Zapraszamy na studia podyplomowe!

1 czerwca br. w Centrum Polonicum zaczyna się rekrutacja na roczne studia podyplomowe Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego.