Dyscyplina naukowa

językoznawstwo

ORCID: 0000-0002-7287-6138

Zakres prac badawczych

 • glottodydaktyka polonistyczna i porównawcza

 • pedeutologia

 • teoria i praktyka kształcenia nauczycieli języków obcych

 • tandemowe nauczanie języków obcych

 • realioznawstwo i kulturoznawstwo glottodydaktyczne

Wykształcenie

 • 2018 – studia podyplomowe: glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego, Uniwersytet Warszawski, Polonicum”

 • 2004 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

 • 1997 – magister filologii germańskiej z przygotowaniem pedagogicznym, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu

Aktywność międzynarodowa

 • Instytut Polski w Tbilisi: wykład gościnny na IV Wirtualnym Festiwalu Języka Polskiego w Gruzji (2022)
 • wyjazdy studyjne do Austrii i Szwajcarii (Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli2015), do Indii (Xavier Institute of Management, Bhubaneswar 2007), do Danii (program Leonardo da Vinci 2007)

 • 1997-1998 – stypendystka Fundacji im. Roberta Boscha, Brandenburgische Technische Universität w Cottbus/ Niemcy – lektorka języka polskiego i języka niemieckiego jako obcego, oprócz zajęć dydaktycznych promocja kultury polskiej, organizacja imprez kulturalnych dla środowiska akademickiego, współpraca z miejscowym kinem (m.in. tłumaczenie i czytanie list dialogowych do polskich filmów)

 • 1994 -stypendystka DAAD (Universität Gesamthochschule w Essen/ Niemcy)

Aktywność zawodowa poza UW

 • 2006-2015 – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu (praca dydaktyczna oraz kierownik praktyk pedagogicznych)

 • 2006-2015 – udział w licznych seminariach doskonalenia zawodowego organizowanych głównie przez warszawski Instytut Goethego i Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

 • 2010 – jurorka w Komisji Wojewódzkiego Konkursu Językowego „Poliglota w Liceum” (VIII LO w Toruniu)

 • 2009/10 – przewodnicząca komisji rejonowej Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów (Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy)

 • 2001 – egzaminatorka maturalna (język niemiecki)

 • od 1995 – praca dydaktyczna w większości typów szkół i z wszystkimi grupami wiekowymi

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2023/2024

lektoraty języka polskiego jako obcego na poziomie A1

Publikacje

Artykuły w czasopismach

 • Janusz Arabski (red.), Nowe tendencje w glottodydaktyce. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach 1998, recenzja w: Przegląd Glottodydaktyczny nr 17/2000, s.164-166.

 • Klaus Lodewick, DSH – Training. Texte aus Wissenschaft und Gesellschaft (nicht nur) zur Vorbereitung auf die DSH, Fabouda Verlag, Gőttingen 1997, recenzja w: Przegląd Glottodydaktyczny 17/2000, s. 172-174.

 • Weronika Wilczyńska, Uczyć się czy być nauczanym? O autonomii w przyswajaniu języka obcego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa – Poznań 1999, recenzja w: Przegląd Glottodydaktyczny 17/2000, s.174-175.

 • Kwartalnik Praxis, recenzja w: Języki Obce w Szkole nr 1/2001, s.127-128.

 • Team teaching – wczoraj i dziś, w: Przegląd Glottodydaktyczny nr 18/2002, s.49-63.

 • Francis J. Buekley, Team teaching: What, why and how?, Sage Publications, Inc. Thousand Oaks, California 2000, recenzja w: Przegląd Glottodydaktyczny nr 18/2002, s. 96-98.

 • Lucyna Wilie, Zdzisław Wawrzyniak, Deutsch nach Englisch im glottodidaktischen Gefüge, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2001, recenzja w: Przegląd Glottodydaktyczny nr 18/2002, s.99-102.

 • Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej, w: Języki Obce w Szkole nr 6/2002, s. 234-235.

 • O języku, w: Języki Obce w Szkole nr 6/2002, s.241-242.

 • Poszukując modelu nauczyciela języka obcego, w: Języki Obce w Szkole nr 5/2002, s. 42-43.

 • Jak postrzegamy nauczyciela, w: Języki Obce w Szkole nr 5/2002, s. 137.

 • Z prasy zagranicznej, w: Języki Obce w Szkole nr 4/2002, s.165-166.

 • Kilka słów o kształceniu językowym naszych pradziadków, w: Języki Obce w Szkole nr 6/2003, s. 244-245.

