Informacje dodatkowe

 • zastępca redaktora naczelnego „Kwartalnika Polonicum”;
 • wykładowca w zakresie metodyki nauczania języka polskiego jako obcego oraz fonetyki dla słuchaczy Studium Podyplomowego „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” UW;
 • autorka zadań i egzaminatorka Certyfikacji Biegłości Językowej UW;
 • egzaminatorka Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • wykładowca dla słuchaczy Pomagisterskiego Studium Logopedycznego UW.

Dyscyplina naukowa

Językoznawstwo

ORCID 0000-0002-7197-0253

Zakres prac badawczych

 • glottodydaktyka: język polski jako obcy;
 • komunikacja wizualno-przestrzenna: polski język migowy;
 • fonetyka i ortografia języka polskiego.

Wykształcenie

 • magisterium, Uniwersytet Warszawski, 2003 – filologia polska, specjalizacje: nauczycielska, glottodydaktyczna, logopedyczna; praca magisterska pt. „Rola klasyfikatorów w językach wizualno-przestrzennych na podstawie polskiego języka migowego;
 • Podyplomowe Studium Logopedyczne, 2004;
 • obrona pracy doktorskiej, Uniwersytet Warszawski, 2016, tytuł pracy: „Wpływ polskiego języka migowego na kształt wypowiedzi pisemnych tworzonych przez Głuchych”.

Aktywność zawodowa poza UW

 • Fundacja Wolność i Demokracja – autorka podręcznika do nauki języka polskiego jako odziedziczonego dla dzieci w Niemczech i pomocy metodycznych dla nauczycieli Z innej bajki;
 • Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie – autorka serii podręczników do nauki języka polskiego jako odziedziczonego dla młodzieży na Wschodzie, A to polski właśnie, a także warsztaty metodyczne dla nauczycieli z Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Rosji i Kazachstanu;
 • Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych – autorka podręcznika do nauki języka polskiego jako odziedziczonego dla młodzieży w Wielkiej Brytanii Od dzwonka do dzwonka.

Aktywność międzynarodowa

 • Visiting Professor w Department of Slavic Languages and Literatures na University of Toronto – od września 2018 r. do maja 2021 r.;
 • Staż na Universität Mainz, Niemcy – maj 2018;
 • Staż na Universität Tübingen, Niemcy – grudzień 2017;
 • Staż na Universität Wien, Austria – marzec 2017;
 • Staż na University of Glasgow, Szkocja, Wielka Brytania – luty 2017.

Zajęcia akademickie w roku 2020-2021

Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych

 • North American Association of Teachers of Polish;
 • The Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES);
 • Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury i Języka Polskiego jako Obcego;
 • Towarzystwo Kultury Języka;
 • Zespół przygotowujący egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Warszawskim;
 • Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej.

