Informacje dodatkowe

 • Członkini Rady Wydziału Polonistyki.
 • Członkini Rady Naukowej Centrum Polonicum.
 • Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej języka polskiego jako obcego z ramienia Certyfikacji Biegłości Językowej UW.
 • Trenerka w projekcie „Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego”.
 • Wykładowczyni na Studium Podyplomowym „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” UW w zakresie: metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, metodyki nauczania kultury polskiej jako obcej oraz gramatyki funkcjonalnej, 2010–2020.
 • Promotorka i recenzentka prac magisterskich.
 • Kierowniczka Studium Podyplomowego „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego”, 2015–2016.
 • Egzaminatorka Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 • Koordynatorka prac Zespołu Autorskiego przygotowującego zadania na państwowe egzaminy certyfikacyjne dla Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 • Autorka zadań i egzaminatorka Certyfikacji Biegłości Językowej UW.
 • Ekspertka w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – NAWA.
 • Autorka zadań Creative Thinking. In Literacy & Language Skills, 2015.

dyscyplina naukowa

Językoznawstwo

ORCID: 0000-0002-9161-4926

Zakres prac badawczych

 • grzeczność językowa
 • metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
 • metodyka nauczania kultury polskiej jako obcej
 • gramatyka funkcjonalna i poprawność językowa
 • wielokulturowość
 • kompetencja interkulturowa
 • emocje w języku
 • mediacja

Wykształcenie

 • 2021 – studia podyplomowe, Public Relations, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • 2013 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego, Uniwersytet Warszawski
 • 2007 – magister, filologia polska, specjalizacja językoznawczo-literaturoznawcza, nauczycielska i glottodydaktyczna, Uniwersytet Warszawski
 • 2006 – magister, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, specjalizacja animacja kultury, Uniwersytet Warszawski
 • 2005 – licencjat, filologia polska, specjalizacja językoznawczo-literaturoznawcza, nauczycielska, Uniwersytet Warszawski

Aktywność zawodowa poza Uniwersytetem Warszawskim

 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – koordynatorka prac Zespołu Autorskiego przygotowującego zadania na państwowe egzaminy certyfikacyjne dla Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – beneficjentka programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna, filmy do nauki języka polskiego jako obcego „Polski z Anią” na kanale YouTube.
 • Fundacja Wolność i Demokracja – autorka dwóch części z serii podręczników do nauki języka polskiego jako odziedziczonego dla dzieci na Ukrainie i pomocy metodycznych dla nauczycieli Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty. Autorka i redaktorka podręcznika do nauki języka polskiego jako odziedziczonego dla dzieci w Niemczech i pomocy metodycznych dla nauczycieli Z innej bajki, a także warsztaty metodyczne dla nauczycieli z Ukrainy i Niemiec.
 • Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie – autorka serii podręczników do nauki języka polskiego jako odziedziczonego dla młodzieży na Wschodzie, A to polski właśnie, a także warsztaty metodyczne dla nauczycieli z Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Rosji i Kazachstanu.
 • Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych – autorka podręcznika do nauki języka polskiego jako odziedziczonego dla młodzieży w Wielkiej Brytanii Od dzwonka do dzwonka.
 • Współpraca m.in. z culture.pl, Gazetą Wyborczą, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, poland.pl, Polskim Radiem, Akademickim Radiem Kampus, portalem wspolnymianownik.pl i islandzkimi mediami.
 • Koordynatorka współpracy między „Polonicum” a Festiwalem Nauki. Wykłady i warsztaty na Festiwalu Nauki, 2012-2015.

