Żegnamy prof. Krzysztofa Wrocławskiego

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość otrzymaną od naszych Przyjaciół Slawistów: zmarł prof. dr hab. Krzysztof Wrocławski, wybitny slawista, od 1965 do 1978 r. wykładowca Polonicum, w latach 1975-78 zastępca dyrektora Polonicum.

Cześć Jego pamięci!

Dyrekcja i pracownicy Centrum Polonicum