Informacje dodatkowe

 • Wicedyrektorka Centrum Polonicum
 • Kierowniczka studiów podyplomowych  „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego”
 • Redaktorka naukowa serii wydawniczej  „Studia Glottodydaktyczne”
 • Kierowniczka Zespołu Badań nad Literaturą w Glottodydaktyce Polonistycznej
 • Członkini Rady Centrum Polonicum
 • Członkini Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
 • Egzaminatorka Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (wpisana na listę przewodniczących komisji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz autorka zadań egzaminacyjnych
 • Koordynatorka ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej w Centrum Polonicum w latach 2017–2020
 • Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej języka polskiego jako obcego z ramienia Certyfikacji Biegłości Językowej UW w latach 2017–2020 oraz autorka zadań egzaminacyjnych
 • Członkini Grupy Egzaminatorów i Autorów Zadań w ramach uniwersyteckiej certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego w latach 2010–2020
 • Członkini Dziekańskiej Komisji ds. Regulaminu Wydziału Polonistyki – 2019
 • Członkini Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Polonistyki UW w kadencji 2016–2019
 • Promotorka i recenzentka prac magisterskich z zakresu glottodydaktyki
 • Kierowniczka kursu języka polskiego dla studentów programu Erasmus w latach 2018–2020
 • Koordynatorka międzywydziałowego kursu Transformation in Poland after 1989 (2017–2018)

Dyscyplina naukowa

literaturoznawstwo

ORCID: 0000-0002-4346-5313

Zakres prac badawczych

 • współczesna literatura polska, zwłaszcza powieść i reportaż
 • obrazy Inności kulturowej we współczesnej literaturze polskiej
 • topika Warszawy w literaturze
 • podejście antropologiczne w badaniach literackich
 • psychoanaliza w badaniach literackich
 • literatura w glottodydaktyce polonistycznej
 • kulturoznawstwo glottodydaktyczne
 • podejście interkulturowe w nauczaniu języków obcych
 • kompetencja i komunikacja interkulturowa
 • kultura języka polskiego

 

Wykształcenie

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa –   Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Instytut Romanistyki – 2014
 • Staż badawczy w czasie studiów doktoranckich na Université de Genève w Szwajcarii – 2009
 • Magister filologii polskiej w ramach MISH-u (Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych), Uniwersytet Warszawski (specjalizacja literaturoznawczo-językoznawcza, glottodydaktyczna i redaktorska) – 2008
 • Magister filologii romańskiej w ramach MISH-u (Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych), Uniwersytet Warszawski – 2007
 • Studia na Université Paris IV-Sorbonne we Francji w ramach programu Socrates-Erasmus – 2006

Aktywność zawodowa poza Uniwersytetem Warszawskim

 • Ekspertka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • Egzaminatorka Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – 2013–2014 (dawny system certyfikacji)
 • Tłumaczka z języka francuskiego podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego (2008–2010)
 • Tłumaczka publikacji z języka francuskiego

Aktywność międzynarodowa

Praca na zagranicznych uniwersytetach

 • Visiting Professor w Department of Slavic Languages and Literatures na University of Washington w Seattle w USA (w ramach stypendium programu Fulbrighta) – 2020
 • Visiting Scholar Program w Kyungpook National University w Daegu w Korei Południowej – 2017
 • Visiting Professor w Department of Slavic Languages and Literatures na University of Toronto w Kanadzie – 2014–2016

Wykłady gościnne i staże dydaktyczne za granicą

 • Uniwersytet Talliński, Estonia – marzec 2024
 • Univerzita Palackého w Ołomuńcu, Czechy – wrzesień 2023
 • University of Copenhagen, Dania – luty 2023
 • University of Iceland, Islandia – kwiecień 2022 i wrzesień 2023
 • Université de Lille, Francja – listopad 2021
 • Instytut Polski w Tbilisi, Gruzja (online) – marzec i październik 2021
 • University of Washington in Seattle, USA (online) – czerwiec 2020
 • Univerzita Karlova w Pradze, Czechy – grudzień 2019
 • Universidad de Alicante, Hiszpania – marzec 2019
 • Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Niemcy – grudzień 2018
 • Sorbonne-Université w Paryżu, Francja – listopad 2018
 • University of Glasgow, Szkocja – marzec 2018
 • Instytut Polski w Sankt Petersburgu, Rosja – grudzień 2017
 • University of Iceland, Islandia – listopad 2017
 • Universität Tübingen, Niemcy – maj 2017
 • Università degli Studi di Milano, Włochy – maj 2017
 • Sichuan University w Chengdu, Chiny – marzec 2017
 • University of Vienna (Kolegium Polsko-Austriackie) – wrzesień 2016
 • Eötvos Loránd Tudományegyetem w Budapeszcie, Węgry – kwiecień 2013
 • Université Libre de Bruxelles, Belgia – kwiecień 2012 i luty 2011