Aktywność międzynarodowa

 • Realizacja projektów Polen & Deutschland so nahe und so fern. Zwillingsprojekt: Universität Potsdam & Universität Warschau (4 edycje), Uniwersytet Poczdamski, Niemcy, 2014-2020.
 • Współorganizacja wraz z paryską Sorboną drugiej konferencji polsko-francuskiej na Uniwersytecie Warszawskim, 2014.
 • Profesorka wizytująca na Uniwersytecie Islandzkim, Islandia, 2015-2016 i 2019.
 • Profesorka wizytująca i koordynatorka do spraw języka polskiego jako obcego na University of Toronto, a także – promocja Polskiego Programu i Uniwersytetu Warszawskiego na 3 edycjach największych targów edukacyjnych w Kanadzie „Ready, Study? Go, Poland!”, Kanada, 2016-2018.
 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli w Rosji (Instytut Polski w Sankt Petersburgu), na Ukrainie, w Niemczech (Uniwersytet Poczdamski), na Islandii (Uniwersytet Islandzki), w Kanadzie (Związek Nauczycielstwa Polskiego) i w Wielkiej Brytanii.
 •  Wykłady gościnne na uniwersytetach i/lub w instytucjach związanych z promocją języka polskiego: na Łotwie (Latvijas Universitāte), na Ukrainie (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki), na Islandii (Háskóli Íslands), w Hiszpanii (Universidad de Extremadura), w Kanadzie (University of Toronto), w USA (University of Columbia in New York), w Niemczech (Potsdam Universität i Johannes-Gutenberg-Universität w Mainz), we Francji (Sorbonne Université), w Szkocji (University of Glasgow), w Chinach (Kantoński Uniwersytet Spraw Międzynarodowych – GDUFS i Szanghajski Uniwersytet – SISU), w Anglii (Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie) i w Rosji (Instytut Polski w Sankt Petersburgu).
 • Współpraca z Uniwersytetem Wiedeńskim: wykłady i lektoraty na Kolegium Polsko-Austriackim, 2015.

Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych

 • Członkini North American Association of Teachers of Polish Language.
 • Członkini Canadian Association of Slavists.
 • Członkini Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej.
 • Członkini Kolegium Redakcyjnego „Kwartalnika POLONICUM”, 2013–2018.
 • Członkini Komitetu Naukowego EDiLiC Education and Cultural and Linguistic Diversity Association Congress, Openness towards Languages and Pluralistic Approaches in the Context of Developing Learners’ Competences, 2017.

Nagrody

 • Nominacja do European Award for Excellence in Teaching in the Social Sciences and Humanities, awarded by Central European University, Budapest, Hungary, 2016.
 • Nagrody Indywidualne Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, 2012 i 2014.
 • Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce 2006 i 2007.

