USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ

The POLONICUM Centre – a meeting ground for many cultures

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” to najstarszy w Polsce ośrodek nauczania języka polskiego i kultury polskiej dla obcokrajowców. W ciągu całego roku akademickiego organizuje liczne kursy i zajęcia. W Centrum uczą się studenci nie tylko Uniwersytetu Warszawskiego, ale innych warszawskich szkół wyższych oraz wielu zainteresowanych językiem polskim i polską kulturą cudzoziemców.

Polonicum jest częścią Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” można podjąć naukę języka, a nie regularne studia, gdyż Polonicum działa jak szkoła języków obcych, a nie fakultet czy specjalizacja.

Na naszą działalność składają się: kształcenie cudzoziemców w dziedzinie języka, historii i kultury polskiej, kształcenie przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego, współpraca z zagranicznymi ośrodkami polonistycznymi, Instytutami Kultury, ambasadami, organizowanie spotkań naukowych, krajowych i międzynarodowych konferencji, opracowywanie i wydawanie materiałów dydaktycznych.

Od 2006 roku Polonicum przyznaje Nagrodę Polonicum dla zagranicznych badaczy i działaczy za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego i wiedzy o Polsce poza granicami kraju. Wydaje popularnonaukowe czasopismo dla obcokrajowców „Kwartalnik Polonicum”.

Warto też wspomnieć, iż POLONICUM – realizując projekty uniwersyteckie i ministerialne – przygotowuje także wielu kandydatów do zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego. Od kilku lat prowadzimy nabór na specjalizację zawodową „Glottodydaktyka polonistyczna” (przeznaczoną dla studentów Wydziału Polonistyki UW) oraz organizujemy Studium Podyplomowe „Glottodydaktyka polonistyczna” dla humanistów zainteresowanych zawodem nauczyciela języka polskiego jako obcego.