 • Wiedza z psychologii uczenia się, w: Języki Obce w Szkole nr 5/2003, s. 151-152.

 • Nauczmy uczniów się uczyć- efektywne techniki uczenia się, w: Języki Obce w Szkole nr 3/2003, s. 26-29.

 • Jak i komu tłumaczysz nauczycielu?, w: Języki Obce w Szkole nr 1/2003, s. 149-151.

 • Jacy jesteśmy, czyli słów kilka o słuchaczach I roku, w: Silva Rerum (Biuletyn Nauczycielskiego Kolegium Języków w Toruniu) nr 8/2006, s. 67-70.

 • O team teaching, czyli współpracy nauczycieli, w: Języki Obce w Szkole nr 2/2007, s. 173-175.

 • Praktyki pedagogiczne, czyli ile jest nauczyciela w praktykancie, w: Silva Rerum (Biuletyn Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu) nr 1/2008, s. 5-7.

 • Co lepsze: skole czy szkoła?, w: Silva Rerum (Biuletyn Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu) nr 1/2008, s.68-70.

 • Lekcja zastępstwo, w: Języki Obce w Szkole 2008.

 • Język młynem pisany, w: Przegląd Zbożowo-Młynarski nr 3/2021, s.42-43.

 • Paryżanka w Sikorzu, czyli jak dawniej nauczano i uczono się języków obcych, w: Nasze Korzenie – półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku nr 20/2022, s.40-43.

 • Co rośnie na łące w Polsce, czyli nauczanie cudzoziemców polszczyzny za pomocą treści przedmiotowych, w: Języki Obce w Szkole nr 1/2023, s. 43-49.
 • Współnauczanie w kształceniu akademickim. Rozważania teoretyczne i wnioski z zajęć, w: Języki Obce w Szkole nr 3/2023, s.29-35.

Artykuły z obszaru pozazawodowych zainteresowań

 • Gdzie jesteś, Czesławie?, w: Kutnowskie Zeszyty Regionalne XVII/2013, s. 257-267.

 • Człowiek-dom-historia, w: http://www.kutno.net.pl/?pd=news&id=31271&news (2014-04-08).

 • Dwór Bądkowo Rochny i jego mieszkańcy, w: Nasze Korzenie- półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku nr 6/2014, s.51-56.

 • Sto lat temu na Żbikowie…, wpisane ku pamięci, czyli kto, co i kiedy wpisał na pamiątkę do sztambucha Marii Jackowskiej, w: Przegląd Pruszkowski 2/2016, s.30-33.

 • „Panu Ormianinowi winienem za wino co według sumienia zezna żona zapłaci” – rzecz o testamencie Stanisława Karwosieckiego z Karwosiek, w: Nasze Korzenie – półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku nr 11/2016, s.40-42.

 • Rocheńska szkoła u progu niepodległości. Historia jednego konfliktu – spojrzenie subiektywne, w: Nasze Korzenie – półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku nr 13/2017, s.53-55.

 • Książenickie ciekawostki, czyli o XVIII-wiecznym lamusie, E. Marylskim, K. Brodzińskim i M. Sołtanie, w: Bogoria. Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne nr 292 październik 2019, s. 23.

 • Żywa pamiątka historii- młyn w Nietrzebie, w: Przegląd Zbożowo- Młynarski nr 4/2020, s. 45.

 • O 700-letniej historii młyna w Młynarach, w: Przegląd Zbożowo-Młynarski nr 5/2020, s.52.

 • Młyńskim szlakiem – pozostałości po wodnym młynie w Rochnach, w: Przegląd Zbożowo – Młynarski nr 6/2020, s.38-39.

 • Chleb polityka (rzecz o Konradzie Adenauerze), w: Przegląd Zbożowo-Młynarski nr 1/2021, s.46-47.

 • Młyny hrabiny. Rzecz o Magdalenie z Dzieduszyckich Morskiej, w: Przegląd Zbożowo – Młynarski nr 2/2021, s.36-37.

 • Kuchnia Grodziska (jako jedna z wielu współautorek) Stowarzyszenie Odkrywamy Bliskie Historie, Grodzisk Mazowiecki 2021.

 • Szkice z przedrozbiorowej historii rodu Sierakowskich z Majek, w: Nasze Korzenie – półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku nr 21/2022, s.12-15.

dr Ewa Moszczyńska

starszy asystent (pracownik badawczo-dydaktyczny)

wtorki i czwartki 16.00-16.45

e.moszczynska@uw.edu.pl