikiem Polonicum, a od 1978 do 1981 pełnił w nim funkcję zastępcy dyrektora. Był współzałożycielem i członkiem honorowym Stowarzyszenia Kulturalnego Włosko – Polskiego w Veneto.

Żegnamy Człowieka wielkiej kultury, pełnego skromności i życzliwości, wybitnego erudytę,  wykładowcę, wychowawcę kilku pokoleń polskich i włoskich polonistów, wiernego przyjaciela Polonicum.

Dyrekcja i pracownicy

Centrum Polonicum