Najważniejsze publikacje

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach

 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Od zmierzchu do świtu – nietarantinowska frazeologia, „Kwartalnik POLONICUM”, 2009, nr 8, ISSN–1895–8427.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Nie tylko dla orłów – homo-animal w języku i kulturze, „Kwartalnik POLONICUM”, 2009, nr 9, ISSN-1895–8427.
 • Anna Rabczuk, „Podbić serce i oko, zdobyć kobietę i pół Europy”. Mówimy o miłości po polsku, Teksty i Podteksty w Nauczaniu JPJO – 2, pod red. G. Zarzyckiej i G. Rudzińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Anna, Rabczuk, Katarzyna Kuś, Tolerancyjny, wykształcony, inteligentny – kanon kultury polskiej w socjoznawstwie, Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, pod red. P. Garncarka, P. Kajaka, A. Zieniewicza, Warszawa 2010.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, „Twardym trza być, a nie mientkim” – charakter to szlachetna materia, nastrój to pogoda – metafory pojęciowe, „Kwartalnik POLONICUM”, 2010, nr 10, ISSN-1895–8427.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Czy na kuroniówce przechadzałeś się po domu w stroju Ewy? – rzecz o eponimach, „Kwartalnik POLONICUM”, 2011, nr 11, ISSN-1895–8427.
 • Anna Rabczuk, „Elo ziom!”, a może „Dzień dobry Panu”? – grzeczność w procesie glottodydaktycznym, Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji naukowej”, pod red. P. Garncarka i P. Kajaka, Warszawa 2012.
 • Anna Rabczuk „Czy język polski jest naprawdę najtrudniejszym językiem do opanowania?”, „Sekrety Nauki”, Nr 4 (7), Maj-Czerwiec 2012.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Felicjan zakopał skarb wraz z żoną i małym synkiem – o pewnego rodzaju błędach logicznych w wypowiedzi, „Kwartalnik POLONICUM”, 2012, nr 12, ISSN-1895–8427.
 • Anna Rabczuk, „… co ślina na język przyniesie” – techniki konwersacyjne w procesie glottodydaktycznym, Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, red. J. Mazur i in., t.2., Lublin 2013.
 • Anna Rabczuk, Joanna Prędota, W dobrym tonie – wykorzystanie piosenek w JPJO, Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, red. J. Mazur i in., t.2., Lublin 2013.
 • Katarzyna Kuś, Anna Rabczuk, Wyspa, na której wszystko się wyjaśnia… – projekt utopii na zajęciach języka polskiego jako obcego, Metoda projektów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Od teorii do praktyki, seria: Thematicon 20, tom pod red. Ksymeny Filipowicz-Tokarskiej, Collegium Polonicum & Logos Verlag Berlin GmbH 2013.
 • Anna Rabczuk, Chodź opowiem Ci bajeczkę – obrazowe przedstawienie funkcji przypadków, Edukacja międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne. Materiały z Konferencji Naukowej, red. A. Rabczuk, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Warszawa 2013.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Babciu, dlaczego masz takie wielkie zęby? Żeby cię zjeść! Kilka uwag o wyrażaniu celu i przyczyny w języku polskim, „Kwartalnik POLONICUM”, 2013, nr 13, ISSN-1895–8427.
 • Katarzyna Kuś, Anna Rabczuk, „Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów (…), to nie udźwigną, taki to ciężar”. Kilka uwag o zdaniach wyrażających przyzwolenie, „Kwartalnik POLONICUM”, 2013, nr 14, ISSN-1895–8427.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Rozwijanie kompetencji semantycznej i leksykalnej za pomocą narzędzi dostępnych w Internecie [w:] „Glottodydaktyka wobec wielokulturowości“ red. E. Kaczmarska, A. Zieniewicz, 2014, Warszawa, s. 39-51.
 • Anna Rabczuk,«Dire ce qui passe par la tête…» Techniques de conversation dans la didactique des langues étrangères, w: Enseigner et apprendre le polonais langue étrangères sous la redaction de Leszek Kolankiewicz et d’Andrzej Zieniewicz, entre de la Civilisation Polonaise Iniversite Paris-Sorbonne, Centrum Polonicum UW 2014, s. 112–126.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Pin i zielonykilka uwag o kolorach w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Kwartalnik POLONICUM”, 2014, nr 15, ISSN-1895–8427, s. 30-39.
 • Katarzyna Kuś, Anna Rabczuk, Chyba ci się w głowie przewraca – czasowniki epistemiczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Kwartalnik POLONICUM”, 2014, nr 16, ISSN-1895–8427, s. 23-30.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Na miejsca! Gotowi?! Start! – metafory sportowe w nauczaniu języka polskiego, „Kwartalnik POLONICUM”, 2014, nr 17, ISSN-1895–8427, s. 24-31.
 • Katarzyna Kuś, Anna Rabczuk, Ale zonk! Wokół kategorii błędu, pomyłki i nieporozumienia, „Kwartalnik POLONICUM”, 2015, nr 18, ISSN-1895–8427, s. 13-22.
 • Anna Rabczuk, „Mówić”… jak to łatwo powiedzieć! – techniki konwersacyjne w praktyce glottodydaktycznej, „Kwartalnik POLONICUM”, 2015, nr 19, ISSN-1895–8427, s. 41-52.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Pogoda jest obrzydliwa, dzieci chorują, a szef się na mnie wyżywa”, czyli o tym, jak narzekać po polsku, „Kwartalnik POLONICUM”, 2015, nr 20, ISSN-1895–8427, s. 26-34.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Francja elegancja – modnie po polsku, [w:] Czym kultura Polska może uwieść frankofona?, red. A. Zieniewicz i A. Rabczuk, Warszawa 2015, s. 223-239.
