Nagroda Polonicum 2022

Laureatem tegorocznej Nagrody Polonicum, przyznawanej za wybitne zasługi w krzewieniu języka polskiego i kultury polskiej za granicą, został – zgodnie z decyzją Kapituły Nagrody – Instytut Polonistyki na Kantońskim Uniwersytecie Spraw Międzynarodowych (Guangdong University of Foreign Studies) w Chinach,. Instytut jest zaangażowany we współpracę z najlepszymi polskimi uniwersytetami, m.in. z UW i UJ, z którymi wspólnie realizuje projekty badawcze. Instytut, kierowany przez prof. Mao Yinhui, jest jedną z najprężniejszych jednostek naukowych na uniwersytecie w Kantonie i jedną z najdynamiczniej rozwijających się polonistyk azjatyckich, organizuje imprezy promujące język polski i polską kulturę: konkursy, spektakle teatralne, festiwale, prezentacje filmów, konkursy krasomówcze i imprezy okolicznościowe.

Kapituła Nagrody przyznała Wyróżnienie prof. Grzegorzowi Bąkowi, pracownikowi naukowemu jednego z największych na świecie uniwersytetów – madryckiego Uniwersytetu Complutense. Prof. Bąk jest polonistą, slawistą i historykiem, autorem prac na temat historii Polski i historii relacji kulturalnych polsko-hiszpańskich. Wybitnym Polakom mieszkającym w Madrycie, m.in. Józefowi Łobodowskiemu, poświęcił odrębne studia, wysoko cenione przez hiszpańskich i polskich literaturoznawców. Jest tłumaczem prozy Stanisława Lema, organizatorem wielu konferencji naukowych i uczestnikiem polsko-hiszpańskich programów badawczych.

Wyróżnienie Specjalne Jego Magnificencji Rektora UW otrzymała p. Renata Gröger-Kania, pracowniczka specjalistycznej biblioteki Instytutu Georga Eckerta w Brunszwiku, gdzie gromadziła, opracowywała i popularyzowała podręczniki polskie. Jako członkini polonijnych i międzynarodowych organizacji inicjowała i organizowała różnorodne formy imprez kulturalnych i literackich propagujących polską kulturę (m.in. Polskie Dni Kultury, wystawy, wieczory literackie, czytanie klasyki dla dzieci i dorosłych, spotkania autorskie). Doświadczenia zebrane w pracy opisała w książce Literackie przystanki.

Uroczystość wręczenia Nagrody i Wyróżnień odbyła się 21 listopada 2022 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Nagrody wręczyli: Prorektor UW, prof. dr hab. Sambor Grucza i Dziekan Wydziału Polonistyki, prof. dr hab. Zbigniew Greń.