Literackie obrazy kultury. Perspektywa glottodydaktyczna

Ukazał się właśnie trzeci tom serii wydawniczej „Studia Glottodydaktyczne”, publikowanej przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.
Książka nosi tytuł Literackie obrazy kultury. Perspektywa glottodydaktyczna. Składa się na nią dziesięć artykułów pod redakcją naukową dr Justyny Zych, poświęconych stosowaniu utworów literackich w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Znajdą tu Państwo zarówno rozważania teoretyczne, jak i propozycje scenariuszy lekcji i ćwiczeń.
Zachęcamy do lektury!