Udział w konferencjach naukowych za granicą

 • AATSEEL Conference, Las Vegas, USA – luty 2024
 • 10th ICCEES World Virtual Congress Bridging National and Global Perspectives, Concordia University w Montrealu (online) – sierpień 2021
 • NAATPL, USA (online) – listopad 2020
 • Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina – październik 2019
 • Universidade Católica Portuguesa, Portugalia – lipiec 2019
 • Hankuk University of Foreign Studies, Korea Południowa – październik 2018
 • Sorbonne Université, Francja – październik 2018
 • Université de Lille, Francja – wrzesień 2018
 • Columbia University, Nowy Jork, USA – czerwiec 2018
 • Sorbonne Université, Francja – marzec 2018
 • Washington, D.C., USA – luty 2018
 • Ryerson University, Toronto, Kanada – maj 2017
 • University of Toronto, Kanada – czerwiec 2015
 • University of Ottawa, Kanada – maj 2015
 • Sorbonne Université, Francja – czerwiec 2013
 • Uniwersytet w Kragujevcu, Serbia – październik 2010
 • Uniwersytet w Preszowie, Słowacja – wrzesień 2009
 • École Normale Supérieure, Paryż, Francja – maj 2009

Prowadzenie egzaminów z języka polskiego za granicą

 • Ryga, Łotwa – lipiec 2019
 • Brześć, Białoruś – maj 2014

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2023/2024

Dla studentek i studentów filologii polskiej

 • Seminarium magisterskie Współczesna literatura polska w perspektywie glottodydaktycznej dla I i II roku studiów drugiego stopnia
 • Konwersatorium Literatura w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego

Dla cudzoziemek i cudzoziemców studiujących na UW

 • Wykład Cultural Portrait of Warsaw
 • Kurs internetowy Contemporary Polish Culture in a Nutshell (zrealizowany ze środków Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW)
 • Konwersatorium Polish Society Through Contemporary Polish Literature and Film
 • Konwersatorium Od Tokarczuk do Sapkowskiego. Panorama najnowszej literatury polskiej
 • Lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie B2

Dla słuchaczek i słuchaczy studiów podyplomowych „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego”

 • Kultura polska w perspektywie glottodydaktycznej
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

 

Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych

 • Członkini Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
 • Członkini Modern Language Association
 • Członkini Canadian Association of Slavists
 • Członkini North American Association of Teachers of Polish

Nagrody i stypendia

 • University of Utrecht, Holandia – grant na udział w Szkole Letniej – 2023
 • University of Cambridge, Wielka Brytania – stypendium badawcze – 2022
 • Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową – 2022
 • Bourse de recherche BGF – stypendium badawcze rządu Republiki Francuskiej – 2021
 • Fulbright Slavic Award – stypendium na University of Washington w Seattle – 2019
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – 2018
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 2006 i 2007

Publikacje

Monografie książkowe

 • L’influence de la psychanalyse sur la critique littéraire en France (1914–1939), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014; 244 strony.

Redakcja naukowa tomów zbiorowych

 • Literackie obrazy kultury. Perspektywa glottodydaktyczna, red. J. Zych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020; 189 stron.
 • Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku, red. M. Klik i J. Zych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014; 237 stron.

