Informacje dodatkowe

 • Egzaminatorka Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (wpisana na listę przewodniczących komisji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Autorka zadań i egzaminatorka Certyfikacji Biegłości Językowej UW
 • Wykładowczyni na Studium Podyplomowym „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” UW w zakresie: metodyki nauczania kultury polskiej jako obcej oraz gramatyki funkcjonalnej, 2019-2020.

Dyscyplina naukowa

Językoznawstwo

(ORCID 0000-0003-1445-7688)

Zakres prac badawczych

 • nowe technologie w nauczaniu języków obcych
 • pedeutologia
 • kształcenie nauczycieli
 • nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego jako obcego
 • nauczanie języka polskiego jako ojczystego
 • kultura języka polskiego
 • metodyka nauczania języków obcych
 • testowanie języka polskiego jako obcego

Wykształcenie

 • 2017 – studia doktoranckie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
 • 2010 – magister filologii polskiej, Uniwersytet Warszawski (promotor: prof. dr hab. Jerzy Podracki)
  • dyplom specjalizacji zawodowej „Glottodydaktyka polonistyczna”, Uniwersytet Warszawski, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”
  • dyplom specjalizacji nauczycielskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

Aktywność zawodowa poza Uniwersytetem Warszawskim

 • International European School*Warsaw – koordynator Szkoły Podstawowej, nauczycielka języka polskiego (od 2014 r.)
 • Akademia Leona Koźmińskiego (2015-2016)
 • Centrum Języka Polskiego, Warszawa (2010-2016)

Aktywność międzynarodowa

 • Warsztaty metodyczne w Instytucie Polskim w Petersburgu (XI 2018, XI 2019)
 • Warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli języka polskiego jako obcego (wraz z mgr Agnieszką Jastrzębską i mgr Małgorzatą Malinowską) w czasie konferencji O lepszą polszczyznę zorganizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja we Lwowie, grudzień 2016 r.

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/21

 • E-learningowy kurs języka polskiego jako obcego A1 – kurs internetowy
 • Lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie A1

Najważniejsze publikacje

 • Nauczanie dzieci 6-8-letnich języka polskiego jako obcego w: Z problematyki kształcenia językowego, pod red. Elżbiety Awramiuk, Białystok 2016, s. 135-145.
 • Grafika, hasło, slogan na lekcji języka polskiego w: „Kwartalnik Polonicum” nr 19, Warszawa 2015, s. 10-16.
 • Gry i zabawy jako narzędzie pracy na zajęciach indywidualnych z dorosłymi w: Edukacja międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne – materiały z konferencji, pod red. Anny Rabczuk, Warszawa 2013, s. 326-332. [e-book]
 • Hej ho, let’s go! w:” Kwartalnik Polonicum”, nr 12, Warszawa 2012, s. 61-65.

mgr Agnieszka Wronowska

22 55 21 530

agwronowska@uw.edu.pl