 • Anna Rabczuk, Proszę – tak wiele znaczy. O grzeczności językowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Slavistica docenta. Starptautiskas zinātniskas konferences slāvu valodas kā svešvalodas: mācību un eksaminācijas aktuālās problēmas, red. Jeļena Marčenko i in.Rīga, Latvijas Universitāte, 2015, s. 74-87.
 • Anna Rabczuk, Jak całować polskim kobietom ręce?” Analiza i interpretacja wyników badań na temat polskiej grzeczności językowej cudzoziemców, [w:]”Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej. Przyszłość i współczesność. Praca zbiorowa z okazji dziesięciolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki”, Kijów 2015, s. 499 – 514.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, „I jeszcze jeden i jeszcze raz!” – z okazji jubileuszu kilka słów o zabawie i świętowaniu po polsku, „Kwartalnik POLONICUM”, 2016, nr 21, ISSN-1895–8427, s. 36-45.
 • Anna Rabczuk, Okna i lustra – jak rozwijać kompetencję interkulturową uczących (się) języka polskiego jako, „Kwartalnik POLONICUM”, 2016, nr 22, ISSN-1895–8427, s. 18-29.
 • Anna Rabczuk Polska grzeczność językowa w praktyce glottodydaktycznej. Wybrane aspekty, „Kwartalnik POLONICUM”, 2017, nr 24, ISSN-1895–8427, s. 15-24.
 • Anna Rabczuk, 2 łzy, łyżeczka potu, sok pomarańczowy, pigwówka, zwarzony makijaż… przepis na lato w Warszawie, czyli rozwijanie kompetencji interkulturowej uczących (się) na przykładzie antropologicznej kategorii jedzenia, Kwartalnik POLONICUM”, 2017, Nr 26, ISSN-1895–8427, s. 26-38.
 • Anna Rabczuk, Pólsk tunga og pólsk menning í Háskóla Íslands, a więc o języku polskim i kulturze polskiej na Uniwersytecie Islandzkim, Kwartalnik POLONICUM”, 2017, Nr 27, ISSN-1895–8427, s. 20-26.
 • Anna Rabczuk, Sztuka nawijki, czyli jak uczyć cudzoziemców polskiego slangu młodzieżowego, [in] „Odmiany stylistyczne i specjalistyczne języka, kształcenie dzieci i młodzieży”,„Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” ed. Grażyna Zarzycka, Magdalena Karasek, 24/2017, Łódź, s. 109-126.
 • Anna Rabczuk, Fenêtres et miroirs ou comment ou comment développer la compétence interculturelle des apprenants de polonaise langue étrangère, in : Enseigner et apprendre une Langue Slave: le polonaise – le russe – le tcheque sous la redaction de Anna Ciesielska-Ribard, Leszek Kolankiewicz, Malgorzata Pirimattei et d’Pawel Rodak, entre de la Civilisation Polonaise Université Paris-Sorbonne, Centrum Polonicum UW, Paris-Warsaw 2017, s. 25–52.
 • Anna Rabczuk, Małgorzata Majewska-Meyers, Polsko-niemieckie qui pro quo. Różnice kulturowe a akwizycja polszczyzny, [w:] “Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej. Życie zaczyna się po sześćdziesiątce…”, red. Potasińska, M. Stasieczek-Górna, Warszawa 2018, s. 132-147.
 • Anna Rabczuk, Czy mogę odczuwać hygge, jeśli w polszczyźnie nie ma takiego wyrazu? O (nie)przekładalności emocji w kontekście glottodydaktycznym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” red. Zarzycka, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik, 26/2019, Łódź 2019, s. 443-470.
 • Anna Rabczuk, Joanna Prędota, Seria materiałów Z innej bajki do nauki języka polskiego jako odziedziczonego dla dzieci w Niemczech jako odpowiedź na wyzwania współczesnej glottodydaktyki, [w:] „Bezdroża glottodydaktyki polonistycznej. Studia, rozprawy i szkice”, red. G. Leszczyński, A. Zieniewicz, Warszawa 2021, s. 279-299.
 • Anna Rabczuk, “Have You Eaten?” A Few Comments about Polish-Chinese Cultural Differences Written in Language, [w:] „Multilateral Relations, Many Perspectives: China and Central-Eastern Europe”, red. T. Ewertowski, M. Miazek-Męczyńska, Poznań 2022, s. 25-36.
 • Anna Rabczuk, Fenomen kłamstwa jako inspiracja do stworzenia zadań na zajęcia jpjo, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, red. E. Pałuszyńska, M. Gaze, Łódź 2022, 29, s. 79-104.
 • Anna Rabczuk, Kintsugi na lektoracie jpjo, czyli o poszukiwaniu piękna w niedoskonałości – propozycja glottodydaktyczna do realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju, [w:] „Wiele dalekich rejsów”, red. P. Potasińska, Warszawa 2023, s. 69-89. 10.31338/uw.9788323560111.pp.69-89
 • Anna Rabczuk, Działania mediacyjne przeznaczone dla poziomu C1 – implikacje praktyczne. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, 2023, 30, s. 247–263. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.16
 • Anna Rabczuk, Multimodalność w serii do nauki języka polskiego dla dzieci w Niemczech „Z innej bajki”, [w:] „Multimodalne aspekty komunikacji, nauczania języków i kultury polskiej” red. J. Chwastyk-Kowalczyk, P. Ciszek, Londyn 2023, s. 5-30.
 • Maria Kuc, Anna Rabczuk, Możliwości wykorzystania metafor konwencjonalnych w nauczaniu słownictwa i frazeologii języków obcych na przykładzie języka polskiego jako obcego. Neofilolog, (62/1), 2024, 192–212. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.12