Najważniejsze publikacje

 • Dwujęzyczność i dwukulturowość w podręczniku do nauki języka polskiego jako obcego dla nastolatków w Wielkiej Brytanii „Od dzwonka do dzwonka” w obliczu wyzwań stojących przed współczesną glottodydaktyką polonistyczną [w:] Bezdroża glottodydaktyki polonistycznej. Studia, rozprawy i szkice, red.        G. Leszczyński, A. Zieniewicz, Warszawa 2021 (współautorka: M. Skura);
 • Tekla Bądarzewska as a Bold Representative of Female Composers of Polish Classical Music in the 19th Century [w:] Wheels of change: Feminist Transgressions in Polish Culture and Society, red. Jolanta Wróbel-Best, Warszawa 2021;
 • Głusi uczestnicy lektoratu języka polskiego jako obcego w świetle założeń surdoglottodydaktyki [w:] Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej, red. D. Lech-Kirstein, M. Makuchowska, Opole 2019;
 • Od dzwonka do dzwonka. Podręcznik do nauki języka polskiego dla nastolatków w Wielkiej Brytanii, Warszawa 2019 (współautorzy:J. Prędota, A. Rabczuk, M. Skura);
 • Z innej bajki. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci w Niemczech, Warszawa 2019 (współautorzy: J. Prędota, A. Rabczuk, M. Skura);
 • Łatwo ci mówić! Katarzyny Bednarskiej-Adamowicz, Kamili Dembińskiej, Agnieszki Małyski [w:] „Kwartalnik Polonicum”  33/2019;
 • Słowo daję! Ćwiczenia leksykalne z języka polskiego jako obcego na poziomie A1 Anny Kowalczuk [w:] „Kwartalnik Polonicum”  33/2019.
 • Recenzja podręcznika „Gramatyka dla praktyka” Kamili Dembińskiej, Karoliny Fastyn-Pleger, Agnieszki Małyski i Marty Ułańskiej, [w:] „Kwartalnik Polonicum”  30/2019;
 • Polski język migowy jako źródło interferencji gramatycznych – analiza wypowiedzi pisemnych Głuchych [w:] Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce…”, red. P. Potasińska, M. Stasieczek-Górna, Warszawa 2018;
 • Nagroda POLONICUM 2017, [w:] „Kwartalnik Polonicum 27/2018;
 • Start 3. Higher Beginner Polish. Seria do nauki języka polskiego Kamili Dembińskiej i Agnieszki Małyski, [w:] „Kwartalnik Polonicum 27/2018;
 • Dopiero idę” czy Już idę? Małe, ważne słowa, które zmieniają znaczenie wypowiedzi [w:] „Kwartalnik Polonicum” 26/2017;
 • Język to kultura, którą tworzyły pokolenia. Rozmowa z prof. Elwirą Grossman [w:] ” 26/2017Kwartalnik Polonicum”;
 • Polski język migowy a wypowiedzi pisemne „milczących cudzoziemców” [w:] „Kwartalnik Polonicum” 24/2017;
 • A to polski właśnie! Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie. Cz. 2, Warszawa 2016 (współautorzy: P. Garncarek, A. Rabczuk, M. Skura, M. Stasieczek-Górna, N. Yaumen);
 • A to polski właśnie! Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie. Cz. 1, Warszawa 2016 (współautorzy: P. Garncarek, A. Rabczuk, M. Skura, M. Stasieczek-Górna, N. Yaumen);
 • Znaki ikoniczne polskiego języka migowego – pomoc w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie progowym, [w:] Z problematyki kształcenia językowego VI, red. E. Awramiuk, M. Karolczuk, Białystok 2016;
 • „Jaka piękna jest w lipcu Warszawa …” Dwanaście lat  Warszawskich Spotkań z Językiem Polskim, Kulturą Polską oraz gośćmi ze świata kultury i sztuki. Historyczny przegląd w roku w roku obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 23/2016;
 • Głusi jako uczestnicy lektoratu języka polskiego jako obcego, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 21/2016;
 • Jubileuszowy 60. Wakacyjny Kurs Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców [współautor: Piotr Garncarek], [w:] „Kwartalnik Polonicum” 20/ 2015;
 • Kłopotliwa głoska w nauczaniu obcokrajowców fonetyki języka polskiego, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 20/2015;
 • Problemy fonetyczne studentów rosyjskojęzycznych uczących się języka polskiego jako obcego, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 19/2015;
 • Zapomniana przez Polaków, odkryta przez Japończyków, czyli rzecz o Tekli Bądarzewskiej, [w:] „Kwartalnik Polonicum 19/2015;
 • Samogłoski jako podstawowy materiał foniczny wypowiedzi ustnej, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 18/2015;
 • Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych jako przygotowanie do poprawnej wymowy polskich głosek (Rady dla rodzimych użytkowników języka polskiego – lektorów – oraz studentów uczących się języka polskiego jako obcego), [w:] „Kwartalnik Polonicum” 17/2014;
 • „Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego” Marcina Maciołka i Jolanty Tambor, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 15/2014;
 • „Wymowa polska z ćwiczeniami” Barbary Karczmarczuk, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 14/2014;
 • „Szura, szumi, szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców” Anny Majewskiej – Tworek, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 13/2014;
 • „Ćwiczenia wspomagające aparat artykulacyjny w nauczaniu języka polskiego jako obcego”
  [w:] Edukacja Międzykulturowa, tom pokonferencyjny Forum Glottodydaktycznego, Warszawa 2012

dr Aleksandra Święcka

Wykładowca

aleksandra.swiecka@uw.edu.pl