Informacje uzupełniające

 • egzaminatorka Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • autorka zadań i egzaminatorka Certyfikacji Biegłości Językowej UW
 • kierowniczka Studium Podyplomowego „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” w latach 2016–2018

Dyscyplina naukowa

 • językoznawstwo

Zakres prac badawczych

 • glottodydaktyka: język polski jako obcy
 • składnia współczesnego języka polskiego (ze szczególnym uwzględnieniem składni szyku)
 • gramatyka funkcjonalna języka polskiego
 • tandemowe nauczanie języków obcych

Wykształcenie

 • 2016 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski
 • 2007 – magister filologii słowiańskiej (bohemistyka), Uniwersytet Warszawski
 • 2005 – magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Uniwersytet Warszawski

Aktywność zawodowa poza UW

 • egzaminatorka, autorka zadań oraz członkini Grupy Opracowującej Zestawy Egzaminacyjne Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – 2013-2015 (dawny system certyfikacji)
 • Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie – autorka serii podręczników do nauki języka polskiego jako odziedziczonego dla młodzieży na Wschodzie, A to polski właśnie, a także warsztaty metodyczne dla nauczycieli ze Wschodu

Aktywność międzynarodowa

 • szkolenia metodyczne dla nauczycieli języka polskiego w Dniepropietrowsku i Rostowie nad Donem
 • wykłady i lektoraty na Letnim Kolegium Polsko-Austriackim (2009-2017)
 • wykłady gościnne na Uniwersytecie Wiedeńskim (2012)

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021

 • urlop macierzyński/rodzicielski

Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych

 • Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury i Języka Polskiego jako Obcego

Nagrody

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (2017)

Publikacje

 • artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach
 1. Jak mówimy o kobiecie?, „Kwartalnik Polonicum” 2009, nr 8, s. 19-21.
 2. Elementy edukacji medialnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz, Warszawa 2010, s. 253-259.
 3. Błędy szyku zdania popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego, [w:] Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego 3; Acta Universitatis Lodziensis; Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, red. B. Grochala, M. Wojenka-Karasek, Łódź 2011, s. 295-302.
 4. Zastosowanie narzędzia „Wiki” w nauczaniu jpjo, [w:] Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek, P. Kajak, Warszawa 2012, s. 167-172.

 

 1. Tandemowe nauczanie języków obcych – doświadczenia, wnioski i przykłady zadań, [w:] Edukacja Międzykulturowa; Forum Glottodydaktyczne; Materiały z Konferencji Naukowej, red. A. Rabczuk, Warszawa 2013, s. 266-276; (współautor: Marta Skura).
 2. Gdzie się znajduje się? Kilka uwag o pozycji cząstki się w zdaniu, „Kwartalnik Polonicum” 2014, nr 17, s. 21-23.
 3. Czego o szyku wyrazów nie uczą podręczniki do języka polskiego jako obcego, [w:] Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność. Praca zbiorowa z okazji dziesięciolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, red. I. Bundza, J. Kowalewski, A. Krawczuk, O. Śliwiński, Kijów 2015, s. 457-466.
 4. Status problematyki szyku wyrazów w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Kwartalnik Polonicum” 2017, nr 24, s. 24-30.
 5. Badania szyku wyrazów w językoznawstwie i glottodydaktyce polonistycznej, „Język Polski” 2018, XCVIII, nr 2 ,s. 96-104.
 • redakcja naukowa tomów zbiorowych

Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej. „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce…”, red. P. Potasińska, M. Stasieczek-Górna, Warszawa 2018.

 • podręczniki
 1. współautorka: A to polski właśnie. Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie, 1 i t. 2, Warszawa 2017.
 2. współautorka: E-book do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi dla poziomu A, Warszawa 2016.

dr Magdalena Stasieczek-Górna

adiunktka, pracownica dydaktyczna

poniedziałki, środy 15:00-15:45

m.stasieczek@uw.edu.pl