Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego 2022-2023

„Glottodydaktyka polonistyczna
– nauczanie języka polskiego jako obcego”
• 256 godz. zajęć + 30 godz. praktyk
• kompleksowy i nowoczesny program
• doświadczeni wykładowcy

Rekrutacja na studia
podyplomowe 2022/2023:
1 sierpnia – 29 września

Kontakt:
polonicum@uw.edu.pl
22 55 21 530
22 55 21 533

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.