informacje dodatkowe

 • tutor w programie Polonistyka+
 • egzaminator Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

dyscyplina naukowa

językoznawstwo

zakres prac badawczych

 • kształcenie interkulturowe w glottodydaktyce
 • kulturowe uwarunkowania sukcesu dydaktycznego (ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy azjatyckiej, dalekowschodniej)
 • język polski i kultura polska w Chinach

wykształcenie

 • 2019podyplomowe studia w zakresie dydaktyki języka polskiego jako obcego w Instytucie Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
 • 2011podyplomowe studia w zakresie dyplomacji kulturalnej, Collegium Civitas & Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa
 • 2009podyplomowe studia w zakresie filologii polskiej,  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa
 • 1991 – absolutorium w Instytucie Historii Sztuki, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski
 • 1986 – magister filologii klasycznej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

aktywność zawodowa poza Uniwersytetem Warszawskim

 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – ekspert
 • Fundacja „Wolność i Demokracja”
 • Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”

aktywność międzynarodowa

 • adiunkt w Instytucie Polonistyki na Kantońskim Uniwersytecie Spraw Międzynarodowych, Chiny (2014-2018)
 • lektor języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Stendhala, Grenoble III, Francja (2006-2010)
 • kierownik i nauczyciel Szkoły Polskiej w Grenoble, filii Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie (2007-2010)
 • lektor języka polskiego jako obcego w Katedrze Języka Polskiego na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych, Chiny (2000 – 2005)
 • kierownik i nauczyciel Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Pekinie (2000-2005)
 • prowadziła szkolenia metodyczne dla Fundacji „Wolność i Demokracja” w: Kijowie, Winnicy, Iwano-Frankiwsku, Równem

zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/21

lektoraty języka polskiego jako obcego na poziomie A1 i B2

członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych

 • Polskie Towarzystwo Filologiczne od 1990
 • Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Grenoble od 2009

nagrody

 • Tytuł i dyplom Wzorowego Nauczyciela Zagranicznego (Model International Teacher GDUFS) przyznany przez rektora Kantońskiego Uniwersytetu Spraw Międzynarodowych (dwukrotnie: 2015 i 2017)
 • Nagroda Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej (1996)
 • Nagrody Komitetu Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego przyznawane corocznie za przygotowanie laureatów i wyróżnionych finalistów olimpiady (1989-2000)

najważniejsze publikacje

artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach

 1. Jak Chińczycy Polskę widzą, tak ją piszą… Obraz Polski i Polaków w pisemnych relacjach studentów kantońskiej polonistyki [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V, red. E. Kubicka, M. Berend, A. Walkiewicz, Toruń 2020, s. 187–196.
 2. Sytuacja chińskiej polonistyki wczoraj i dziś – perspektywa lektora języka polskiego jako obcego [w:] Język polski w Chinach: nauczanie i popularyzacja, red. A. Jasińska, P. Kajak, T. Wegner, Warszawa 2020 (w przygotowaniu).
 3. Polish Studies in China Yesterday and Today – Tradition and New Challenges As Experienced by a Teacher of Polish As a Foreign Language [w:] Chinese “One Belt One Road” in the Context of Central Europe and Balkans: PRC and Central-Eastern Europe, Poznań-Szanghaj 2020 (w przygotowaniu).
 4. „O mnie się nie martw” i „Powiedz TAK!”, czyli jak wykorzystać seriale do nauki języka polskiego w Chinach [w:] „Języki Obce w Szkole” 2017, nr 4, s. 37-41.
 5. Serial telewizyjny źródłem materiałów do przybliżenia Chińczykom polskiej obyczajowości [w:] Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia. Rocznik 2016/2017, Kanton 2017, s.243-256.
 6. Przez Mickiewicza wszystko [w:] Chińsko-polska wymiana literacka nowego wieku: przegląd i perspektywy, Pekin 2016, s. 245-248.
 7. Po polsku za Wielkim Murem [w:] „Języki Obce w Szkole” 2015, nr 1, s. 95-98.
 8. Dialog międzykulturowy jako próba wzajemnego oswajania kultur. Rola programów kulturalnych w nauczaniu języka polskiego jako obcego – z doświadczeń warszawskiej nauczycielki [w:] Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia. Rocznik 2014/2015, Tokio 2015, s.265-272.

redakcja naukowa tomów zbiorowych

 1. Język polski w Chinach: nauczanie i popularyzacja, red. A. Jasińska, P. Kajak, T. Wegner, Warszawa 2020 (w przygotowaniu).
 2. Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia. Rocznik 2016/2017, red. A. Jasińska, Y. Mao Kanton 2017, s. 532.
 3. Słownik grecko-polski, red. A. Jasińska, D. Rapcewicz, A. Mrozowska, I. Grześczak, D. Sutkowska, Warszawa 2000 (t. 1), s.570, Warszawa 2001 (t. 2) s. 544.

mgr Agnieszka Jasińska

Specjalistka, lektorka

22 55 21 530

aj.jasinska@uw.edu.pl