Pożegnanie Profesora Władysława Miodunki

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Władysława Miodunki, pioniera glottodydaktyki polonistycznej, ambasadora polszczyzny w świecie, który całe swoje życie zawodowe i naukowe poświęcił upowszechnianiu języka polskiego oraz kultury polskiej zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Mentor i niekwestionowany autorytet dla wielu pokoleń polonistów, także zagranicznych, reprezentujących ośrodki na sześciu kontynentach. Nie było i nie ma w międzynarodowym środowisku polonistycznym nikogo, kto znaczyłby dla cudzoziemskich przyjaciół polskości tak wiele.

Założyciel i wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego, zrzeszającego wykładowców polszczyzny z całego świata.

Na co dzień związany z Uniwersytetem Jagiellońskim był wykładowcą na uniwersytetach w Tuluzie we Francji, w Kurytybie w Brazylii oraz na uniwersytetach amerykańskich: Wayne State i Stanforda.

Pełen zaangażowania inicjator prac nad przygotowaniem i wdrożeniem systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego. Dzięki Niemu system państwowej certyfikacji języka polskiego jako obcego stał się jednym z najbardziej widocznych instrumentów promocji polskości w świecie.

W hołdzie dla Jego pełnej pasji działalności integrującej środowisko glottodydaktyki polonistycznej, a także Jego pracy dydaktycznej i naukowej otrzymał w 2023 r. Nagrodę POLONICUM, nasze najwyższe wyróżnienie.

Żegnamy Mistrza i nieodżałowanego Przyjaciela, Człowieka oddanego sprawie do końca swoich dni.