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach

 • Akulturacja z perspektywy dziecka w powieści „Giant” Agi Maksimowskiej, „Archiwum Emigracji”, z. 2 (32) 2023, s. 143–166.
 • Rozwijanie kompetencji różnojęzycznej dzięki współczesnym powieściom polskich migrantek i migrantów w Wielkiej Brytanii i Irlandii, [w:] Polonistyka światowa: archiwa i współczesność. T. 2: Literatura polska w historiach i kulturach, red. W. Browarny i O. Taranek-Wolańska, Stowarzyszenie „Trickster”, Wrocław 2023, s. 71–85.
 • Czesław Miłosz jako glottodydaktyk, [w:] Wiele dalekich rejsów. Kultura polska dla cudzoziemców, red. P. Potasińska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2023, s. 31–48.
 • „Le dialogue de la grenouille avec Linné” dans la correspondance de Zbigniew Herbert et Stanisław Barańczak, [w:] Zbigniew Herbert et la poétique du don, red. B. Gautier, M. Urbanowski, Le Bruit du temps, Paris 2021, s. 141–150.
 • Rozwijanie kompetencji międzykulturowej za pomocą książek o Polsce napisanych przez cudzoziemców, „Acta Universitatis Lodziensis – Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 28, 2021, s. 75–92.
 • Comment enseigner la culture polonaise à ceux qui n’en savent rien du tout ?, [w :] Médiatrice des cultures. Mélanges offerts à Maria Delaperrière, red. K. Siatkowska-Callebat, A. Wojda, Ch. Zaremba, Eur’Orbem Éditions, Paris 2021, s. 459–465.
 • Współczesne reportaże o cudzoziemcach w Polsce jako antidotum na glottodydaktyczne bezdroża bezkrytycznego szerzenia mitu polskiej gościnności, [w:] Bezdroża glottodydaktyki polonistycznej. Studia, rozprawy i szkice, red. G. Leszczyński, A. Zieniewicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, s. 34–64.
 • Najnowsze polskie powieści jako źródło wiedzy o życiu codziennym współczesnych Polaków, [w:] Literackie obrazy kultury. Perspektywa glottodydaktyczna, red. J. Zych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 67–94.
 • „Dialog żaby z Linneuszem”w korespondencji Zbigniewa Herberta i Stanisława Barańczaka, [w:] Herbert i poetyka daru, red. B. Gautier i M. Urbanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, s. 145–155.
 • Egzotyka (nie)oswojona – portrety Inności w reportażach Joanny Bator i Witolda Szabłowskiego, [w:] Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, red. M. Marzec-Jóźwicka, A. Karczewska, S. Żurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 555–565.
 • Stereotypy etniczne na lektoracie języka polskiego jako obcego, [w:] Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej, red. D. Lech-Kirstein i M. Makuchowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019, s. 407–413.
 • „On tą Palestyną po prostu żył”. Geneza i znaczenie książki „Palestyna po raz trzeci”, [w:] Zagadkowy Ksawery Pruszyński, red. B. Gautier i M. Urbanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, s. 13–19.
 • Odwołania do literatury i kultury francuskiej w poezji Andrzeja Buszy, [w:] Kontynenty. Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy, t. I,  pod red. M. Kisiela i J. Pasterskiego, Katowice-Rzeszów 2019, s. 201–208.
 • Literacka topografia Warszawy w polskich powieściach współczesnych, [w:] „Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia”, rocznik 2018/2019, red. Y.Kim, Seul 2018, s. 163–173.
 • Jedna strona przesycona polskością, czyli glottodydaktycznie o fragmencie powieści Dawida Bieńkowskiego pod tytułem „Biało-czerwony”, [w:] Literatura i glottodydaktyka w praktyce. Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. A. Kwiatkowska i M. Válkova Maciejewska, Wydawnictwo PSP, Poznań 2018, s. 75–89.
 • Doświadczenie emigracji w prozie współczesnych pisarzy kanadyjskich polskiego pochodzenia, [w:] Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. T. II: Literatura (i kultura) polska w świecie, red. R. Cudak, K. Pospiszil, A. Tambor i A. Rudzińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 56–65.
 • Stereotyp Polski i Polaków w literaturze francuskiej – od Desportesa do Foenkinosa, [w:] Czym kultura polska może uwieść frankofona?,  red. A. Zieniewicz i A. Rabczuk, Université Paris-Sorbonne, Warszawa-Paryż 2015, s. 65–81.
