Polonicum | Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum

Aktualności

Czytaj więcej

Pożegnanie Profesora Władysława Miodunki

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Władysława Miodunki, pioniera glottodydaktyki polonistycznej, ambasadora polszczyzny w świecie, który całe swoje życie zawodowe i naukowe poświęcił upowszechnianiu języka polskiego oraz kultury...

Działalność komercyjna

Nasi pracownicy