Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej

To pierwsza w Polsce pracownia badawcza zajmująca się tematyką kulturoznawstwa glottodydaktycznego, rozumianego, jako aktywne tło w procesie nauczania języka polskiego jako obcego.

Zakres planowanych badań naukowych, rozumianych jako glottodydaktyka kulturowa dotyczy kilku obszarów tematycznych:

  • lingwakulturowego aspektu nauczania j.p.j.o (onomastyka, frazeologia, idiomatyka, rytualizacja języka, skrzydlate słowa, kulturemy…),
  • etno- i socjolingwistyki,
  • realioznawczych i socjokulturowych aspektów nauczania polszczyzny – w rozumieniu preferencji zalecanych przez Komisję do Spraw Nauczania Języków Obcych przy Radzie Europy,
  • krajobrazu narodowego, określanego bądź, jako locus w kulturze bądź, jako krajoznawstwo,
  • kultury wysokiej i kultury popularnej w ekspozycji glottodydaktycznej,
  • inwentaryzacji pojęć i zjawisk kulturowych występujących w procesie nauczania języka polskiego jako obcego,
  • badań kanonu kultury narodowej na potrzeby propagowania polszczyzny w świecie,
  • cudzoziemskiej percepcji i obszarów ciekawości dotyczących polskości i polszczyzny.

Pracownia jest w fazie organizacyjnej. Będzie funkcjonować w formule otwartej, zapraszając do współpracy zainteresowanych jej profilem badaczy z innych ośrodków akademickich. Pomysłodawcą i Kierownikiem Pracowni jest dr hab. Piotr Garncarek Poniżej znajduje się tom pokonferencyjny Forum Glottodydaktycznego, które odbyło się w dniach 24-25.03.2012 r.

E-Book "Forum Glottodydaktyczne"
USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