 • Kompetencja interkulturowa na lekcji języka polskiego jako obcego na przykładzie tradycji kulinarnych, [w:] Glottodydaktyka wobec wielokulturowości, red. E. Kaczmarska i A. Zieniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 203–211.
 • La curiosité pour la psychanalyse et les psychanalystes dans la littérature française des  années vingt, [w:] Littérature et appétit des savoirs, red. B. Acinas i F. Géal, Universidad de Burgos, Burgos 2014, s. 167–184.
 • Ariadna i anty-Tezeusz w zdeformowanym micie, czyli „Odmiany czasu” Michela Butora, [w:]  Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku, red. M. Klik i  J. Zych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014,  s. 211–226.
 • Comment enseigner la grammaire face à la domination de l’approche communicative et ludique de la langue ?, [w:] Enseigner et apprendre le polonais langue étrangère, red. L. Kolankiewicz i A. Zieniewicz, Université Paris-Sorbonne, Paryż-Warszawa 2014, s. 98–111.
 • Kompetencja interkulturowa na lekcji języka polskiego jako obcego na przykładzie tradycji kulinarnych, [w:] Glottodydaktyka wobec wielokulturowości, pod red. E. Kaczmarskiej i A. Zieniewicza, Warszawa 2014, s. 203–211.
 • Podejście zadaniowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A1, [w:] Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, red. J. Mazur, A. Małyska i K. Sobstyl, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2013, t. 2, s. 117–122.
 • « L’Échec de Baudelaire » de René Laforgue : la psychanalyse médicale appliquée à l’œuvre du poète, [w:] Médecine et littérature, pod red. M. Klika, Warszawa 2013, s. 99–108.
 • Forma quizu w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie początkującym [w:] Edukacja międzykulturowa. Forum glottodydaktyczne. Materiały z konferencji naukowej, pod red. A. Rabczuk, Warszawa 2013, s. 333–340.
 • O Wiedźminie, Samotnych w sieci i Eberhardzie Mocku, czyli o pożytkach z literatury popularnej na lekcjach jpjo, [w:] Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek i P. Kajak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 125–130.
 • La réception de la psychanalyse dans le milieu de la NRF dans les années vingt du XXe siècle, [w:] Наслеђe, Revue de littérature, de langue, d’art et de culture, tom 19, numer tematyczny : Dire, écrire, agir en français, red. K. Melić i T. Ašić, Uniwersytet w Kragujevcu, Kragujevac 2011, s. 95–106.
 • Językowo-kulturowy stereotyp Francuza w polszczyźnie, [w:] Zbliżenie: literatura – kultura – język – translatoryka, red. I. Fijałkowska-Janiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 249–256.
 • Obraz degradacji kultury francuskiej jako przejawu kryzysu cywilizacji europejskiej w „Szkicach piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego, „Przegląd Humanistyczny” nr 3 (426), Warszawa 2011, s. 59–70.
 • Sześciokąt antyfreudowski, czyli o recepcji psychoanalizy w międzywojennej Francji,„Przegląd Humanistyczny” nr 2 (425), Warszawa 2011, s. 39–48.
 • Wszyscy ojcowie Alberta Camusa według Alaina Costesa, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe”, nr 1 (24), Warszawa 2011, s. 41–47.
 • Zmysły smaku i dotyku w poezji Marcina Sendeckiego, [w:] Współczesna poezja polska w perspektywie tematycznej, red. M. Klik, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 155–169.
 • Czy istnieje język beckettiański, czyli o bilingwizmie Becketta, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe”, nr 1 (20), Warszawa 2010, s. 73–80.
 • Entre la parenté thématique et l’allusion poétique – la vision de l’océan chez Baudelaire, Lautréamont, Supervielle et Michaux, [w:] „Acta Facultatis Philosophicæ Universitatis Prešoviensis”, Parenté/s – Actes de la XIVe École doctorale, pod red. Z. Malinowskiej, Preszow 2010, s. 169–176.
 • Chwiejny i niejednoznaczny polski kanon świąteczny, [w:] Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek, P. Kajak i Andrzej Zieniewicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 189–197.
 • Motyw dionizyjski w „Cinq grandes odes” Paula Claudela, [w:] Dionizos i dionizyjskość. Mit, sztuka, filozofia, nauka, pod red. T. Drewniaka i A. Dittmann, Nysa – Görlitz 2009, s. 241–250.

