informacje dodatkowe

 • egzaminator Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • autorka zadań i egzaminatorka Certyfikacji Biegłości Językowej UW
 • wykładowca w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego dla słuchaczy Studium Podyplomowego „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” UW

dyscyplina naukowa

 • językoznawstwo
 • metodyka

zakres prac badawczych

 • metody interaktywne w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • wykorzystanie gier i zabaw na zajęciach języka polskiego jako obcego
 • nauczanie języka polskiego Ukraińców
 • gramatyka kontrastywna języka polskiego i ukraińskiego
 • komunikacja międzykulturowa
 • literatura dla dzieci i młodzieży

wykształcenie

 

 • 2015 – studia doktoranckie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
 • 2005 – magister filologii polskiej, Uniwersytet Warszawski
 • 2004 – magister filologii ukraińskiej, Uniwersytet Warszawski
 • 2003 – licencjat filologii polskiej, Uniwersytet Warszawski
 • 2003 – stypendium na Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku

 

aktywność zawodowa poza Uniwersytetem Warszawskim

 • Warszawska Szkoła Filmowa
 • Fundacja „Wolność i Demokracja”

aktywność międzynarodowa

 • szkolenia i wykłady dla nauczycieli języka polskiego na Ukrainie (Winnica, Chmielnicki, Równe, Iwano- Frankiwsk)
 • wykłady gościnne w Instytucie Polskim w Sankt Petersburgu w Rosji
 • lektor języka polskiego jako obcego na Odeskim Uniwersytecie Narodowym im. I. Miecznikowa
 • lektor języka polskiego jako obcego w Wyższej Szkole Ekonomii w Połtawie
 • nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. T. Szewczenki w Połtawie
 • nauczyciel języka polskiego w Stowarzyszeniu Polaków Ziemi Połtawskiej

zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/21

 • lektorat języka polskiego na poziomie A1
 • lektorat języka polskiego na poziomie A2
 • lektorat języka polskiego na poziomie A2 (kontynuacja)
 • nauczanie języka polskiego jako obcego (studia podyplomowe)

członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych

 • Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

najważniejsze publikacje

Podręczniki i słowniki
1. A. Jastrzębska, M. Malinowska, K. Kołak, D. Zackiewicz, Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży na Ukrainie, tom III, IV, V Lwów 2016/2017/2018.

2. H. Vojcewa, L. Jakowenko, H. Kasim, A. Jastrzębska, Polsko- ukraiński leksyko- tematyczny slovnyk, Astroprint, Odessa 2016.

Artykuły

1. A. Jastrzębska, Styl w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomach podstawowych, Kwartalnik Polonicum nr 23, Warszawa 2016.
2. A. Jastrzębska, Rzeczy użytku codziennego w procesie nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako obcego, Kwartalnik Polonicum nr 21, Warszawa 2016.
3. A. Jastrzębska, Środki dydaktyczne przeznaczone dla dzieci w procesie nauczania osób dorosłych jpjo, Kwartalnik Polonicum nr 19, Warszawa 2015.A. Jastrzębska,
4. A. Jastrzębska, Treści kulturowe na zajęciach jpjo w środowisku ukraińskojęzycznym, Kwartalnik Polonicum nr 16, Warszawa 2014.

5. A. Jastrzębska, Wybrane aspekty wykorzystania literatury dziecięcej w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie poezji dziecięcej, Kwartalnik Polonicum nr 15, Warszawa 2013.
6. A. Jastrzębska, Literatura dla dzieci w podręcznikach do nauki języka polskiego dla klas 4-6,Slovianski Zbirnyk, wydanie XVII, Odessa 2013.

7. S. Dynarska, A. Jastrzębska, Recenzja podręcznika O Wojcewej, H. Buczackiej „Polska mova: Pidruchnyk dla 5 klasu zahalnoosvitnyh navchalnyh zakladiv z navchanniam ukrainskoju movoju”, Slovianski Zbirnyk, wydanie XVII, Odessa 2013.

8. A. Jastrzębska, Nauczanie i rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem na zajęciach z lingwokrainoznawstwa Polski, Slovianski Zbirnyk, wydanie XVI, Odessa 2012.

9. A. Jastrzębska, Problemy towarzyszące przygotowaniu tłumaczy języka polskiego wśród studentów ukraińskojęzycznych, Od Wisły do Worskły, Połtawa 2007.

10. A. Jastrzębska, Nauka języka polskiego jako trzeciego wśród tłumaczy ukraińskojęzycznych,Lingvistychni ta metodychni problemy wywchannia inozemnych mow, Połtawa 2006.

11. A. Jastrzębska, Dzień dziecka, Scenariusze uroczystości szkolnych, CODN, Warszawa 2006.

mgr Agnieszka Jastrzębska

asystent (pracownik dydaktyczny)

ajastrzebska@uw.edu.pl