Państwowy egzamin certyfikatowy

Opis

Komunikat dotyczący odbioru certyfikatów z sesji listopadowej w 2022 roku

Certyfikaty z sesji listopadowej 2022 są do odebrania w biurze Centrum Polonicum, ul. Krakowskie Przedmieście 32.

Po odbiór zapraszamy w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do czwartku.

W piątki biuro jest zamknięte.

 

Podmiot Uprawniony

Uniwersytet Warszawski, Centrum Polonicum

***

Kto może zdawać egzamin? 

Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Jaki dokument trzeba mieć przy sobie?

Jedynym dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest paszport.

Adres e-mail i telefon kontaktowy: certyfikatpolski@uw.edu.pl, (22) 55 21 530, (22) 55 21 533

Opłata za egzamin

Termin przesyłania opłat

Osoby, które otrzymały potwierdzenie mailowe rejestracji powinny dokonać opłaty do 2 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia na egzamin. 

Cena egzaminu* (zawierająca opłatę za wydanie certyfikatu):

Poziom B1 – 803,50 złotych 
Poziom C1 – 945,30  złotych
Poziom C2 – 945,30  złotych 

* Wpłaty (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w polskich złotych; w treści przelewu należy podać tylko imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu. Przykład: Jan Kowalski, B1.

kurs euro – 4,7265 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31.08.2022 r.

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Bank Millennium

Numer konta: 85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
SWIFT: BIGBPLPWXXX BIC: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
BIC: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, poziom egzaminu 

przykład: Jan Kowalski, B1

Uwaga! Centrum Polonicum nie wysyła potwierdzeń dokonanych wpłat.

Informacje o egzaminie

Wskazówki dla zdających

Testy przykładowe

Regulamin dla zdających

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach

FAQ

Harmonogram egzaminów na 2022 r. organizowanych w Centrum Polonicum

  • 26-27 marca 2022 r.: poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
  • 25-26 czerwca 2022 r.: poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
  • 5-6 listopada 2022 r.: poziomy B1, C1 oraz C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

***