Artykuły w „Kwartalniku Polonicum”

 • O muzyce Chopina, ceramice z Bolesławca i kiszonkach z kapusty, czyli kurs języka polskiego i kultury polskiej na Uniwersytecie KNU w Daegu w Korei Południowej, „Kwartalnik Polonicum” nr 30, Warszawa 2018, s. 51-56.
 • Wpływ psychoanalizy na krytykę literacką we Francji (1914–1939), „Kwartalnik Polonicum” nr 24, Warszawa 2017, s. 55–60.
 • O Kowalskich i Nowakach, czyli na co zwrócić uwagę na lektoracie à propos polskich nazwisk?, „Kwartalnik Polonicum” nr 23, Warszawa 2016, s. 24–26.
 • Magdalena Stasieczek-Górna, Justyna Zych, Sprawozdanie z konferencji „Edukacja dziecka cudzoziemskiego”, „Kwartalnik Polonicum” nr 23, Warszawa 2016, s. 39–41.
 • Jak uczyć gramatyki wobec dominacji podejścia komunikacyjnego i ludycznego do języka?, „Kwartalnik Polonicum” nr 19, Warszawa 2015, s. 52–58.
 • Czym kultura polska może dzisiaj uwieść frankofona? Sprawozdanie z konferencji, „Kwartalnik Polonicum” nr 17, Warszawa 2014, s. 38-40.
 • Uczyć języka polskiego jako obcego. Metody, treści, praktyki. Konferencja glottodydaktyczna w Paryżu, „Kwartalnik Polonicum”, nr 15, Warszawa 2014, s. 52‑54.
 • Głos wołacza wołającego na puszczy, „Kwartalnik Polonicum”, nr 14, Warszawa 2013, s. 43-46.
 • Gramatyczna rewolucja feministyczna, „Kwartalnik Polonicum”, nr 13, Warszawa 2013, s. 59-63.
 • Ile francuskiego jest w polskim, czyli o zapożyczeniach znad Sekwany, „Kwartalnik    Polonicum”, nr 12, Warszawa 2012, s. 55-59.
 • Prawdę mówiąc o zagrożonym gatunku gramatycznym, czyli o imiesłowie przysłówkowym współczesnym, „Kwartalnik Polonicum”, nr 11, Warszawa 2011, s. 65-68.
 • Polonus zaczytany w polonikach, czyli derywacja patriotyczno-polonocentryczna, „Kwartalnik Polonicum” nr 10, Warszawa 2010, s. 70-72.
 • Nagroda POLONICUM 2009, „Kwartalnik Polonicum” nr 10, Warszawa 2010, s. 2-3.
 • O tym, jak polska literatura przenika do polszczyzny, czyli… od Mickiewicza i Żeromskiego nie ma ucieczki, „Kwartalnik Polonicum” nr 9, Warszawa 2009, s. 23-25.
 • O tym, jak francuski piesek siedział jak na tureckim kazaniu, a potem wyszedł po angielsku, „Kwartalnik Polonicum” nr 8, Warszawa 2009, s. 21-25.
 • Zdradliwość polskiej i słowackiej leksyki, „Kwartalnik Polonicum” nr 8, Warszawa 2009, s. 6-7.
 • Nagroda POLONICUM 2008, „Kwartalnik Polonicum” nr 8, Warszawa 2009, s. 7-8.
 • Tańcząc polkę w japonkach z finką u boku, czyli nazwy narodowości i mieszkańców miast jako nazwy pospolite, „Kwartalnik Polonicum” nr 6, Warszawa 2008, s. 71-73.

Wstępy i posłowia

 • Wstęp, [w:] Literackie obrazy kultury. Perspektywa glottodydaktyczna, pod red. Justyny Zych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 7–11.
 • Przedmowa, [w:] Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej, „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce…”, pod red. P. Potasińskiej i M. Stasieczek-Górnej, seria „Studia Glottodydaktyczne”, t. I, Warszawa 2018, s. 9.

Tłumaczenia

 • Laurence Bobis, Kot. Historia i legendy; współtłum. z A. Ślubowską książki z języka francuskiego, Kraków 2008.
 • Jean Balsamo, Ronsard i znaczenie ”petit sonnet pétrarquizé”, tłum. z języka francuskiego, [w:] Petrarca a jedność kultury europejskiej pod red. M. Febbo i P. Salwy, Warszawa 2005, s. 305-318.

Przedruki

 • Tańcząc polkę w japonkach z finką u boku, czyli nazwy narodowości i mieszkańców miast  jako nazwy pospolite (fragment), [w:] Repetytorium matura. Język polski. Podstawa, Warszawa 2014, s. 162.

dr Justyna Zych

adiunktka (pracowniczka badawczo-dydaktyczna)

poniedziałki, godz. 11.30-13.00

22 55 21 530

j.zych@uw.edu.pl