informacje dodatkowe

Egzaminatorka Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Uczestniczy w licznych szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, Forum Polskich Szkół w Holandii, Polską Szkołę SEN w Dublinie i inne

Entuzjastka tandemowej metody nauki języków obcych

Mama dwojga wielojęzycznych dzieci

Dyscyplina naukowa

językoznawstwo

ORCID: 0000-0003-4816-7515

Zakres prac badawczych

 • metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i odziedziczonego
 • polonistyczna lapsologia glottodydaktyczna
 • język reklamy
 • wielojęzyczność dzieci

Wykształcenie

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (praca pt. Błędy popełniane przez Niemców uczących się języka polskiego jako obcego – implikacje glottodydaktyczne), 2018.
 • Magister, filologia germańska, specjalizacja językoznawczo-literaturoznawcza, 2009.
 • Studia na Universität Potsdam w Niemczech, w ramach programu LLP Erasmus, kierunek: germanistyka, 2007-2008.
 • Magister, filologia polska, specjalizacja nauczycielska i glottodydaktyczna, 2005.
 • Licencjat, filologia polska, specjalizacja językoznawczo-literaturoznawcza, 2003.

Aktywność zawodowa poza Uniwersytetem Warszawskim

 • Współpraca z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacją Wolność i Demokracja oraz Fundacją Towarzystwo Projektów Edukacyjnych: współautorstwo podręczników do nauki języka polskiego jako odziedziczonego, 2016-2020.
 • Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury w Amsterdamie: prowadzenie lekcji języka polskiego jako odziedziczonego i obcego w weekendy w ramach wolontariatu, od 2015 r.
 • The British School in The Netherlands: prowadzenie kursu przygotowującego gimnazjalistów do General Certificate of Secondary Education z języka polskiego i przeprowadzanie części ustnej egzaminu, 2018-2020.
 • Współpraca z Uniwersytetem Wiedeńskim: wykłady i lektoraty na Letnim Kolegium Polsko-Austriackim, 2009-2014.
 • Współpraca z Uniwersytetem Poczdamskim: praktyka studencka w ramach programu Erasmus, prowadzenie zajęć i szkolenie w zakresie nowoczesnych metod nauczania języków obcych, 2008.

Aktywność międzynarodowa

 • Członkini polskiej sekcji Vereniging van Leraren in Levende Talen.

 

 • Wyjazd studyjny do Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, wizytacja w jednej z londyńskich szkół sobotnich, 2019.
 • W ramach programu Erasmus (wyjazdy nauczycieli akademickich) prowadziła wykłady gościnne na Uniwersytecie Poczdamskim, Uniwersytecie Wiedeńskim i Uniwersytecie w Lipsku, 2009-2014.

Zajęcia dydaktyczne w roku 2020/2021

[urlop wychowawczy]

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach

 1. Glottodydaktyczne a lingwistyczne spojrzenie na błąd językowy, [w:] Polonistyczne językoznawstwo glottodydaktyczne, I. Dembowska-Wosik, B. Grochala (red.), Łódź 2018, s. 43-54.
 2. Język reklamy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Fachspracheunterricht Lehren und Lernen am Beispiel des Polnischen als Fremdsprache/Nauczanie języka specjalistycznego: Nauczanie i uczenie się na przykładzie języka polskiego jako obcego, E. Bagłajewska-Miglus, T. Vogel (red.), Aachen 2016, s. 151-162.
 3. Reklamy poruszające tematy tabu, [w:] Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, P. Garncarek, P. Kajak (red.), Warszawa 2012, s. 159-165.
 4. Błędy leksykalne popełniane przez Niemców uczących się języka polskiego jako obcego, [w:] Glottodydaktyka wobec wielokulturowości, E. Kaczmarska, A. Zieniewicz (red.), Warszawa 2014, s. 213-223.
 5. Błędy wynikające z interferencji kulturowej popełniane przez Niemców uczących się języka polskiego jako obcego, [w:] Glottodydaktyka – media – komunikacja, I. Dembowska-Wosik, E. Pałuszyńska (red.), Łódź 2013, s. 149-158.
 6. Reklamy poruszające tematy tabu, [w:] Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, P. Garncarek, P. Kajak (red.), Warszawa 2012, s. 159-165.
 7. Tandemowe nauczanie języków obcych – doświadczenia, wnioski i przykłady zadań (współautorka z M. Stasieczek-Górną), Edukacja międzykulturowa. Forum glottodydaktyczne, A. Rabczuk (red.), Warszawa 2013, s. 266-276. http://www.polonicum.uw.edu.pl/pdf/forum_ksiazka.pdf
 8. Tekst reklamy na lekcji języka polskiego jako obcego, [w:] Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 3, B. Grochala, M. Wojenka-Karasek (red.), Łódź 2011, s. 55-62.
 9. Przykłady kulturemów w językach polskim i niemieckim, [w:] Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz (red.), Warszawa 2010, s. 175-180.
 10. Nauka języka obcego balansowaniem między własną kulturą a obcą na przykładzie języków polskiego i niemieckiego, [w:] Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw, Ustroń 2009 (CD-ROM)
 11. Sprache und Vermittlungskompetenz – Modulbaustein im sprachpraktischen Curriculum des BA-Studiengangs Lehramt Polnisch [w:] Sprachen als akademische Schlüsselkompetenz, A. Polleti (red.), Bochum 2009, s. 67-73.
 12. Minimum kulturowe w nauczaniu JPJO na przykładzie adresata niemieckiego, [w:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI w., W. Miodunka, A. Seretny (red.), Kraków 2009, s. 329-335.
 13. Przemilczenia w przekazie kultury w relacjach polsko-niemieckich na podstawie podręczników do nauki języka polskiego jako obcego, [w:] Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa (red.), Warszawa 2008, s. 269-274.
 14. Niemiec na lekcji języka polskiego jako obcego – poszukiwanie drogi „na skróty”, [w:] Przez języki obce do sukcesu, Ustroń 2007 (CD-ROM)

Podręczniki

 1. Z innej bajki. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci w Niemczech, a także Z innej bajki. Materiały uzupełniające, Warszawa 2019 [współautorka].

 

 1. Od dzwonka do dzwonka. Podręcznik do nauki języka polskiego dla nastolatków w Wielkiej Brytanii, Warszawa – Londyn 2019 [współautorka].

 

 1. A to polski właśnie. Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie, cz. 1-2, Warszawa 2016 [współautorka].

Artykuły wydrukowane w „Kwartalniku Polonicum”:

 1. Czy muzyka zawsze łagodzi obyczaje? , „Kwartalnik Polonicum”, 1/2006.
 2. Czuły barbarzyńca – kultura i sztuka przy kawie i herbacie, „Kwartalnik Polonicum”, 2/2006.
 3. Nie bądź Wanda polub Niemca, „Kwartalnik Polonicum”, 4/2007.
 4. Porozmawiajmy jak Niemiec z Polakiem,Kwartalnik Polonicum”, 7/2008.

Członek Komitetu Redakcyjnego:

Na chwałę i pożytek nasz wzajemny. Złoty jubileusz Polonicum, Warszawa 2006

Recenzja:

Czy w glottodydaktyce polonistycznej nadchodzi nowa generacja? (recenzja książki pt. Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, red. W. T. Miodunka), „Przegląd Humanistyczny”, 2010, nr 5/6 (422/433), s. 174-179.

dr Marta Skura

starszy asystent

martaskura@uw.edu.pl