Polski dla cudzoziemców

Polski dla cudzoziemców - kursy otwarte, komercyjne

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum prowadzi otwarte, komercyjne kursy języka polskiego dla wszystkich zainteresowanych. W trakcie roku akademickiego zapraszamy na kursy polskiego online i kursy polskiego stacjonarne w siedzibie Polonicum przy ul. Krakowskie Przedmieście 32. W sierpniu zapraszamy na wakacyjny intensywny kurs języka polskiego w Warszawie.
Szczegóły dotyczące otwartych kursów języka polskiego w Polonicum znajdą Państwo na stronach poświęconych kursowi trymestralnemu i kursowi wakacyjnemu.

Od października do czerwca: http://polonicum.uw.edu.pl/trymestralne
W sierpniu: http://polonicum.uw.edu.pl/wakacyjny

Zapraszamy!