Informacje dodatkowe

 • Egzaminatorka Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (wpisana na listę przewodniczących komisji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Autorka zadań i egzaminatorka Certyfikacji Biegłości Językowej UW

Dyscyplina naukowa

 • Językoznawstwo

     (ORCID 0000-0002-5568-4791)

Zakres prac badawczych

 • Kulturoznawstwo glottodydaktyczne
 • Pejzaż językowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Antropologia miasta
 • Filmoznawstwo glottodydaktyczne
 • Kompetencja wizualna w kontekście nauczania języka polskiego jako obcego
 • Kultura języka polskiego
 • Metodyka nauczania języków obcych
 • Testowanie języka polskiego jako obcego

Wykształcenie

 • 2018 – studia doktoranckie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
 • 2012 – magister filologii polskiej, Uniwersytet Warszawski (promotor: prof. dr hab. Ewa Szczęsna)
   • 2010 – dyplom specjalizacji zawodowej „Glottodydaktyka polonistyczna”, Uniwersytet Warszawski, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”
   • 2010 – dyplom specjalizacji nauczycielskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
 • 2012 – licencjat (kulturoznawstwo), Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, sekcja portugalistyczna (promotor: dr Jakub Jankowski)

Aktywność zawodowa poza Uniwersytetem Warszawskim

 • Muzeum Warszawy
 • Nove Kino Wisła – współprowadząca cykl Polish Films for Foreigners (PFFF)
 • Fundacja „Wolność i Demokracja”
 • Associasão Intercultural Amigos da Mobilidade – opieka nad młodzieżą, przygotowanie i nadzór nad realizacją programu kulturalnego w czasie pobytu w Portugalii (maj 2017 r.)
 • Centrum Języka Polskiego (2012-2017)
 • Szkoła Główna Handlowa (2014-2016)
 • Polski Instytut Językowy (2012-2016)
 • Centrum Edukacji Zagranicznej FES (2009)

Aktywność międzynarodowa

 • Wykłady gościnne w Instytucie Polskim w Sankt Petersburgu, kwiecień 2018 r.
 • Prezentacja podręczników serii „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty!” oraz warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli języka polskiego jako obcego (wraz z mgr Agnieszką Jastrzębską i mgr Agnieszką Wronowską) w czasie konferencji zorganizowanej przez Fundację Wolność i DemokracjaO lepszą polszczyznę we Lwowie, grudzień 2016 r.
 • Stypendium LLP Erasmus, Universidade do Porto, Faculdade de Letras, semestr zimowy 2011/2012

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/21

 • Lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie A1 kontynuacja (dla studentów Erasmus po wrześniowym kursie adaptacyjnym)
 • Lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie B1
 • Konwersatorium Kultowe Filmy Polskie, zajęcia prowadzone wspólnie z mgr. Tomaszem Wegnerem
 • Konwersatorium Polish Blockbusters: The Subjective Guide, zajęcia prowadzone wspólnie z mgr. Tomaszem Wegnerem
 • Wiedza o kulturze i historii Polski (zajęcia na temat wykorzystania filmu w glottodydaktyce) na studiach podyplomowych Glottodydaktyka polonistyczna

Najważniejsze publikacje

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach

 • „Erasmus” na drogach i bezdrożach polszczyzny. Językowy kurs przetrwania, w: Bezdroża glottodydaktyki polonistycznej. Studia, rozprawy i szkice, red. G. Leszczyński, A. Zieniewicz, rec. M. Pančíková, A. Żurek, Warszawa 2021, s. 311-335 [współautorka Paulina Potasińska]
 • Warsztaty filmowe dla cudzoziemców jako element przygotowania do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego, „Pleograf” 1/2020,
 • Festiwal WARSZAWA W BUDOWIE na zajęciach języka polskiego jako obcego, „Kwartalnik Polonicum” 30/2018, s. 45-50
 • Gry i zabawy jako narzędzie pracy na zajęciach indywidualnych z dorosłymi  [w:] Edukacja Międzykulturowa. Forum Glottodydaktyków, red. A. Rabczuk, Warszawa 2013, s. 326-332 [współautorka Agnieszka Wronowska]
 • Hej ho, let’s go, „Kwartalnik Polonicum” 12/2012, s. 61-65 [współautorka Agnieszka Wronowska]

Podręczniki

 • Erasmus – survivalowy kurs języka polskiego, Warszawa 2018,  pomysłodawczyni projektu, współautorka: Paulina Potasińska, dofinansowanie w ramach XIV edycji Konkursu Innowacji Dydaktycznych UW,  https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=zA4kX_8Wkwk&feature=emb_title
 • Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie, red. P. Kajak (tom I – Lwów 2015, tom II – Lwów 2016, tom III – Lwów 2017; tom IV – Lwów 2018; tom V – Lwów 2019), współautorki: Agnieszka Jastrzębska, Katarzyna Kołak-Danyi, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz
 • Legendy Starego Miasta w Warszawie. Wybór tekstów do nauki języka polskiego jako obcego z ćwiczeniami, K. Žák-Caplot, Warszawa 2019, konsultacja merytoryczna publikacji

mgr Małgorzata Malinowska

lektor (pracownik dydaktyczny)

poniedziałek, środa: 12:00-12:45

mmalinowska@uw.edu.pl