Redakcja naukowa tomów zbiorowych

 • Czym kultura Polska może uwieść frankofona?, red. A. Zieniewicz i A. Rabczuk, Warszawa 2015, s. 295.
 • Edukacja międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne. Materiały z Konferencji Naukowej, red. A. Rabczuk, Warszawa 2013, s. 493.

Podręczniki

 • Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz, Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dzieci na Ukrainie, t.1, Lwów 2015.
 • Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz, Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dzieci na Ukrainie, t.2, Lwów 2015.
 • Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz, Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Materiały uzupełniające do podręcznika, t.1, Lwów 2015.
 • Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz, Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Materiały uzupełniające do podręcznika, t.2, Lwów 2015.
 • Anna Domańska, Katarzyna Kołak, Piotr Kajak, Anna Rabczuk, Magdalena Stasieczek Górna, Polski? Zaczynamy – e-book na platformę edukacyjną Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
 • Piotr Garcarek, Anna Rabczuk, Magdalena Stasieczek-Górna, Marta Skura, Aleksandra Święcka, Natalia Yaumen, A to polski właśnie. Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie, t.1, Warszawa 2017.
 • Piotr Garcarek, Anna Rabczuk, Magdalena Stasieczek-Górna, Marta Skura, Aleksandra Święcka, Natalia Yaumen, A to polski właśnie. Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie, t.2, Warszawa 2017.
 • Aleksandra Święcka, Joanna Prędota, Anna Rabczuk, Marta Skura, Od dzwonka do dzwonka – podręcznik do nauki języka polskiego dla nastolatków w Wielkiej Brytanii, Warszawa – Londyn 2019.
 • Anna Rabczuk, Joanna Prędota, Marta Skura, Aleksandra Święcka, Z innej bajki. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci w Niemczech, Warszawa 2019.
 • Anna Rabczuk, Joanna Prędota, Marta Skura, Aleksandra Święcka, Z innej bajki. Materiały uzupełniające dla nauczycieli, Warszawa 2019.
 • Anna Rabczuk, Joanna Prędota, Marta Skura, Aleksandra Święcka, Z innej bajki 2. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci w Niemczech, Warszawa 2020.
 • Anna Rabczuk, Joanna Prędota, Marta Skura, Aleksandra Święcka, Z innej bajki 2. Zeszyt ćwiczeń do nauki języka polskiego dla dzieci w Niemczech, Warszawa 2020.
 • Aleksandra Święcka, Joanna Prędota, Anna Rabczuk, Marta Skura, Od dzwonka do dzwonka – materiały uzupełniające do nauki języka polskiego dla nastolatków w Wielkiej Brytanii, Warszawa – Londyn 2020.
 • Aleksandra Święcka, Joanna Prędota, Anna Rabczuk, Marta Skura, Materiały dla nauczyciela do podręcznika Od dzwonka do dzwonka do nauki języka polskiego dla nastolatków w Wielkiej Brytanii, Warszawa – Londyn 2020.
 • Pomysłodawczyni, współautorka i redaktorka E-book do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi dla poziomu A, Warszawa 2016.
 • Pomysłodawczyni, autorka i redaktorka e-testów poziomujących dla wszystkich cudzoziemców studiujących na UW, a także e-testów poziomujących dla kandydatów na kierunki ekonomiczne UW.

dr Anna Rabczuk

adiunktka

poniedziałki i środy, 10:45-11:30

anna.rabczuk@uw.edu.pl