Studia podyplomowe Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego 2023/2024


Studia podyplomowe Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego w Centrum Polonicum na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 ROZPOCZNIE SIĘ 1 CZERWCA 2023 R.

LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃLICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

Link